Om ämnet systematisk teologi

Teologin vid ÅA har en hundraårig historia.

Systematisk teologi studerar både den kristna trons innehåll (dvs. dogmatik) och teologisk etik med religionsfilosofi.

Du kan läsa mera om ämnet, och bekanta dig mer vår personal på våra hemsidor.