2006-2010

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2010

6.9 Martin Gustafsson: Seeing the Facts and Saying What You Like: Retroactive Redescription and Indeterminacy in the Past

13.9 Camilla Kronqvist: Att känna (igen) sig själv – Känsla och självkännedom i forskningsintervjuer
Förhandstext

20.9 Naomi Scheman (University of Minnesota, Umeå universitet): Ontology after Wittgenstein and Quine: Breaking free of atomism
Handout

27.9 Thomas Nyman: Sharing and Not Sharing With Others
Förhandstext

4.10 Olli Lagerspetz: Experiences We Cannot Describe
Förhandstext

11.10 Joel Backström: Freud’s account of the unconscious: elements of a critique
Förhandstext

18.10 Mari Lindman: Gränslöst arbete och arbetets gränser? – Om arbete, syften och mening
Förhandstext

25.10 Valtteri Viljanen: Spinoza’s Theory of Emotions

1.11 Hannes Nykänen: Science as folk-psychology: the case of Westermarck
Förhandstext

8.11 Antony Fredriksson: The self of the observer and the deception of vision
Förhandstext

15.11 Fredrik Svenaeus (Södertörns högskola): The Body as Gift, Resource or Commodity: Heidegger and the Ethics of Organ Transplantation
Förhandstext: The body as gift, resource, or commodity

22.11 Christian Braw: Vad är sanning?

29.11 Patrick Sibelius: A Formal Semantics of Empirical Sentences
Förhandstext

13.12 Fredrika Spindler (Södertörns högskola): Nietzsche. Kropp, konst, kunskap
Förhandstext

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2010

11.1 Christian Braw: Varför grät Turgenjev? Om den totalitära människan
Förhandstext

1.2 Olli Lagerspetz: Descartes misstag. Med hänvisning till Tredje och Fjärde Betraktelsen
Förhandstext

8.2 Thomas Nyman: Confusion as a Necessity of Moral Reflection and Action.
Förhandstext

15.2 Martin Gustafsson: Familiar Words in Unfamiliar Surroundings: Davidson’s Malapropisms, Cavell’s Projections.
Förhandstext

22.2 Kim-Erik Berts: Mathematical knowledge
Förhandstext

1.3 Camilla Kronqvist: Knowing What We Feel
Förhandstext

8.3 Joel Backström: Wittgenstein, undecided follower of Freud
Förhandstext

15.3 Yrsa Neuman: Problems of the Proposition
Förhandstext

22.3 Ylva Gustafsson: Reflections on egocentric, unaware, solipsistic, narcissistic, pathological, omnipotent, irrational, non-persons. Or: children
Förhandstext

(26-28.3: Nordiska Wittgensteinsällskapets symposium i Uppsala, tema: Language, Ethics and Animal Life)

12.4 Iris Wikström: Rättfärdighetens sol: om rättfärdighet och mänskovärde i Nicolaus Cusanus’ verk Idiota de sapientia.
Förhandstext

19.4 Niklas Forsberg: What is it like to be a corpse?
Förhandstext

26.4 Hannes Nykänen: Freud’s Dangerous Pupil
Förhandstext

3.5 Pedro Karczmarczyk: Private Language Arguments. Notes for the Reconstruction of a Controversy
Handout 1
Handout 2

(7.5 Phalén-picnic i Uppsala, tema: filosofisk psykologi)

10.5 Fred Andersson: On reading Peirce
Förhandstext

17.5 Antony Fredriksson: The Camera Obscura and the Epistemology of Enlightenment
Förhandstext

(21.5 Evolutionary Perspectives on the Human Sciences. Seminar Organized by Kone Foundation Sigyn Hall, Slottsgatan/Linnankatu, Åbo/Turku, at 10.00 to 18.00 (according to preliminary programme).)

24.5 Danièle Moyal-Sharrock: Coming to Language: Wittgenstein’s ’Theory’ of Language Acquisition
Handout

(24.5 – 28.5 Danièle Moyal-Sharrock’s research course: ”Therapy is not enough: Wittgenstein’s substantial contributions to
philosophy” / Finnish Graduate School of Philosophy, Postgraduate Course)

31.5 Benjamin Alm: Perspektiv
Förhandstext

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2009

7.9 Joel Backström: Wittgenstein: The Difficulty of Philosophy
Förhandstext

14.9 Olli Lagerspetz: Colours in Context
Förhandstext

21.9 Gereon Wolters (Konstanz/Helsingfors): Ambivalence and Conflict: Catholic Church and Evolutionary Theory.
Handout

28.9 Niklas Forsberg: How to Make a Mirror
Förhandstext

5.10 Antony Fredriksson: To Discover and to Invent. A Short History of the Idea of Documentary Representation
Förhandstext

12.10 Kalle Pihlainen: On Textualism and Limited Reading
Handout

19.10 Ylva Gustafsson: Autism and false belief tests
Förhandstext

26.10 Hugo Strandberg: Inre konflikter
Förhandstext

2.11 Mari Lindman: ”Work and Freedom”
Förhandstext

9.11 Florian Gstöhl (Bergen): Comparing Bergen Electronic Edition (BEEn) with the Suhrkamp Edition (Se) of Wittgenstein’s ’On Certainty’

16.11 Ilmari Kortelainen (Tammerfors): Philosophical Analysis and Interpretation.
Handout
Suomenkielinen teksti aiheesta: http://filosofia.fi/node/4045

23.11 Hannes Nykänen: Evolution and Selfishness
Handout

30.11 Heikki Kovalainen (Tammerfors): Faith and Works: Culture of God
Handout

14.12 Åsa Slotte: Transsexualism, förlossningsfruktan och den medicinska modellen för sjukdom.
Förhandstext

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2009

26.1 Lars Hertzberg: Making Use of Wittgenstein on Use and Understanding

2.2 Antony Fredriksson: Documentary film beyond intention and re-presentation – Trinh T. Minh-ha and the aesthetics of materiality

16.2 Khangembam Romesh Singh: Environmental Ethics

9.3 Niklas Toivakainen: Daniel Dennett and the rejection of the human form of life

16.3 Lili-Ann Wolff: Rousseau’s nature in today’s world

23.3 Benny Alm: Moralfilosofins möjligheter

20.4 Kim-Erik Berts: Mathematical Knowledge and Certainty

27.4 Olli Lagerspetz: Peter Winch on Political Legitimacy

4.5 Yrsa Neuman: Scientism? Some thoughts on the historiography of modern linguistics and the philosophy of language

11.5 Giuseppina Ronzitti: Stenius’ unpublished manuscript on paradoxes

18.5 Maija Aalto-Heinilä: (Joensuu): Wittgenstein, rules and legal theory

25.5 Dr. Wolfram Eilenberger: Philosophy as Education for Adults- A Practitioner’s Report

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2008

8.9 Hannes Nykänen: Conscience and Collective Pressure

15.9 Sören Stenlund (Uppsala): von Wright om logikens ställning i filosofin under 1900-talet

22.9 Lars Hertzberg: Raimond Gaita on Recognizing the Human

26.9 Camilla Kronqvist disputerar, opponent Alice Crary. Plats och tid: auditorium Salin (Axelia), 12.00. Avhandlingens titel: What We Talk About When We Talk About Love.

29.9 Avner Baz (Tufts University): TBA (OBS/NB! Prof. Baz will give a research course on Philosophy of Language 29.9 – 3.10 at Åbo Akademi University. For information see our web page.

20.10 Christian Braw (Moheda): Den totalitära människan. Texten finns att läsa här.

27.10 Hans Ruin (Södertörn) Texten finns att läsa här.

3.11 David Spurrett (The University of KwaZulu-Natal): A single common currency for evaluating actions? Texten hittar du här

17.11 Christian Nilsson (Åbo): Texten finns att läsa här.

24.11 Hugo Strandberg (Åbo): On the Miraculous. Texten hittar du här

1.12 Mari Lindman (Åbo): ”Roolit? Arbeite har int naa me rolit ti djera!” – Arendt om arbete, slit och nödvändighet. Förhandstext

8.12 Åsa Slotte (Åbo): Diagnosens roll i samhället, inom medicinen och för vår självuppfattning. Förhandstext

15.12 Yrsa Neuman (Åbo): Philosophy and science – linguistics and philosophy of language. Förhandstext

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2008

14.1 Forskargrupp om emotioner: Emotions in Dialogue – forskningsplan för Finlands Akademi
Forskargruppen består av Olli Lagerspetz, Lena Marander-Enlund, Peter Nynäs, Camilla Kronqvist, Martin Nybom, Ylva Gustafsson och Sofie Strandén.

4.2 Göran Torrkulla: Om vikten av att inte förvanska filosofin genom att överdriva dess anspråk

11.2 Kim-Erik Berts: Om matematiska bevis

18.2 Patrick Sibelius: Den analytiska filosofins misslyckande inom vetenskapsteorin

25.2 Olli Lagerspetz: Har vetenskapen en världsbild?

3.3 Hugo Strandberg: A defence of fanaticism?

10.3 Joel Backström: The Confusion of Rationalism and the Limits of Argument in Ethics

17.3 Yrsa Neuman: Entropi, bildteori och filosofins slut: Om fysikern-filosofen Ludwig Boltzmann

31.3 Hanne Appelqvist (Helsingfors): Wittgenstein, Hanslick and the Method of Philosophy

7.4 Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist: En inledning till en antologi om emotioner

21.4 Markus Heinimaa: The Grammar of Psychosis

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2007

10.9 Christoffer Gefwert: Languaculture.

24.9 Hugo Strandberg: The Meaning of Life.

8.10 Yrsa Neuman: Filosofiportalen Filosofia.fi – vad sen, med den?

15.10 Chhanda Chakraborti (IIT Kharagpur): Metaphysics of the Mental

29.10 Joel Backström (Helsingfors/Åbo): Seeing No Evil? On the Idea of Culturally Induced Moral Blindness.

5.11 Ylva Gustafsson: The Illusion of Empathy.

12.11 Antony Fredriksson: Representing Change in Labour and the Global Economy.

19.11 Kim-Erik Berts: Om form och härledning.

26.11 Mari Lindman: The technician and the diva: professions and professionalism.

10.12 Christian Nilsson: Heideggers reception av Aristoteles.

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2007

15.1 Antony Fredriksson: The Paradox of the Documentary

22.1 Olli Lagerspetz: Emotions, Ethics, and Narrativity: A research proposal

29.1 Yrsa Neuman: An Unnatural View of Nonsense?

5.2 Camilla Kronqvist: The Meaning of Love

19.2 Olli Lagerspetz: The Study of Perception

12. 3 Yrsa Neuman & Dan Lolax: Vad är ”Filosofiportalen” egentligen? Vad är ”Ikaros” egentligen?

19.3 Duncan Richter (Virginia Military Institute): Did Wittgenstein Disagree With Heidegger?

26.3 Anders Ahlbäck: Manligheten inringad

16.4 Joakim Stolpe: Why Not Ask Them?

23.4 Hugo Strandberg: To See that Something is Wrong

7.5 Jason Finch: Henri Lefebvre’s Account of Space and its Application to Literary Research

14.5 Heikki Kovalainen (Tammerfors): Beginning with Emerson

21.5 Christian Braw (Moheda): Verklighet och kunskap – enligt Augustinus

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi HT-06

11.9 Yrsa Neuman Plain Nonsense or Plain Incoherence in Wittgenstein’s Tractatus

18.9 Tove Österman (Uppsala): MacIntyre and Meaningfulness: On the Continuity between Human and Animal Rationality

25.9 Lauri Karvonen Åbo (statskunskap): Demokrati – begreppet och företeelsen

2.10 Birgit Schaffar: Vetenskaplighet och utveckling i pedagogik

9.10 Mari Lindman: Responsibility and professionalism: a conceptual reflection about some pictures of ’ethics’ in the tradition of business ethics

30.10 Camilla Kronqvist: Our Struggles with Reality

6.11 Hugo Strandberg: Om motsägelser

13.11 Aleksander Motturi (Göteborg): Etnotism: en essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening

20.11 Joel Backström: Retaliation and Forgiveness

27.11 Christian Nilsson: Dynamis and Practical Knowledge

4.12 Ylva Gustafsson: Vad är en människa?

11.12 Andrew Gleeson (Adelaide): Moral Particularism Reconfigured

Uppdaterad 20.1.2016 Siv Österlund

Till början av sidan

Program för forskarseminariet i filosofi VT-06

23.1 Nora Hämäläinen (Helsingfors): Finding a place for moral theory

6.2 Olli Lagerspetz: Från det yttre till det inre och tillbaka

13.2 Christian Braw (Moheda): Aristotelismen efter nederlaget

20.2 Bengt Kristensson Uggla: Minne, historia, glömska: om minnespolitiken hos Paul Ricoeur

27.2 Adrian Thomasson (Stockholm): En kritik från den gamla världen. Cassirer läser Hägerströms teorier om värde och metafysik

6.3 Oscar Horta (Santiago de Compostela): Some paradoxes regarding attitudes toward death

13.3 Martin Nybom: Funderingar kring kausalitet, beteende och hunger

20.3 Mari Lindman: Varför tiger Shane? – om försök att fastställa en livsåskådning

27.3 Yrsa Neuman: Propositioner

3.4 Phil Hutchinson (Manchester): Film as Philosophy: Ingmar Bergman’s The Seventh Seal and the Quest for Meaning

10.4 Tom Kettunen: Om att kräva rättigheter

24.4 Janis Taurens: Sagen and zeigen: Some remarks on the actuality of Wittgenstein’s Tractatus

8.5 Anssi Hynynen: Vico and Topelius: Poetic Creation and Barbarism of Reflection

15.5 Hugo Strandberg Åbo (Uppsala): Some Thoughts on the Idea of a Moral Reality