Lärcentrets nyhetsbrev, november 2014

Här kommer Lärcentrets sista nyhetsbrev – organisationsförändringen påverkar också oss, se nedan.

Personalutbildning och seminarier november-december 2014

”First Year Expericence” – HHÅA:s konferens 7.11.2014
Du hinner ännu anmäla dig till konferensen riktad till alla intresserade av undervisning och lärande. Plats: Åbo eller Adobe Connect (man kan förstås logga in och delta endast i valda delar!)
Se http://www.abo.fi/personal/toppenhetsseminarier

Toppenheternas avslutningsfestival ”Bättre lärande!” 3.12.2014
Hur ser stigen mot bättre lärande ut? Kan man tala om bättre och sämre lärande? Vad kan vi göra för att utveckla universitetsutbildningen?
Interaktivt lärande, alternativa examinationsformer, kursdesign, stödfunktioner för avhandlingsprocesserna? Kom med i diskussionen om hur universitetet kunde utvecklas! Toppenheterna inom utbildning – handelshögskolan och Institutionen för psykologi och logopedi – delar med sig av sina bästa tips och trix på förmiddagen.
Eftermiddagens program:
Rektors hälsning
– Toppenhetsperioden i retrospektiv
– Pedagogiskt utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av utbildningen – ÅA:s styrelseordförande Marianne Stenius
Paneldiskussion: Vad tycker du att är det mest brinnande problemet i dagens universitetsundervisning? – Professor Pekka Santtila, universitetslärare Anna Sell, studerande Katarina Kiiskinen och pedagogisk konsult Torgny Roxå. Moderator: akademilektor Barbro Schauman.
– Kollegiala mikrokulturer inom högre utbildning – nyckeln till utbildning men också till försvaret av akademiska värden   –  Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds universitet.
Plats: Åbo; eftermiddagens program kan följas via Adobe Connect
Närmare info och anmälan: http://www.abo.fi/personal/toppenhetsseminarier

Andra kurser i IT och/eller för undervisande personalen denna höst:

  • Samla dina publikationer och gör ditt CV med publikationsdatabsen Artur/ Converis, 6.11 kl. 10-12, 12.11 kl. 10-12, 27.11 kl. 13-15 ELLER 11.12 kl. 13-15, Åbo
  • Tips och råd för editering av ÅA:s webbsidor med CMS/Sitebuilder, 11.11 kl. 13.00-15, Åbo + Adobe Connect
  • Kom igång med Adobe Connect, 14.11 kl. 11.00-13, Åbo
  • Webbinarium: Resultat från studieklimatundersökningen 2014, 17.11 kl. 12.00-13, Adobe Connect
  • Handledning på nätstödda kurser, 28.11 kl. 9.00-12, Åbo + Adobe Connect
  • Lär dig göra presentationer med Prezi, 4.12 kl 13.00-16, Åbo
  • Kursbeskrivning och lärandemål, 12.12 kl. 9.00-12, Åbo + Adobe Connect

För ytterligare personalutbildningar och närmare info: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Anmälningar: http://www.abo.fi/personal/anmalan

Universitetspedagogik
Du kan kontinuerligt anmäla dig till ”Lokalt pedagogiskt utvecklingsarbete: Undervisningsplanering och handledning” 5 sp och ”Verktyg för nätbaserad undervisning” 5 sp
Närmare information: http://www.abo.fi/personal/universitetspedagogik

Organisationsförändringen påverkar lärcenterverksamheten

Lärcentret flyttar under november-december ut från ”LC-korridoren” i ASA-huset. Personalen splittras och kommer att sitta bl.a. på Gripens första och andra våning. Multimediarummet Mimers Brunn flyttar också (troligen Arken eller inom ASA). Enheten ”Lärcentret” upphör. Detta betyder att de stödtjänster som Lärcentret erbjudit åt personal och studenter måste ses över; vissa tjänster upphör, medan vissa kommer att ges i mindre utsträckning eller annan form än tidigare. Vid Forsknings- och utbildningsservice är arbetet med FUS tjänster inom det nya Universitetsservice ännu under planering, så det är ännu oklart t.ex. under vilka benämningar lärandestödet och kvalitetshanteringen kommer att hittas. Vi informerar våra kunder och samarbetsparter i det skedet då vi vet  mer. Studenter och personal kan dock tillsvidare ännu använda e-postadressen larcentret@abo.fi.

Rapport över studieklimatundersökningen 2014

Rapporten hittas på http://www.abo.fi/student/sku_rapporter. Här finns även viss information per institution. En analys av de två senaste undersökningarna visar att det finns ett behov att lyfta fram arbetslivsrelevansen i studierna. Ett annat viktigt tema som utkristalliserats är studiemotivationen: för att öka studerandes studiemotivation krävs att akademin gör en specialsatsning på att vägleda studerandena med tanke på deras egna intresseområden, dvs. i första hand val av kurser och biämnen. Motivationsbrist kan också motverkas genom att erbjuda tillräckligt med kontaktundervisning men också flexibilitet samt olika undervisningsformer som stöder studerandes olika inlärningssätt och studieteknik. I årets studieklimatundersökning framkommer det också att studerande känner att de inte får tillräckligt med respons på sina prestationer och därför inte utvecklas maximalt.

Lärarbloggen

Årets lärare (Tom Wikman) och årets handledare (Mikael Lindfelt och Icca Krook) har gjort inlägg i Lärarbloggen, där de reflekterar över ex. hanledarskapet gällande examensarbeten och egenlärarrådgivningen. Se http://blogs.abo.fi/lararbloggen/category/arets-larare-och-handledare/
Under hösten kommer också deltagarna på unipeda-kursen ”Undervisningsplanering och handledning” att skriva inläggde kommer att hittas under en egen kategori fr.o.m. v. 46. Monica Nerdrum, ansvarig för helheten, skrev om sina lärdomar av kursen förra läsåret: http://blogs.abo.fi/lararbloggen/category/unipeda-modul3/

Förnyande av Examensstadgan för Åbo Akademi och uppdatering av Instruktion för examination och bedömning

Examensstadgan förnyas – senast 24.11.2014 kan enheterna ge sina kommentarer på förslaget till ny stadga.
Arbetet med att uppdatera instruktion för examination och bedömning pågår också, men har inte ännu kommit så långt att den skickats på remiss. Förbättringsförslag och kommentarer på instruktionen kan alltså ännu skickas in till Monica Nerdrum vid FUS.

Ofta frågade frågor med svar om Moodle

Ett FAQ-infoblad har sammanställts av ofta frågade frågor om Moodle  – se igenom om här finns lösning på ev. problem (om nollställning av kurs, loggar, tillgång till kursen, registrering av personer, layout och inställningar, gruppfunktionen, blocken meddelanden och kalender, aktiviteterna databas, test och enkät, vitsord): http://web.abo.fi/lc/moodle/FAQ2_Moodle.pdf. FAQ-infobladet är tillgängligt via Resursrummet. Samtidigt har guiderna för kalender-blocket, nollställa kurs, aktiviteterna test och enkät samt för loggar och aktivitetsrapporter uppdaterats.

Tillgänglighetsnätverket i Åbo kartlägger hinder i studierna

Studenterna vid Åbohögskolorna har besvarat en enkät som kartlägger högskolestudiernas tillgänglighet. Vad gynnar eller hindrar studierna. På vilket sätt kunde studiemiljön, lärandet eller handledningen utvecklas?
Rapporten kommer in på http://www.abo.fi/student/tillganglighet

Projektet “WISE – Welfare for Improved Social dimension of Education”

WISE är ett Erasmus+/Higher Education-projekt som pågår under tiden 09/2014-08/2016 och där ÅA representeras av Johanna Hedenborg och Klara Schauman. Projektets slutprodukt är en WISE modell/matris/metod vars målsättning är att optimera det stöd som erbjuds åt studerande under studietiden (Entry to Exit). Modellen fungerar som ett verktyg för den personal som jobbar inom och i relation till högskolans servicefunktioner, för att såväl tidsmässigt som innehållsligt rikta stödåtgärderna så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, utgående från varje studerandes individuella behov.

Om Tove Forslund

Koordinator för lärandestödet vid Åbo Akademi
Det här inlägget postades i Nyhetsbrev och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.