Fortgående dialog om undervisning och lärande vid ÅA med hjälp av studentrespons

ÅA:s styrelse har nyligen fattat beslut om utveckling och utvärdering av utbildningarna med hjälp av systematisk studentrespons. Studentrespons vid ÅA är i sig inget nytt fenomen, för respons insamlas i olika former redan nu. Det nya med styrelsens beslut, som trädde i kraft genast, är att det ger både tydlighet och synlighet i verksamheten och behandlingen av responsen. Målet är att skapa en fortgående dialog mellan studerandena å ena sidan och läraren, institutionen och akademin å andra sidan om undervisning och lärande. Syftet är också att uppmuntra studerande till reflektion över sin inlärning och lärprocess.

Helhetssyn

För att få en helhetssyn av studerandenas syn på undervisning, inlärning, innehåll i studierna, studiegång samt hela utbildningen insamlas respons på tre olika sätt, genom obligatorisk kursutvärdering, undersökningar av studieklimatet (enheten för kvalitetshantering) och arbetslivsenkäter (arbetsforum).

Vilken roll har institutionerna eller ämnena?

För kursutvärderingarna ansvarar institutionerna eller ämnena, som bör se till att alla kurser inom ämnet eller utbildningen regelbundet utvärderas. Ämnet eller institutionen beslutar om vilka kurser som utvärderas, hur och med vilken tidtabell utvärdering sker, vilka frågor som ställs, vilken skala som används, samt när och hur utfallet meddelas till studerandena, lärarna och den ämnessansvarige, som meddelar institutionen om utfallet av ämnets kursutvärderingar. Institutionen behandlar årligen ämnenas meddelanden samt kvalitetsenhetens och arbetsforums rapporter och beslutar om riktlinjer och åtgärder utgående från dem. Institutioner och ämnen har därmed både rättighet och skyldighet att skapa de praktiska rutinerna utgående från sin egen specifika omgivning.

Monica Nerdrum

Det här inlägget postades i kvalitet, utveckling av undervisningen och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.