ECTS och DS – hur hänger dessa bokstäver ihop med undervisningsplanerna?

Under det nationella Bologna-seminariet igår om att skapa flexibla undervisningsplaner fanns en workshop som behandlade ECTS (European Credit Transfer System) och DS (Diploma Supplement). Studieservicechef Annika Stadius från yrkeshögskolan Arcada är en av de nationella ECTS-rådgivarna och hon inledde med hälsningar från ett europeiskt Bologna- möte i Madrid. I sin inledande presentation redogjorde hon för ECTS-systemets centrala drag och aktuella frågor kring det. Hon underströk betydelsen av att planera utbildningen i jämna delar med 60 sp/läsår och 30 sp/termin och hon tog som exempel att den som avser att ansöka om ECTS-certificat (”label”) tillåts ha endast 5 sp avvikelse från detta.

ECTS är en av hörnstenarna i Bolognaprocessen. Lärandemål med förväntade studieresultat beskrivna ur studerandes synvinkel är centrala för att stöda mobilitet, både i form av studentutbyte och arbete utomlands. I framtiden torde det komma att krävas ännu större tydlighet genom att lärandemål formuleras för alla bedömningsnivåer gällande studieprestationer samt för helheter och hela examina.

Nyttan av tydligt och detaljerat formulerade lärandemål som berättar vad studerande förväntas kunna efter avklarad kurs eller examen är stor inte enbart i ett internationellt perspektiv utan också på hemmaplan. Lärare har tydliga kriterier för bedömning och studerande har lättare att bedriva målinriktade studier då målen är synliga. När det gäller identifierande och erkännande av tidigare kunnande är lärandemål helt nödvändiga som grund.

Systematisk användning av internationellt gångbara verktyg som ECTS och DS visar att universitetets kvalitetssäkring fungerar. I framtiden är det möjligt att lärandemål infogas också i DS, vilket ytterligare skulle öka öppenheten och stöda  mobilitet och övrig internationell verksamhet. Den som vill veta mera om ECTS-systemet rekommenderar jag att läsa ECTS Users’ guide, som är mycket informativ.

Monica Nerdrum, lärcentret

Det här inlägget postades i kvalitet, stödmaterial, utveckling av undervisningen och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.