Genomströmning – arbetslivsperspektivet

Jag deltog den 13 november på Genomströmnings-seminariet ”Smidig studiegång och snabb utexaminering – genomströmnings- ideal?”. Tillställningen blev en bra kombination av många olika synvinklar från värdet av informationssökning till konkreta fältstudier, och i bagaget finns många fina idéer från workshopen som jag ska försöka plocka fram här, till allas glädje.

Dock, vill jag lyfta fram en sak, som garanterat stannar länge kvar i mitt minne – fältkursen i marinbiologi som Cecilia Lundberg berättade om. Det som kunde vara en förskräckligt teoretisk och inlärningsmässigt tung kurs erbjuds nu som fältstudier på Åland. En tolv dagar lång kurs, där man verkligen sätter sig själv i blöt, kan man påstå. De som deltar i kursen får fem studiepoäng för kursen och garanterat lär sig massor genom att verkligen bekanta sig med miljön.

Men nu till workshopen. Före själva grupparbetet gick jag kort igenom hur Arbetsforum och Lähde står till tjänst med dessa arbetslivsrelevanta frågor, som enligt undersökningarna har en stor betydelse för genomströmningen. Workshopens idé var alltså att deltagarna skulle på post-it-lappar skriva ned några sådana färdigheter som de själv saknade när de började arbeta. Och hur dessa färdigheter skulle kunna inkluderas i utbildningen. Sedan på basen av dessa lappar, skulle grupperna diskutera sig fram till 1-3 konkreta (och billiga) förslag till undervisningen, vilket i sin tur skulle i slutändan förbättra genomströmningen.

Sedan fick varje grupp en minut på sig att presentera vad de kommit fram till.

Ett klart behov av allmänna färdigheter som faller utanför specifika ämnenas räckvidd var en genomgripande sak som togs upp. Det nämndes bl.a. ledarskap, retorik, redovisning, kunskap att argumentera, att arbeta i team, projektarbete osv. De flesta av dessa punkter kunde åtgärdas med små förändringar, genom att titta till hur kurserna är uppbyggda och planerade. Genom att ta i beaktande vad arbetslivet kräver, kan de studerande få en betydligt bättre utgångspunkt i livet, efter att de avklarat sin examen.

Öppna Dörrar -projektet håller på att samlar ihop en mängd människor från Åbo Akademi, som är intresserad av att utveckla dessa saker, och som kunde förmedla informationen vidare. Den här bloggen är en del av verksamheten, men det finns även en LinkedIn-grupp, där alla i Åbo Akademis personal är välkommen. Den ska fungera som en informationskanal, samt en kommunikationsplattform, så att inte mailinglistan ska vara enda kanalen för att kommunicera sinsemellan inom gruppen.

Vi strävar till att så småningom hitta medlemmar från de flesta ämnen, så att informationen når så många som möjligt.

Det enda vi önskar av gruppmedlemmarna, är att de berättar vidare det de anser vara värdefullt, av den infon vi levererar.

LinkedIn-gruppen finns här: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4655195.

Om Laura Johansson

Jag jobbar deltid för projektet Lähde Työelämään, samt för Arbetsforum. Utöver detta är jag företagare inom sociala medier. EM, mamma, innebandyspelare, wannabe-sångare, frilans-journalist osv osv.
Det här inlägget postades i Evenemang, Genomströmning, Lähde Työelämään, nätverk, Öppna dörrar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar