Forskarseminarium

Forskarseminariet i filosofi vt 2019

Måndagar 18-20 i Westermarck, Arken

21.1 Birgit Schaffar-Kronqvist (Helsingfors universitet): Competence – One notion, two different usages

28.1 Ingeborg Löfgren (Uppsala universitet): The Truth in ‘The Ineffable’ – Sara Lidman’s Sam-Vett and Wittgenstein’s Tractatus

  • Forskarseminariet föregås av seminariet ”Feminism, litteratur och filosofi” kl. 13-17 med presentationer av Sara Nyman (förhandstext ”Den arga feministen”), Jessika Holmlund och Salla Peltonen, samt en diskussion av Maggie Nelsons Argonauterna. Välkommen med!

4.2 Martin Gustafsson (ÅA): ”Meaning and Measurement: Cora Diamond on the Standard Metre”

11.2 Markus Kortesmäki (ÅA): ”One principle to rule them all?”

18.2 Salla Peltonen (ÅA): Reading Moi, Wittgenstein (and Cavell) Philosophy as critique, philosophy as therapy”

  • OBS! Instkväll efter seminariet!

25.2 Ylva Gustafsson (ÅA)

4.3 Olli Lagerspetz (ÅA)

11.3

18.3 Patrick Sibelius och Joseph Almog

25.3 Camilla Kronqvist (ÅA): Sexual Relations as Limiting Notions: Starting with Winch

1.4 Palle Leth (Stockholms universitet)

8.4  Maria Balaska (University of Hertfordshire): ”Wittgenstein and Astonishment”

  • Forskarseminariet föregås av ett ytterligare seminarium med Sophie Grace Chappell (Open University, Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk universitet) och Olli Lagerspetz (ÅA)

15.4

29.4 Jonas Ahlskog (ÅA)

6.5. Ibrahim Özdemir (ÅA)

13.5 Ryan Manhire (ÅA/Flinders)

20.5 Michael Campbell (Centre for Ethics, University of Pardubice)

27.5

Tidigare forskarseminarium (ht 2018-)