Konst som vetenskapskommunikation

Nu i mars tilldelade Svenska Kulturfonden ytterligare medel till projektet ”Avtryck i det okända – Forcing the Impossible”. Till projektet inbjöds samtliga spetsforskningsenheter vid Stiftelsens för Åbo Akademi och forskningsprofilerna vid Åbo Akademi för att samarbeta med konstnärer. Av dem som tackade ja uppstod 7 olika samarbeten. Syftet är dels att träna forskarna i att tala om sin forskning med utomstående, dels att undersöka vad som händer i samtal mellan forskare och konstnärer.

Resultaten av samarbetet mellan konstnärer och vetenskapsidkare kommer att presenteras vid en Kick-off 25-27 maj, och sedan kommer olika performance, musikframträdanden och konstverk att presenteras i samband med ÅA:s inskription och Vetenskapens natt i september.

I systematikerbloggens andra poddsamtal möts postdoktorandforskaren i systematisk teologi Laura Hellsten och frilansmusikern och teologen Frank Berger. Laura sysslar i sin forskning med att analysera tvärvetenskaplig kommunikation, och är också en av de centrala aktörerna i projektet ”Avtryck i det okända”, medan Frank komponerar musik inspirerad av dialog med en forskare som fördjupat sig i den demokratiska utvecklingen i världen. Samtalet (28 min) leds av professor Björn Vikström.

(Bilderna av Laura och Frank är tagna av Kavilophotography.)

1 thoughts on “Konst som vetenskapskommunikation

  1. Lyssnade just på Konst som vetenskapskommunikation.
    Det är spännande att höra om Laura Hellstens projekt för att underlätta kommunikation mellan ämnen i tvärvetenskapliga forskningssammanhang, men också för att uppmärksamma möjligheter i mötet mellan vetenskapare och konstnärer. Det senare visar sig vara möjligt när båda parter på allvar vill komma vidare. Frank Bergers beskrivning av hur han med musik vill gestalta demokratiförståelsen i en spetsforskningsenhet vid ÅA kändes mycket inspirerande. – Mycket bra satsningar som här sker vid ÅA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *