månadsarkiv: augusti 2023

Undervisningen i systematisk teologi läsåret 2023-2024

Hur passar kontaktundervisningen under läsåret 2023-2024 in i examen? 

Se Studiehandboken för närmare information om de olika kurserna, samt om vilka kurser som ingår i de olika modulerna. Examensstrukturen hittar du här

Magisternivån

Fördjupning i systematisk teologi – gemensam modul 4 x 5 sp = 20 sp

Klicka på kursen för mer information, tag kontakt om du vill diskutera studieupplägget! Kurserna som ges som kontaktundervisning kan också avläggas som självstudier, men studenterna rekommenderas varmt att välja kontaktundervisning.

Alternativa kurser, välj en av följande:

 

Fördjupningsblock – välj en av dessa valbara moduler beroende på ämnet för gradun (4 x 5 sp = 20 sp)

Dogmatik:

  • Fördjupning i dogmatik – 4 kurser (Anni Maria – ht Björn) Kursen Specialiseringskurs i dogmatik kan avläggas som kontaktundervisning under period 1 i samarbete med praktisk teologi (Björn och Cecilia Nahnfeldt)
  • Tidig kyrklig och medeltida teologi  – 4 läskurser (Anni Maria – ht Björn)
  • Att möta andra – 4 läskurser (Anni Maria – ht Björn)

Teologisk etik med religionsfilosofi:

Dessutom finns det en engelskspråkig modul utformad för Masterprogrammet i Social Exclusion, som också är öppen för andra teologer.

 

Seminariet i systematisk teologi 10 sp – förutsätter 2 terminer aktivt deltagande med framläggande av preliminära idéer för gradun 1-2 gånger samt gradutext 2 gånger och fungerande som opponent 2 gånger; det här kan gärna spridas ut över flera terminer.  Seminariet samlas var tredje onsdag med början 20.9. (Björn, Anni Maria och Heidi)

 

Kandidatnivån

Grundstudier i teologi

Kursen Religioner och livssyner heter numera  Introduktion till teologisk etik med religionsfilosofi, 5 sp, period 2 (Heidi).  Det är en obligatorisk kurs inom grundstudierna.

Valbara kurser (Temakurs)

Abraham Goes Global 10 sp (Mika Vähäkangas + flera gästföreläsare i samarbete med Stellenbosch universitet i Sydafrika), deltagarna underläsåret 2023-2024 r redan valda, men kursen kommer att ge spå nytt följande läsår.

Valfria kurser i enskilda teologiska ämnen:

Självstudiekurser:

Att tala om kristen tro idag 10 sp (Anni Maria – ht Björn)

Den lutherska bekännelsen 10 sp (Anni Maria – ht Björn)

Nutida teologisk etik 10 sp (Heidi)

Äktenskap och sexualitet – ett teologiskt perspektiv 10 sp (Heidi)