En tanke om datorer och undervisning

Som studentrepresentant i ledningsgruppen för nätstödd undervisning har jag fått äran att skriva ett inlägg här i lärarbloggen. Jag har blivit ombedd att skriva under temat nätstödd undervisning, detta kanske jag inte helt uppfyller, men det är i alla fall väldigt nära. 🙂 Nätstödd undervisning anser jag nog vara verkligt intressant och det är utan tvekan något som ligger i tiden och där det finns många utvecklingsmöjligheter för oss på ÅA. Det finns dock ett problem bakom detta som jag skulle vilja belysa.

Före jag egentligen kommer till poängen tänkte jag ge lite bakgrund till ämnet. Det finns ganska många stunder under min studietid då jag hört kommentarer gällande datorer och teknik av medstuderande (och ibland även lärare) som fått mina nackhår att resa sig. Ett exempel som jag hörde var en kommentar i en av datasalarna, detta var länge sedan och jag nämner inte heller vilken stad jag befann mig i eller i vilken datasal. Kommentaren var i stil med detta: ”ÅÅÅH, kan man inte lämna tomt där på sidan och rita in diagrammet för hand”. Jag ryser lite ännu av kommentaren, och skäms lite över min generation.

Det jag alltså tänkte ta upp, som jag ser som ett stort problem, är hur dåliga majoriteten av dagens ungdom är på att använda datorer. Många av er kanske har en helt annan åsikt, men låt mig förklara vad jag menar. Under de senaste två åren har jag vikarierat en hel del, både på grundskolenivå och gymnasienivå, och därigenom fått se och uppleva på vilken nivå elever i dagens skola befinner sig. Det jag finner skrämmande är att det inte skiljer särdeles mycket på elever som går på åk 2 och åk 6, det ledsamma är att jag med åk 2 syftar på gymnasiets andraårsstuderande. Så som jag ser på saken, så är dagens ungdom väldigt skickliga på att hitta och använda information på internet. Dessutom behärskar de mer än väl alla typer av smartphones och pekplattor med tillhörande appar. Men viktiga baskunskaper som användandet av exempelvis word och excel är inte alls lika självklara. Jag tror det är ganska många studerande, inklusive undertecknad, som upptäcker att ens kunskaper om dessa två program är lite bristfälliga. Senast då det kommer till kandidat- eller pro gradu-avhandlingen. Inte heller datorns uppbyggnad är något som dagens ungdom behärskar. De flesta av de som läser detta har säkert ett körkort, jag tror och hoppas således att de flesta någon gång har öppnat motorhuven på en bil. Kanske kan man till och med identifiera de mest vitala delarna under huven, såsom batteriet, motorn, generatorn. Vissa riktigt inbitna kan kanske även kolla oljan och fylla på spolarvätskan. Men när har ni senast öppnat huven på en dator och sett vad som finns där? Kan du i din dator identifiera hårdskivan, moderkortet eller grafikkortet? Sedan nästa fråga, vad använder du mera, bilen eller datorn?

Vissa kanske här skulle påpeka att kunskap om datorer handlar om intresse. Jag är dock starkt av annan åsikt! I dagens samhälle är användandet av en dator minst lika viktigt som användandet av en bil, jag anser att det till och med är viktigare. Vad är då min poäng med allt detta? Jo, det som stör mig väldigt mycket är att det i dagens läroplan (varken grundskolans eller gymnasiets) inte någonstans står specificerat vad man skall kunna vid en viss årskurs. Grunden till detta ligger givetvis i att kunskapen om datorer och dess användning inte finns som läroämne, ännu. Därför kan vi inte heller förvänta oss att dagens ungdomar skall vara på någorlunda samma nivå, eller på någon nivå överhuvudtaget. Här kan jag tillägga att jag med detta inlägg inte är ute för att kritisera den dataundervisning som universitetet tillhandahåller. Det är allt för sent att lära ut de här sakerna på universitet.

Tittar man på läroplanen från gymnasiet (finns att ladda ner om man vill från oph.fi) så ser man följande. ”De studerande skall handledas i informations- och kommunikationsteknik”. Detta har jag verkligen inget emot, jag håller helt med. Men jag kan tycka att det är lite väl brett. Det mest specifika jag hittar är i avsnittet om informations- och mediekunskap, där ett av målen är att kunna producera medietexter. Det har jag sett sjuåringar göra. Läser man läroplanen så ser man nog att datorerna skall finnas med som verktyg i nästan varje ämne. Men det som stör mig är fortfarande att det inte står utskrivet vad man skall kunna göra på en dator för att få studera på exempelvis universitet. Som jämförelse kan man ta matematik. I den fjärde kursen av kort matematik är ett av målen att man skall ”lära sig fastställa det största och minsta värdet för en polynomfunktion i tillämpningsuppgifter”. Om vi har detta som ett av målen inom matematiken, kunde man då inte också kunna ha som mål att en gymnasieelev exempelvis behärskar de vanligaste formlerna i excel eller kan göra en innehållsförteckning i word utan att manuellt skriva in punkterna mellan sista bokstaven och sidnumret.

Skulle vi ha en läroplan för dataundervisning för såväl grundskolan som gymnasiet, kanske skulle det till och med kunna vara ett eget läroämne. Då skulle, för det första, alla ha en lättare vardag. För det andra skulle alla elever på alla årskurser på alla stadier var på ungefär samma nivå, då skulle man på universitetsnivå kunna ha en mycket mer specialiserad undervisning om program och datorer som behövs specifikt för det man utbildar sig till. Jag tror även att studerande då skulle ha ett större kunnande generellt om datorer vilket skulle medföra att studerande lättare skulle lära sig nya saker, exempelvis användandet av plattformar som är nya då man börjar studera på universitet. Det skulle vidare medföra att studerande lättare och enklare skulle kunna ta till sig nätstödd undervisning och de arbetsmetoder och program som det medför.

Detta är bara en tanke som jag har, kommentera gärna vad ni tycker.

Christoffer Wiik
Klasslärarstuderande

2 thoughts on “En tanke om datorer och undervisning

 1. Christoffer skriver att han inte är ute efter att kritisera den IT-undervisnig som ÅA erbjuder, men nog kunde han gärna göra det, det har han orsak till!
  ÅA erbjuder för tillfället väldigt lite IT-kurser åt studerande (pga. att det inte finns finansiering för det). I många år erbjöds valfria kortkurser i IT för de studerande som var intresserade att delta, därefter fanns det obligatoriska IT-kurser á 1 sp (i
  filhantering, Word, PowerPoint och Excel) vid flera institutioner och nu är vi igen där att det endas erbjuds några valfria kurser. Obligatoriet var bra, då deltog också de som kanske upplevde att de var bra på datorer (jfr Christoffers inlägg), men som kanske ändå kunde lära sig en hel del nyttigt om t.ex. den där sjuttons innehållsförteckningen i Word :-).

  Utnyttja de kurser som Lärcentret erbjuder – vi försöker också producera en del korta videoguider.
  Framgör gärna önskemål på vilka funktioner i vilka programvaror ni önskar videoguider för (mejla larcentret@abo.fi).

  Se Lärcentrets webb:
  http://www.abo.fi/stodenhet/itverktygsladan

  Och en eloge till de lärare som integrerar IT-undervisning/handledning i sin egen undervisning, här lär sig studenterna naturligtvis bäst då de också genast använder färdigheterna.

 2. En bil är en väldigt fysisk mojäng, men också för en bilist tycker jag att västentligare vore att veta något om trafikregler och bränsle. Med det vill jag ha sagt att hårdskivan behöver jag nog inte titta på så ofta, men varje dag behöver jag (närmast omedvetet) veta vad jag har sparat var, vad som finns i arbetsminnet redpektive på hårdskivan eller på nätet, vad en fil och en mapp är för någonting osv, vad som försvinner om strömmen bryts eller hårdskivan brakar. Mina egna barn har jag försökt undervisa lite ibland men deras kompisar är ofta förskräckande okunniga när det gäller sådana här helt elementära kunskaper.

  Just Word och Excel hade jag hoppats att inte förekom så ofta på tal om framtiden, säkert finns det folk som använder dem fortfarande men om man planerar vad barnen behöver lära sig skulle jag hellre se (a) öppna (b) avgiftsfria (c) nätbaserade verktyg i fokus hellre än någon relikt från 1980-talet med allt vad det innebär av onödig komplexitet och otidsenlig arkitektur. Art det på riktigt inte alls är trivialt att få en innehållsförteckning i Word må stå som en bra illustration av problemet; t.ex. i många wiki-baserade skrivverktyg är det mycket enklare och självklarare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.