Ett studentperspektiv på studieklimatundersökningen

Mia Eklund skriver:

I början av hösten publicerades rapporten över studieklimatundersökningen 2013 på ÅAs hemsida. Rapporten är en analys av de svar som studerandena angett gällande många viktiga frågor som på olika sätt berör deras studier. Jag önskar att så många som möjligt, både studerande och personal, tog sig tid att läsa rapporten.

Det finns tre orsaker varför jag tycker att det är viktigt att det görs undersökningar av denna typ. För det första så känns det trevligt för oss studerande att veta att någon är intresserad av att ta reda på hur vi upplever studierna. Det ger ett fint intryck av att det finns en vilja från universitetets sida att lösa eventuella problem. Jag tror att redan känslan av att veta att någon bryr sig, minskar på de eventuella problemen.

För det andra så tror jag att det är väldigt nyttigt för studerandena att verkligen reflektera över sina stunder. Genom att fylla i studieklimatundersökningen måste man grundligt fundera på var det finns problem och vad dessa problem kan bero på. Då man funderar över situationen kan det hända att man kommer fram till att ens problem egentligen är mindre än vad man trott. Då kan man rikta sin energi på att lösa problemet istället för att vara irriterad på studierna i allmänhet.

För det tredje är det viktigt för personalen att få veta vad studerandena tycker och tänker. Under läsåret utvärderas endast kurser, men i studieklimatundersökningen plockas det fram så mycket mer, sådant som studerande kanske aldrig annars skulle våga framföra. I studieklimatundersökningen kommer det även fram saker som studerandena är nöjda med, vilket även är viktigt för personalen att höra.

Eftersom denna undersökning finns och studerande har tagit sig tid att svara på den, tycker jag att det är viktigt att den även läses av personalen och att sådant som studerandena är missnöjda med tas upp till diskussion. I årets rapport jämförs vissa svar med svar från tidigare år, och det är ledsamt att se att det på vissa punkter inte skett någon förändring i svaren. En fråga där svar från år 2011, 2012 och 2013 jämförs, är ” Har du personligen träffat din egenlärare?”. Det råkar sig att svarsprocenten från dessa tre år är exakt den samma, nämligen 13 % av första årets studerande har angett att de aldrig kontaktats av en egenlärare. Nog är det underligt att var tionde första års studerande inte kontaktats av en egenlärare, men ännu sämre ser det ut när man kan läsa att det inte skett en förbättring på tre år utan lika många studerande blir fortfarande inte kontaktade.

Ifall inte problemen som studerandena anger i undersökningen tas på allvar och det börjar märkas att det inte sker förändringar, så kommer studerandena att tappa förtroende för undersökningen och då går universitetet miste om viktig information. I dessa tider, när det talas mycket om genomströmning och hur man ska få studerandena att bli klara på utsatt tid, så tycker jag att det är extremt viktigt att personalen tar studerandenas åsikter gällande studierna, studietakten och studieupplägget på allvar. I studieklimatundersökningen får man svart på vitt fram orsaker till varför studierna inte löper som de ska, och det är väl precis det som alla egentligen vill veta för att kunna förbättra genomströmningen vid universitetet.

Därför uppmanar jag alla igen, läs rapporten över studieklimatundersökningen.

Rapporten hittas här: https://www.abo.fi/student/sku_rapporter

Mia Eklund
Studerande vid socialvetenskapliga institutionen och praktikant vid Lärcentret

Om Tove Forslund

Koordinator för lärandestödet vid Åbo Akademi
Det här inlägget postades i kvalitet och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.