Mångfald är en rikedom

(av Mirjam Edman och Alexandra Elsing, kvalitetsassistenter vid IPL)

Fredagen den 10.10.2014 träffades personalen vid Institutionen för Psykologi och Logopedi (IPL) vid Ilmaristen Matkailutila för ett dagslångt kvalitetsseminarium, något som redan har blivit en årlig tradition sedan perioden som kvalitetsenhet vid ÅA inleddes. Denna gång tacklades ämnet genus och mångfald, något som studerandena efterlyst i undervisningen ända sedan kurserna omstrukturerades och kursen som behandlade genus försvann . Med oss hade vi Malin Gustafsson, konsult i genus- och mångfaldsfrågor, från företaget Ekvalita.

Vi inledde projektet med att förbättra integreringen av genus och mångfald i undervisningen redan i juni, när Malin Gustafsson höll ett introducerande eftermiddagsseminarium för oss. Mellan dessa två tillfällen hade all föreläsande personal på institutionen funderat igenom sina egna kurser och gjort upp en plan över hur de konkret kan integrera ämnet i sin undervisning. Det fanns många bra idéer, som att be studerande tillsammans reflektera kring sina olika bakgrunder, att ha med artiklar som belyser ämnet ur ett visst perspektiv i kurslitteraturen och att kritiskt fundera hur forskningsdata är insamlat. Utöver detta talade Malin också i sin inledande presentation om på vilka områden man kan tänka normkritisk: rekrytering och urval, utrymme, litteratur, lärande, examination och kursutvärdering. Som ett exempel kan man fundera på hur man sitter under seminarier. Sitter alla på rad, i hästsko, eller i mindre eller större grupper? Varför sitter man så och hur påverkar det undervisningen? Hur är det lättast för studeranden att delta i diskussionen och är det lika för alla individer?

Under dagen fick vi fördjupa oss ytterligare i området genom att lyssna och ställa frågor till både Malin och till varandra. Vi arbetade också aktivt i olika grupper, beroende på undervisningsområde, där vi konkret diskuterade hur vi planerar integrera genus och mångfald i kurserna under det kommande året. Resultatet av diskussionerna presenterade vi sedan för varandra. Många knepiga frågor och utmaningar kom samtidigt upp till ytan och diskuterades flitigt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IPLs personal och studerande lyssnar till ett framförande på hur genus och mångfald kan implementeras i undervisningen

IPLs kvalitetsseminarium med temat genus och mångfald

Det blev vilda diskussioner om hur mångfald kan tas upp i undervisningen

Studerande – en homogen grupp?

I Svenskfinland kan det verka som att studerandena är en relativt homogen grupp, men det är viktigt att inte automatiskt anta att alla fungerar på samma sätt. Det är lätt att ta förgivet att det som är bekvämt och naturligt för mig, det är det också för andra. Det viktigt att få upp ögonen för mångfaldens spektrum och förhoppningsvis kan det här utmana dig att tänka lite bredare. Detta kan eventuellt göra undervisningen bättre och mera mångfacetterad, och hjälpa studerandena att lära sig bättre.

Hurdan mångfald finns bland dina studerande? Man kan fundera på kulturell mångfald och genus, men även studerandes styrkor och svagheter kan vara bra att tänka på. Hur påverkar den här mångfalden lärandet och således också undervisningsmetoderna? Kunde det hjälpa att använda sig av olika examinationsformer, tex fusklappen som beskrivits tidigare. Är det bättre att ha delförhör eller sluttentamen? Ska tenterna alltid vara skriftliga, eller skulle en muntlig tentamen eventuellt fungera bättre?

 

De flesta är inte så W.E.I.R.D.

En hel del av den beteendevetenskapliga forskningen utförs på individer som är WEIRD. WEIRD står för Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, d.v.s. högtutbildade individer från västerländska, industrialiserade, rika och demokratiska länder. Är detta ett problem tycker ni? Absolut. För WEIRD passar inte in på största delen jordens befolkning (Henrich m.fl., 2010, Nature), men ändå är de flesta studier, som senare generaliseras till en stor del av befolkningen, utförda på en bråkdel av människorna.

 

Vad kan du och jag göra för att förändras?

Malin visade oss fyra konkreta steg för jämställdhet. Vi talar nu om mångfald, men de här stegen kan också appliceras på andra områden där man vill förändras.

Steps for change:

 1. Att se att mångfaldsfrågor och kön har en inverkan
  • Vissa lär sig bättre genom att se, någon genom att höra och andra genom att göra. Hur undervisar du i din kurs?
  • Några av dina studerande kan ha läs- och skrivsvårigheter. Hur väljer du kurslitteraturen? Vilka andra möjligheter finns det att stöda individer med läs- och skrivsvårigheter?
  • Vissa har lätt för att presentera något framför klassen, medan det för andra är en väldigt stor utmaning. Kan du använda dig av olika metoder – inte vara begränsad till en?
  • Anta inte att en studerande är på ett visst sätt bara för att denne är av ett visst kön eller har en viss bakgrund.
 2. Att förstå konsekvenserna av ojämlikhet.
  • Försök sätta dig in i olika individers situationer.
  • Reservera lite tid för att läsa in dig i forskning inom området. Vad finns det för statistiska fakta (men tänk också på WEIRD)?
 3. Motivation att förändras.
  • Fundera på din vision och dina mål i arbetet. Sätt upp tydliga och konkreta delmål!
  • Dela erfarenheter mellan lärare/föreläsare och studerande, kan du få hjälp av någon annans idéer?
  • Använd styrdokument.
 4. Förändringen
  • Implicera jämlikhet i det dagliga arbetet.
  • Påminn på din arbetsplats vad ”vi” står för.
  • T.ex. innan kursen så kan du fråga om någon har specifika behov och låta de studerande lämna in en lapp om de inte vill prata om det öppet.

Malin talade avslutningsvis om risken med att vara för bekväm i en grupp. Vi hör alla tidvis till majoriteten (den ”priviligerade”) och andra gånger till minoriteten (de ”andra”). De gånger man är en av de ”priviligerade” kan man känna att man är väldigt bekväm i den gruppen. Just dessa gånger kan det vara värt att ta sig en funderare. Finns det andra i gruppen som inte är lika bekväma? Finns det något jag kan göra för att den andra ska känna sig bekvämare? Ett tips är att bara fråga rakt ut: Vad kan jag göra för att du ska känna dig bekvämare? Vi är ju trots allt bara människor som umgås med andra människor.

Om du vill läsa mera om genus och mångfald i undervisningen gav Malin ett bra boktips: Troubling Education – Queer Activism and Anti-Oppressive Pedagogy av Kevin Kumashiro.

Vad är ditt nästa steg? Fundera igenom: Vart vill du nå? Hur ska du nå det? När ska du nå det? Vem är ansvarig? Hur mäts resultatet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.