Om ämnet

Filosofin vid Åbo Akademi är ett ämne med många unga forskare och forskarstuderande. Undervisningen innehåller en hel del diskussion och mycket skrivande i samråd med lärarna. Enheten har goda internationella kontakter och många åker utomlands ett år under sin studietid.

Ingen uppdelning görs mellan teoretisk och praktisk filosofi. En stor del av undervisningen behandlar i själva verket frågor där både teoretiska och värderande element ingår. Inom filosofin kan man fördjupa sig i problem som uppstår kring specialvetenskaper (t ex psykologi, historia, religion, litteratur, antropologi, matematik), men också i frågor kring samhälle, moral, medvetande, logik, känslor, språk och vetande.
Mer om ämnet hittas här.

Forskning

Wittgensteins filosofi

Enheten är känd som ett centrum för studier i Wittgensteins filosofi. Flera forskare och lärare är delaktiga i Nordiska Wittgensteinsällskapet och har varit värdar för flera av sällskapets årliga konferenser. Sällskapet ger ut tidskriften Nordic Wittgenstein Review.

Studiet av människan

Många av enhetens forskare är engagerade i frågor som i vid mening berör human- och samhällsvetenskapernas filosofi. Dessa väver samman tematiska områden som språkfilosofi, handlingsfilosofi, filosofisk antropologi, historiefilosofi, vetenskapsfilosofi,  samhällsfilosofi, moralfilosofi, religionsfilosofi, samt känslornas filosofi.

Filosofi och samhälle

Vetenskapstidskriften Ikaros – Om människan och vetenskapen är knuten till ämnet. Vid ämnet sitter även redaktören för den svenskspråkiga avdelningen av filosofiportalen  Filosofia.fi  Ämnets forskare och lärare deltar även med jämna mellanrum i Filosoficaféet ordnat av Folkets bildningsförbund.

Läs mer om ämnets forskare här.