1997-1999

Program för forskarseminariet i filosofi HT-99:

13.9 Hildur Kalman (Umeå): Trust

20.9 Petter Korkman: After the Political Turn

27.9 Bertel Wahlström: Varieties of Memory

4.10 Sebastian Slotte (Helsingfors universitet): Filosofi i filosofisk praktik? – Filosofer är människor men är människor filosofer?

11.10 Annamari Soini: Halvspråkighet och andra myter – en undersökning om fördomar mot tvåspråkighet

18.10 Olli Lagerspetz: The Slide Towards Solipsism – ’Experience’ and ’Consciousness’ in Cognitive Science

25.10 Joel Backström: Att tänka på konsekvenserna

1.11 Hans Rosing: Risk och moral

8.11 Myaumi Tomihara (Tokyo: Simone Weil on the Deconstruction of Power Politics

15.11 Camilla Kronqvist: Love

22.11 Dalila Pinto (Coimbra): The Observance of Human Rights by Multinational Corporations

29.11 Tina Krause: Presentation av projektet ”Hjärnans elektriska bakgrundsaktivitet och kognitiva processer” i ”Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus”

Program för forskarseminariet i filosofi VT-99:

18.1 Martin Gustafsson: Preliminary Remarks on Rules, Meaning and Language

25.1 Hans Rosing: Problemområden inom riskforskningen

1.2 Lars Hertzberg: On the Difference that Faith Makes

8.2 Lydia Williams (Eng. inst./ÅA): Accounts of Reading

15.2 Joel Backström: Justice, Love and Self-Love

22.2 Anssi Hynynen: ”Att tänka är mänskligt, att förstå gudomligt” – om Vico och kunskapen

8.3 Michael Uljens: Undervisning och intersubjektivitet

15.3 Risto Nurmela (TF/ÅA): Sinn, Geist und Verantwortlichkeit: Viktor Frankl über Menschenbild und Gottesglauben [Mening, ande och ansvarighet: Viktor Frankl om människobild och gudstro]

29.3 Bertel Wahlström (Katedralskolan, Åbo): Minding

12.4 Alberto Emiliani (Italien): Language and Reality in Wittgenstein’s Tractatus

19.4 Katja Härkönen (TY): Moraaliset tasot

26.4 Mirek Träskman: Om dårskap och handfallenheten inför de(n) andra

3.5 Tage Kurtén (TF/ÅA): Begreppet värde och empiriska undersökningar av värderingar

Program för forskarseminariet i filosofi HT-98:

21.9 Chryssi Sidiropoulou (Bosphorus University): Sharing a Way of Thinking: Materialists and Dualists on the Inner and the Outer

5.10 Thomas Wallgren (Finlands akademi): Wittgenstein’s Philosophische Untersuchungen – a new first philosophy?

12.10 Simo Säätelä (Uppsala): Aesthetic Reactions

19.10 Pär Segerdahl håller seminarium över temat ”Filosofin som verksamhet”. Seminariet blir samtidigt hans provföreläsning för docentur i filosofi.

26.10 Joel Backström – Göran Torrkulla: På jakt efter en inledning: om en moralfilosofisk antologi

2.11 Hannes Nykänen: Simone och grammatiken

9.11 Tage Kurtén – Olli Lagerspetz – Lars Hertzberg : Moralen och rättssystemet. Presentation av ett planerat forskningsprojekt

16.11 Ylva Gustafsson: Om begreppet rädsla

23.11 Olli Lagerspetz: Primära och sekundära kvaliteter

7.12 Kalle Pihlainen (Åbo universitet): The Poststructuralist Ethic of Anti-Representationalism and the Writing of History

Program för forskarseminariet i filosofi VT-98:

21.1 Olli Lagerspetz: Den subjektiva upplevelsen

28.1 Hannes Nykänen: Self-Love and My Neighbour

4.2 Lars Hertzberg: Grammars of the Will (sv)

18.2 Lars Lundsten (Helsingfors universitet): Towards a Reinachian Ontology of Television (sv)
som bakgrundsinformation: Objects, Images, and Their Dependance Relations

25.2 Martin Gustafsson (Uppsala universitet): Preliminary Remarks on the Relation Between Physical and Intentional Phenomena (sv)

4.3 Matti Häyry: Applied Philosophy at the Turn of the Millenium

11.3 Kristian Klockars (Helsingfors universitet): Praxis-hermeneutiken och frågan om Sartre moralfilosofi

18.3 André Maury (Helsingfors universitet): Kan Heidegger tänka?

25.3 Wolfram Eilanberger (Heidelberg): The Cheerful Hope – Peirce, Kant and the Necessity of God (eng)

1.4 Mario von der Ruhr (Swansea): Kant, Kierkegaard and Eternal Life (eng)

8.4 Anders Burman: Det femte elementet

15.4 Iris Wikström: Anscombe och Cusanus om vilja och känsla

22.4 Patrizia Hongisto: Brecht’sTheatre: The Fight for Argumentation in Theatre
Bakgrund: Textexempel till Brechts teater i form av Lehrstück

29.4 Christian Braw: Den obotliga ensamheten – Georg Henrik von Wrights kulturkritiska författarskap

13.5 Anssi Hynynen: Självkännedom och självbiografi

14.5 Dewi Z Phillips: Unthinkable – Unthinkability in Epistemology, Religion, and Ethics (eng)
OBS TORSDAG KLOCKAN 15

20.5 Christian Burman: True Dreams (sv)

Program för forskarseminariet i filosofi HT-97:

17.9 Joel Backström: Om politikens estetisering hos Hannah Arendt

24.9 Dr Ralf Eriksson (Nationalekonomiska institutionen): Homo oeconomicus

1.10 Viktoria Kravtjenko (Statliga Humanistiska Universitetet, Moskva): Rysk mysticism i början på 1900-talet

8.10 Göran Torrkulla: Konst som konst som konst som är konstig

15.10 Nikolai Enckell: Om visshet och det personliga i den begreppsliga undersökningen

22.10 Anssi Hynynen: Historiska sanningar och sanna historier

29.10 Antti Revonsuo (TY): How to Take Consciousness Seriously in Cognitive Neuroscience

5.11 Patrick Sibelius (Fortbildningscentralen): Mind-Body-problemet

12.11 Mikael Lindfelt (TF): Om idrottens filosofi

26.11 FILOSOFISK TEATER: Eugène Ionesco: Lektionen

10.12 Pär Segerdahl (Uppsala): Scientific Studies of Aspects of Everyday Life: The Example of Conversation Analysis

Program för forskarseminariet i filosofi VT-97:

22.1 Stefan Eriksson (Uppsala): Ord & tro – En filosofisk undersökning av wittgensteinsk religionsförståelse

29.1 Nils G. Holm: Religionspsykologin som vetenskapsområde idag

5.2 Sami Pihlström (Helsingfors): Pragmatists as Transcendental Philosophers, and Wittgenstein as a Pragmatist

12.2 Nikolai Enckell: Den begreppsliga undersökningens natur

19.2 Hannes Nykänen: Weil and Winch on Supernatural Ethics

26.2 Iris Wikström: Om aspektblindhet

5.3 Barbara Lönnqvist: Om metaforen

10.3 Barry Smith (SUNY Buffalo): Truth and the Visual Field

9.4 Benjamin Cole (Swansea): Can the Deity use a Cheat?

16.4 Heikki Saari: Gadamer on Historical Interpretation

23.4 Joel Backström: Kring minne och mening hos Arendt

14.5 Olli Lagerspetz: Om medvetandet

21.5 Arthur Collins (CUNY): On Wittgenstein’s Philosophy of Mind