Vill du ha en egen blogg? • How to get a blog

Scroll down for instructions in English.

Instruktioner

Gå vidare enligt punkt A eller punkt B här nedan, beroende på en hurdan blogg du vill skapa.


A. Vill du ha en blogg för

 • en kurs
 • ett projekt
 • ett evenemang (konferens, seminarium m.m.)
 • en ämnesförening
 • dig själv

Klicka i så fall här för mer information om hur du skall gå till väga.


B. Om du vill ha en blogg för ett ämne eller en annan enhet skall du följa anvisningarna här nedan:

 1. Registrera dig på bloggverktyget genom att logga in med ditt vanliga ÅA-användarnamn och -lösenord(VPN krävs)
 2. Kontakta websupport@abo.fi och berätta att du vill ha en blogg. Berätta samtidigt om du vill att enhetsbloggen använder sig av samma utseende som den här sidan (klicka här för ett exempel på en sådan), eller om du vill påverka utseendet själv (klicka här för ett exempel på en enhetsblogg med eget utseende)

Du ansvarar för innehållet i din blogg, såväl för själva blogginläggen som för kommentarerna. De allmänna användningsvillkoren för akademins datorresurser, som du bundit dig vid då du fått ditt ÅA-användarnamn, gäller även för bloggverktyget. Bra riktlinjer hittar du också i ÅA:s webbinstruktion (pdf-fil).

I korthet: bryt inte mot lagar eller ÅA:s bestämmelser och publicera inte stötande material.


Instructions

Continue with A or B below, depending on your blog’s purpose.


A. Do you need a blog for

 • a course
 • a project
 • an event (conference, seminar, etc)
 • a student association
 • yourself

Click here for information on how to obtain your blog.


B. If you want a blog for any of the university’s departments follow these instructions:

 1. Registrer on the blogging tool by logging in using your ÅAU username and password(VPN required)
 2. Contact websupport@abo.fi and state that you want a blog and if you want the blog to have the default ÅAU layout (click here for an example of the default layout), or if you want to use another template (click here to see a blog using another template)

You are responsible for all the content of your blog, which includes any comments your blog posts might get. The terms and conditions for use of Åbo Akademi University’s IT resources, which you are bound by, also govern the use of the blogging tool.

In short: don’t violate any laws or ÅAU regulations and do not publish anything offensive.