Forskarseminarium

Forskarseminariet i filosofi vt 2019

Måndagar 18-20 i Westermarck, Arken

21.1 Birgit Schaffar-Kronqvist (Helsingfors universitet): Competence – One notion, two different usages

28.1 Ingeborg Löfgren (Uppsala universitet): The Truth in ’The Ineffable’ – Sara Lidman’s Sam-Vett and Wittgenstein’s Tractatus

  • Forskarseminariet föregås av seminariet ”Feminism, litteratur och filosofi” kl. 13-17 med presentationer av Sara Nyman (förhandstext ”Den arga feministen”), Jessika Holmlund och Salla Peltonen, samt en diskussion av Maggie Nelsons Argonauterna. Välkommen med!

4.2 Martin Gustafsson (ÅA): ”Meaning and Measurement: Cora Diamond on the Standard Metre”

11.2 Markus Kortesmäki (ÅA): ”One principle to rule them all?”

18.2 Salla Peltonen (ÅA): Reading Moi, Wittgenstein (and Cavell) Philosophy as critique, philosophy as therapy”

  • OBS! Instkväll efter seminariet!

25.2 Ylva Gustafsson (ÅA): ”Emotional labor, emotional intelligence and the feminization of health care

4.3 Olli Lagerspetz (ÅA): ”Forms of Life”

11.3 Jonas Ahlskog (ÅA): ”The Existential Relevance of Historical Research”
OBS! Ingen förhandstext. Jonas håller istället sin provföreläsning för en tenure track-professur vid Bielefelds universitet

18.3 Patrick Sibelius och Joseph Almog: ”Universe-bound and Universal Mathematics Without Foundations (Abstract)”  Bakgrundsläsning: Patrick Sibelius: The Notion of Truth in Mathematics  William P. Thurston: ”On Proof and Progress in Mathematics”

25.3 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Sexual Relations as Limiting Notions: Starting with Winch”

1.4 Diskussion av Pär Segerdahls text, ”Gender, Language and Philosophical Reconciliation: What Does Judith Butler Destabilize?” Salla Peltonen inleder.

8.4  Maria Balaska (University of Hertfordshire): ”From dispossessed words to lived words: Cavell and Freud”

  • Forskarseminariet ingår i symposiet Ethics and Experience: Widening Perspectives och föregås av två  ytterligare seminarium med:
    15.15-16.25  Sophie Grace Chappell (Open University): No More Heroes Any More?16.50-18.00  Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk universitet): ’A Two-way Movement in Philosophy’. A Wittgensteinian take on a Murdochioan Point
  • 9.4 kl. 10-18 fortsätter symposiet med föredrag av Sophie Grace Chappell, Salla Peltonen (ÅA), Camilla Kronqvist (ÅA), Joel Backström (Helsingfors universitet) och Ylva Gustafsson (ÅA). Läs mer här. 

15.4 Anna Möller-Sibelius (ÅA, litteraturvetenskap): ”Från modernism till posthumanism? Människan och moderniteten i Kerstin Söderholms och Ulrika Nielsens poesi”

29.4 Inget program

6.5. Martin Gustafsson (ÅA): ”On the Distinction Between Uptake and Perlocutionary Object: The Case of Ordering”

13.5 Ryan Manhire (ÅA/Flinders): ”Rethinking Moral Certainty”

20.5 Michael Campbell (Centre for Ethics, University of Pardubice): ”Perception, Action, Judgement: Joining the Triad” 

27.5 Olli Lagerspetz (ÅA): ”Forms of Life”

Tidigare forskarseminarium (ht 2018-)