TIN-doktorandnätverket

Ett nytt femårigt projekt har startats 2020 för att befrämja doktorandverksamheten inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper (TIN), i samarbete med Novia och industrin. Projektet har egen blogg.