Om bloggen

Detta är bloggen för ämnet systematisk teologi vid Åbo Akademi. Eller egentligen är vi flera ämnen, då såväl dogmatik som teologisk etik med religionsfilosofi sitter under samma paraply. Vi bor i Tryckerihuset, alldeles i början av Biskopsgatan.

På den här bloggen publiceras inlägg av lärare, doktorander, forskare och huvudämnesstuderande i systematisk teologi vid Åbo Akademi. Målgrupp är alla som i sitt yrke (lärare, journalister m fl.) eller av personligt intresse vill veta mera om systematisk teologi och den forskning som vi bedriver. Texterna kommer att skrivas med en populärvetenskaplig ambition, så att också den som inte är insatt i teologisk terminologi skall kunna läsa och förstå.

Varje skribent står själv för sina åsikter och representerar nödvändigtvis inte den officiella hållningen vare sig inom Åbo Akademi eller ämnet systematisk teologi.

Bilden (Architecture history collection- Piispankatu, Turku, 23591049520) på första sidan är tagen ur Wikimedia commons.

Sidan administreras av Heidi Jokinen, universitetsläraren i teologisk etik med religionsfilosofi