Seminarium om arbetslivskontakter 9.3.2012

Arbetsforum ordnadei dag, inom ramen för Lähde työelämään-projektet, ett mycket lyckat seminarium under namnet ”Hur utveckla arbetslivsstudier vid Åbo Akademi?”

Minister Christoffer Taxell inledde och talade om ”det levande livet”, om arbetslivet och samhället. Taxell betonade starkt utbildningens betydelse, men konstaterade också att den framtida yrkesbanan nog ofta är beroende av slumpen – han citerade Louis Pasteur ”Slumpen gynnar den som berett sig”. Taxell sa bl.a. att det är viktigt att också Akademins lärare har kontakter till arbetslivet. Här har också Centret för livslångt lärande en viktig betydelse, att ordna sådan fortbildning som håller lärarna up-to-date. Han kritiserade universiteten för att de inte utnyttjar sina alumni tillräckligt. Han var övertygad om att alumni på höga poster i samhället gärna ställer upp och föreläser vid det egna universitetet – han talar av egen erfarenhet, eftersom han själv ju själv ställer upp, också vid ÅA, som inte är det universitet där han studerat men till vilket han ju har starka relationer. Utgående från sin långa erfarenhet konstaterade Taxell avslutningsvis att de ämnen som alla borde studera är ekonomi, miljökunskap och kulturkunskap, eftersom de ger kunskaper och färdigheter som behövs oberoende av bransch.

Alumnikoordinator Ingela Ollas sade att alumniverksamheten strävar efter att vara sådan att den gagnar såväl alumner som studerande. Hur kan då alumnerna engageras, utöver som gästföreläsare? De kan arrangera studiebesök, fungera som mentorer eller handleda projektkurser. Alumnerna kan fungera som ett slags rollmodell för studenterna.

Efter pausen presenterade ämnesrepresentanter exempel på olika former av arbetslivskontakter inom utbildningen.

Professor Dagmar Neuendorff tillsammans med Oliver Winkler från ämnet tyska presenterade ämnets framgångsrika samarbete med tyska universitet, där studenterna får Double Degrees och samtidigt arbetslivsanpassade kunskaper.

Marko Joas, professor i offentlig förvaltning, berättade om en kurs kring arbetslivskontakter som de började med för ca tio år sedan, där studenterna besökte arbetsplatser. Studenterna skapade själva kursinnehållet och kursen genom att de valde arbetsplatserna, tog kontakt och bestämde vad de ville lära sig. Nu har kursen slopats, eftersom samma typ av arbetsformer integrerats i flera andra kurser, vilket ju är en positiv utveckling, eftersom färdigheterna nu övas i sitt sammanhang.

Barbro Schauman, akademilektor i företagets organisation och ledning, presenterade ämnets gränsytor till organisationer, dvs. mentorsprogram, avhandlingar, projektkurser, fallstudier, gästföreläsningar (som också ger sp) och alumniseminarier.

Föreläsningarna bandades och kommer att hittas på https://www.abo.fi/personal/videoseminarier.

På webben finns mera information om Lähde työelämään-projektet,vilket är ett samarbete mellan flera universitet: http://www.lahdehanke.utu.fi/. Det finns också information på Arbetsforums webb: https://www.abo.fi/personal/lahde. Projektledare är Sandra Bergqvist.

Om Tove Forslund

Koordinator för lärandestödet vid Åbo Akademi
Det här inlägget postades i kompetensutveckling och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.