Inför sommaren en mellanrapport om hundraårsjubileet

I skrivande stund har Åbo Akademis jubileumskommitté fått in flera väldigt fina och inspirerande förslag till hur våra olika enheter vill fira sin andel av jubileet. Vi tackar för dem och konstaterar att det, precis som man kunde gissa, finns en massa kreativa människor i vår skara. Det blir ett tufft jobb att koordinera alla insatser till en spännande helhet, men resultatet blir mycket fint!

Nu gäller det för enheterna och fakulteterna och andra som anmält intresse för att förgylla jubileet att konkretisera idéerna. Kom med en kort beskrivning av temat för evenemanget och ett rubrikförslag, utse ansvarspersoner, tänk ut en tidpunkt och hur evenemanget ska finansieras, boka ett auditorium respektive vik en plats, fundera på vilket slag av teknik som behövs i rummet, fundera på eventuella säkerhetsåtgärder!

Genom att senast den 31 december 2016 meddela jubileumskommittén hur era konkreta och eventuellt reviderade planer ser ut och fylla i en blankett med detaljerna ovan betraktar vi er som registrerade för att aktivt som arrangörer delta i arrangemangen inför hundraårsjubileet. Blanketten kommer att distribueras under senhösten.

Programboken kommer att innehålla alla de programpunkter som är tänkta att gälla allmänheten, eller alla inom och omkring Åbo Akademi. Ju mera man kan koordinera och sammanföra desto större blir publiken. Programpunkter som riktar sig internt eller till en enhets personal kommer att publiceras på jubileets webbsida www.abo.fi/100 och inom respektive enhet.

Nästa viktiga datum är alltså den 31 december 2016.

Men nu är det först dags för ferier och semestrar. Jag önskar alla en vederkvickande sommar där var och en ska få göra precis vad hen själv har lust till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *