Årets studieklimatundersökning har börjat!

ÅA:s kvalitetsenhet har utvecklat en enkät genom vilken studerande kan berätta sina åsikter om studierna och studiemiljön och därtill komma med förslag till förbättringar och nya lösningar. Samtliga första, tredje och femte årets studerande har fått enkäten till sin e-post.

Varje år lyfts det fram ett specialavsnitt för en djupare analys och utvärdering. Årets specialavsnitt behandlar MinPlan. De flesta frågorna i enkäterna handlar om studierna och studiemiljön, men varje grupp av studerande har också ett eget avsnitt (studiestarten, kandidat- och magisteravhandlingen).

.

.

Information om studieklimatundersökningarna

En av grundprinciperna för akademins kvalitetshantering är fortgående utveckling. Det innebär granskning av verksamheten och metoderna för att vid behov förbättra och förnya dem. Våra studerande är de främsta experterna på att ge respons om studieklimatet.

Svaren till enkäterna underlättar kartläggningen av hur akademin fungerar och fungerar som grund för utvecklingen av utbildningsverksamheten. En hög svarsprocent behövs för att analyserna skall vara pålitliga. Därför är det ytterst viktigt att så många som möjligt deltar i enkäten.

Konkreta åtgärder på basis av senaste års resultat

Studieklimatundersökningen år 2010 har resulterat i flera konkreta åtgärder och också lett till att frågorna i årets undersökning justerats.

MinPlan: I samband med frågorna om studieplanering och – rådgivning kom fram att stödet i MinPlan upplevdes som knapphändigt. Bl.a. detta gjorde att vi i år ägnar specialavsnittet åt att utvärdera användningen av MinPlan och att kartlägga önskemål.

Därtill har ett tyngdpunktsområde inom personalutbildningen läsåret 2010-2011 varit MinPlan. Utökad undervisning i MinPlans funktioner har mottagits positivt av personalen och utbildningarna har varit välbesökta. Både undervisande och administrativ personal har deltagit.

Handledningsprocessen: Resultatet år 2010 visade att handledningsprocessen borde förtydligas både för studerande och för personal. Som resultat av detta har begrepp och definitioner klargjorts och element i handledningsprocessens synliggjorts genom styrelsens beslut. De ändringar i examensstadgan som styrelsen 17.3.2011 godkände gäller hur man utser och vem som kan vara handledare och granskare, handledarens och sak- och språkgranskarens uppgifter, bedömning m.m.

Bland åtgärdsförslagen i rapporten fanns också att lyfta fram goda handledare, och detta har gjorts genom att studerandena i samband med årets undersökning föreslås kunna nominera sin handledare till ”Årets handledare”.

En ny webbsajt om handledning har öppnats och via den är guiden Handledningen A-Ö åtkomlig: https://www.abo.fi/personal/handledning

Inom Kand- och graduklubben har getts utbildningar speciellt inriktade på handledningsprocessen och/eller språkgranskningen ur studerandes synvinkel, läs mera:

https://www.abo.fi/student/studieradgivning

Mera om studieklimatundersökningen : https://www.abo.fi/student/studieklimat

Här hittar du bl.a. årets enkäter och rapporterna från tidigare undersökningar.

Camilla Lundström

Det här inlägget postades i kvalitet, Okategoriserade och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

One Response to Årets studieklimatundersökning har börjat!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.