månadsarkiv: oktober 2019

Alumn: Bertel Wahlström

Tidigare rektor för Katedralskolan i Åbo

En elev i vårt gymnasium som läst fördjupade kurser i filosofi deltog i en politisk kurs för unga. Där talade man om negativ beskattning och samhällelig rättvisa. Med stolthet berättade eleven för mig hur han tack vare filosofin hade haft något att komma med i diskussionen. Hans stolthet smittade förstås av på mig, hans lärare.

För mig själv har filosofin medfört tankeredskap i mitt arbete både som lärare och som administratör. Genom studierna har jag fått träning i att formulera problem, reda ut begrepp och söka hållbara lösningar.