Lärcentrets nyhetsbrev, februari 2014

LC-nyhetsbrev-banner-gulLärcentrets nyhetsbrev börjar utkomma som blogginlägg – dvs. kommentera gärna!

Aktuellt just nu är bl.a. följande:

Personalutbildning våren 2014

Vårens kursprogram har publicerats och finns på webben, se kurskatalogen: www.abo.fi/personal/kurskatalog.
Anmälan: www.abo.fi/personal/anmalan
För kurser i Vasa, se även Tritonia EduLabs kursutbud: www.tritonia.fi/edulab/kortkurser.
Ur kursutbudet:

 • Moodle (dels för nybörjare och dels för självlärda som vill fräscha upp sina kurser, samt forts.kurser)
 • Nelli, RefWorks och Word för akademiskt skrivande
 • E-böcker i undervisningen
 • ÅA:s bloggverktyg för undervisningen
 • Hur göra för att producera nätföreläsningar
 • Adobe Connect, e-lomake, MS Publisher för broschyrer, Prezi, PowerPoint för posters
 • Handledningens A-Ö 14.3
 • Upphovsrätt i lärarens arbete 4.4
 • Minikonferensen om kursutveckling 9.5

Lärcentret söker praktikant

Lärcentret erbjuder utmanande praktikantjobb som ger erfarenheter och insikter i utbildningsplanering, studierådgivning, kvalitetshantering och stöd i utveckling av undervisningen. Se Arbetsforums info om praktikplatser:  www.abo.fi/stodenhet/nationellpraktik

Sommartenter som e-tent?

Psykologi och folkrätt erbjöd ifjol sina sommartenter via e-tent. E-tent är ett utmärkt sätt att erbjuda studenterna flexibla möjligheter att sommartenta. Ge studenterna möjlighet att tentera i e-tentutrymmen i Åbo och Vasa när som helst under sommaren. Bestäm i vilka kurser du tillåter individuella tenter, be studenterna anmäla om de vill e-tenta och skapa frågorna (eller frågebank) och beställ e-tent/e-tentbotten.
Lärcentret håller korta presentationer om e-tent:
18.2 kl. 12.00–13, via Adobe Connect
26.2 kl. 9.00–10, via Adobe Connect
Anmälan: www.abo.fi/personal/anmalan.
Webbinfo om e-tent: www.abo.fi/stodenhet/etent

Rekrytering av tutorer för hösten 2014

Varje höst har Akademin ca 120 tutorer som hjälper våra grundexamensstuderande att komma igång med såväl studierna som studielivet. I februari inleds rekryteringen av tutorer för läsåret 2014-15. Mer detaljerad information gällande rekryteringsprocessen skickas ut till bl.a. egenlärare och ämnesföreningar; tutoranmälningsblanketten kommer att finnas på tutorwebben (www.abo.fi/student/tutor).
Tutorerna förbereds för uppdraget genom tutorutbildning. Tutorerna har också möjlighet att avlägga kursen Tutorskap (2 sp), vilket utnyttjades av 77 tutorer detta läsår! Tutorverksamheten koordineras av Lärcentrets studierådgivare Johanna Hedenborg.

Kurser i akademiska studiefärdigheter

Deltagande i kurserna i ökade 45 % år 2013 jämfört med 2012. Våren 2014 startar ännu följande nätstödda kurser inom helheten Akademiska studiefärdigheter:
ASF 2: Studieteknik 1 sp
ASF 3: Informationskompetens grundkurs 1 sp
ASF 4: Informationskompetens forts.kurs 1 sp
ASF 5: Kvalitet 1 sp

Se www.abo.fi/stodenhet/asf

Ny spännargrupp för studenter startar

En grupp för studenter som spänner sig för sociala situationer, på föreläsningar, vid tenter och för att uppträda startar i mars (åtta träffar under våren). I gruppen får deltagarna i en trygg miljö utveckla sin självkännedom vi olika övningar och får hjälp med hur de kan leva med sitt ”spännande”. Se www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet

Foton från ÅA:s första gemensamma dimission

ÅA:s första gemensamma dimission hölls 18.12.2013 i Åbo och i Vasa. Foton hittas www.abo.fi/student/dimission/, där det också finns närmare information om vårens dimission.

Gruppmentorering

Skulle du vara intresserad av att delta i gruppmentoring? Det nationella gruppmentoringprogrammet OsaavaVerme riktar sig speciellt till nya lärare, lärare i en ny arbetsgemenskap eller ny arbetsuppgift. Mentorsgruppen fungerar som ett stöd för dig som lärare i ditt arbete, och du får tillsammans med andra lärare diskutera frågor som är aktuella för dig och som du känner att du kanske inte vill prata om i ditt eget ”kafferum”. Som mentor fungerar ED Joachim Ramström. Se  www.abo.fi/stodenhet/nylarare (anmälan senast 10.2.2014).

Doktorandbarometern 2013 – resultatrapport

Helsingfors universitet genomförde tillsammans med ÅA och Hanken en enkät med svenskspråkiga doktorander.  Svarsandelen för ÅA blev 35 % (145 av 412). Ett inspelat webbinarium från 3.2.2014,  där Ole Karlsson presenterar resultaten från doktorandbarometern, hittas här, tillsammans med resultatrapporten: www.abo.fi/personal/videoseminarier

Inlägg i Lärarbloggen

Cecilia Lundgren skriver i Lärarbloggen om seminarier som ordnades i januari för ÅA-personalen av toppenheten HHÅA, där lärarrollen utmanades på olika sätt. ”Finns det quick fixes för lärare?”, frågar Cecilia.

Årsrapportering över verksamheten 2013

Årsrapporter över personalutbildningen, lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten, och toppenheterna inom utbildning publiceras på www.abo.fi/personal/lcarkiv Inom lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten kan bl.a. följande lyftas fram för år 2013:

 • Lärcentret fick rätt att fungera som tentator för två moduler á 5 sp i universitetspedagogik, vilket betydde flera deltagare på kurser i undervisningsplanering och verktyg för nätstödd undervisning samt att flera lärare vid ÅA får sådana färdigheter och kunskaper som underlättar effektiv planering av undervisningen
 • Det gjordes en stor insats för att strukturera, likrikta och effektivera anvisningar för tentamensarrangemang, hantering av fusk och studenternas missnöje (ny instruktion, nya direktiv och anvisningar samt blanketter)
 • Två nya guider (Serviceguide och Studienyckeln) för nya studerande sammanställdes och delades ut åt alla gulnäbbar
 • Studiepsykologen började genomföra dyslexitestningar
 • Handledningar i IT i undervisningen ökade (45 %), liksom även antal kurser som LC-personalen undervisade inom ramen för personalutbildningen (60 %)
 • ÅA övergick från Moodle version 1.9 till 2.4 – stöd åt personalen gavs av DC och LC i samarbete
 • Den nya nationella studentutvärderingen Kandidatrespons hade hög svarsprocent vid ÅA
 • Utvärderingsprocess för finansierade doktorandplatser utarbetades

Om Tove Forslund

Koordinator för lärandestödet vid Åbo Akademi
Det här inlägget postades i Nyhetsbrev och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.