Examensstrukturen för kandidat och magister i teologi

Examensstruktur

(Undervisning i systematisk teologi under läsåret 2023-2024 hittar du här.)

Kandidatnivån (sammanlagt 180 sp)

Grundstudier i teologi 60 sp

  • Fyra block med 3 x 5 = 15 sp i varje, sammanlagt 60 sp

Ämnesstudier i teologi 55 sp

  • Kandidatprojekt 15 sp: (Metod och teori 5 sp + Proseminarium med kandidatavhandling 10 sp)
  • Valbara kurser 1 30 sp
  • Valbara kurser 2 10 sp

Yrkesprofilering 25 sp

Andra studier 5 sp (Akademiska studiefärdigheter FHPT)

Språk och kommunikation 15 sp

Valfria studier 20 sp

 

Magisternivån (sammanlagt 120 sp)

Magisterstudierna uppgår till sammanlagt 120 sp. Om du har systematisk teologi som huvudämne är upplägget enligt följande:

Moduler och kurser som tillsammans uppgår till 80 sp (20+20+30+10):

20 sp Den gemensamma modulen Fördjupning i systematisk teologi

20 sp En av de valbara modulerna på 20 sp – beroende på huvudämne antingen i dogmatik eller i TER (det finns tre olika moduler att välja mellan i respektive kategori)

30 sp Avhandling pro gradu + 10 sp seminarium pro gradu i systematisk teologi

De övriga 40 sp varierar beroende av inriktningsalternativ:

Prästbehörighet: ett block på 20 sp med practicum och klassiska språk, samt ett annat block på 20 sp som innehåller ett obligatoriskt practicum på 5 sp samt 15 sp valfria kurser.

Samhällsinriktning: ett tematiskt block på 20 sp samt 20 sp valfria kurser (dessa kan vara i teologi, men behöver inte vara det).

Ämneslärarbehörighet: 35 sp Ämnesstudier i pedagogik, ämneslärarinriktning samt 5 sp valfria studier.

De som har antagits direkt till magisterprogrammet, och valt prästbehörighet: Prästbehörighet, del 1 (20 sp) samt Prästbehörighet, del 2 (20 sp), som består av 10 sp valbara kurser i klassiska språk och 10 sp valfria kurser.

De som har antagits direkt till magisterprogrammet, och valt samhällsinriktning: tematisk modul på 20 sp och valfria studier 20 sp.