Bekanta dig med språkbadsteamet vid Åbo Akademi!

Välkomna till höstterminens första blogginlägg! I detta inlägg får ni bekanta er med oss, det vill säga ÅA:s språkbadsteam, och får veta hurdana språkbadsrelaterade arbetsuppgifter var och en av oss har. Före själva inlägget ett par informationsärenden:

  • Fortbildningskursen Introduktion till språkbad 2023 ordnas igen i höst! Det finns några platser kvar, så anmäl dig så fort som möjligt för att säkerställa en plats på kursen! Mer information om fortbildningen hittar du via denna länk.
  • Nationella språkbadsträffar ordnas på Teams under följande tidpunkter: 20.9, 22.11, 17.1, 20.3 och 15.5 kl. 15-16. Syftet med dessa träffar är att erbjuda en plattform för dialoger och nätverkande för hela personalen inom språkbadet. Mer information hittar du här.
  • Det finns en flik för lediga arbetsplatser inom språkbad i Språkbadsbloggen! Om det finns lediga arbetsplatser i den enhet du arbetar vid får du gärna tipsa Riikka Paloluoma (riikka.paloluoma@abo.fi).

***

Siv Björklund

Siv Björklund

”Jag är professor i språkbad och flerspråkighet och har under de senaste åren varit huvudansvarig för att utveckla grundutbildning med inriktning mot språkbad för såväl klasslärare som småbarnspedagoger vid Åbo Akademi. Jag var med och introducerade språkbad i Finland under slutet av 1980-talet och har sedan dess aktivt intresserat mig för forskning, undervisning och utbildning för språkbad i Finland. Mina uppgifter under läsåret 2023-2024 vid ÅA består främst av att handleda både magister- och doktorsavhandlingar och bedriva forskning. En studie jag under året ser fram emot handlar om hur olika former av stödundervisning ser ut på olika språkbadsorter runtom Finland för att sedan jämföra läget med andra länder med språkbadsundervisning. Under sommaren har jag njutit av värmen och solen ute vid sommarstugan i Larsmo och just nu ser jag mest fram emot att få välkomna mitt första barnbarn till världen i september.”

Katri Hansell

Katri Hansell
”Jag är forskningsledare i småbarnspedagogik och docent i språkpedagogik. Mina forskningsintressen handlar om språklig mångfald och flerspråkighet i utbildningskontexter med fokus på arbetssätt som främjar språkmedveten undervisning, språklärande och språköverskridande samarbete. Jag har arbetat mycket med tandempedagogik och språkberikad undervisning, exempelvis tandempedagogik. I olika projekt har jag samarbetat mycket med lärare på fältet och bland annat samskrivit handböcker för tandem- och mofi-undervisning. Tvåspråkighet och språköverskridande samarbete är också en viktig del av min vardag som mamma i en tvåspråkig familj.”

 

Camilla Rosvall

Camilla Rosvall
”Jag har en doktorsexamen i pedagogik med lärarinriktning och arbetar som universitetslektor och postdoktoral forskare vid fakulteten för utbildning och välfärd. Utöver undervisning handleder jag lärarstuderande under praktikperioder. Under läsåret 2023–2024 är jag en av forskarna inom forskningsprojektet SKRIVDID (Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige). Under tidigare forskningsprojekt har jag fokuserat på stöttning av andraspråksskrivande och identifiering av språkliga identiteter hos språkbadslärarstudenter. Jag har också fungerat som utbildare under fortbildningar för lärare inom språkbad.”

 

Sanna Pakarinen

Sanna Pakarinen
”Jag arbetar vid Åbo Akademi som universitetslektor och postdoktoral forskare. Jag har disputerat på en avhandling om flerspråkighet och elevidentitet i svenskt språkbad i Finland och i iriskt språkbad på Irland (Jyväskylä universitet 2020). Under läsåret 2023–2024 undervisar jag språkbadsklasslärarstuderande exempelvis i integrering av språk och ämne och språkvetenskap. Jag leder även ett nytt forskningsprojekt Språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad som finansieras av Svenska kulturfonden.”

 

Lotta Forsman

Liselott (Lotta) Forsman
”Jag är universitetslektor i flerspråkighetsdidaktik och docent i språkdidaktik med inriktning mot interkulturell pedagogik. Till mina intresseområden hör allt som rör språk, kultur och identitet. Hittills har jag på språkbadslinjen undervisat om flerspråkighet på samhällsnivå och handlett kandidatarbeten. Att arbeta med verksamma lärare runt språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen har blivit ett av mina expertområden inom min egen forskning.”

Maria Kvist

Maria Kvist
”Jag arbetar som universitetslärare inom småbarnspedagogiken. Jag undervisar kurser som berör språkbad, flerspråkighet, svenska, litteracitet, forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. I min forskning ser jag på hur den språkliga mångfalden kommer till uttryck i bild och i text i den finlandssvenska bilderboken utgiven under perioden 2000–2015. Fokus ligger på hur det lingvistiska landskapet kommer till uttryck i intraikonisk text, men även på hur personal inom småbarnspedagogiken uppfattar och hanterar flerspråkigheten i samband med läsningen av bilderböcker med inslag på andra språk än huvudspråket. Jag medverkar även i forskning som berör svenska som andraspråk och språkbad.”

 

Minna Pärkkä

Minna Pärkkä
”Jag jobbar som forskningsassistent i projektet MIF – Meningsfull interaktion på finska, som kartlägger språkberikad undervisning från tidig ålder genom den grundläggande utbildningen. I min pågående doktorandavhandling utforskar jag språkberikad undervisning ur barnens och elevernas synvinkel från 5-åringar till årskurs 2. Jag är språkbadslärare till utbildningen men mitt växande intresse för forskningsvärlden och -frågorna kring språkbad, språkberikad undervisning och språköverskridande undervisning har öppnat en ytterligare dörr för mig till klassrum och skolvärlden. Forskningsprojekt som jag är och har varit med i har gett mig mycket intressanta möjligheter att vara delaktig i olika skolmiljöer där språkmedvetenhet och språkfärdigheter av olika slag är en naturlig del av skolvardagen. Därtill erbjuder det tvåspråkiga familjelivet och fritiden med mycket fotboll i ett tvåspråkigt lag, roliga tillfällen att diskutera och observera olika språkanvändningsmönster och även piloteringsmöjligheter av olika datainsamlingsmetoder.”

 

Riikka Paloluoma

Riikka Paloluoma
”Som många av er redan vet har jag arbetat som språkbadskoordinator vid Åbo Akademi sedan augusti 2022. Utöver detta jobbar jag som forskningsassistent i projektet Språköpedagogik. Båda uppdrag har gett mig massor och det har varit mycket givande att få arbeta med utbildnings- och undervisningsfrågor samt skapa ett bredare nätverk med olika aktörer. Jag ser fram emot att under detta läsår få handleda våra språkbadsklasslärarstuderande under sina lärarpraktiker. På fritiden njuter jag mest av att träffa mina närmaste och att samla på nya upplevelser genom att till exempel resa både i Finland och utomlands.”