2016-2020

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2016

18.1 Thomas Nyman (ÅA): What is the ”now”?

25.1 Ken Snellman (ÅA): Medvetande och kognitiva processer

1.2 Bertel Wahlström (ÅA): Minnet som berättelse

8.2 Nana Blomqvist (ÅA): The commodification of intimacy: A tourist’s quest for a self through the other

15.2: Christian Braw: Vara och veta: Tematik i Augustinus dialog Contra Academicos

22.2 Camilla Kronqvist (ÅA): A love of good

29.2 Markus Kortesmäki (ÅA): Sketch for the argument of future dissertation

7.3 Marion Godman (Helsingfors): Doctors, young men and households: How do social groups underpin the social sciences?

14.3 Johan Strang (Helsingfors): von Wright och Hedenius — rollen som analytisk filosof och intellektuell i Finland och Sverige

21.3 Lars Hertzberg (ÅA): Ethics as we talk it

4.4 Salla Peltonen (ÅA): Reflections on the posthuman, language and ethics: A Wittgensteinian perspective

11.4 Tero Vaaja (Jyväskylä): Wittgenstein, Subjective Experience, and Expressivism

18.4 Ville Lahtinen (ÅA): Kapitel 2 ur avhandling pro gradu: ”Hur borde de tre mest beforskade politiska positionerna förstås?

25.4 Ylva Gustafsson (ÅA): Empathy and conversations in health care: is there a method of moral understanding?

2.5 Antony Fredriksson (ÅA): The limits of control — Attention within the body

9.5 Natan Elgabsi (ÅA): Implicit Morality in Genealogical Science

16.5 Inget seminarium

23.5 John Powell (Humboldt/ÅA): In and Out of Language

30.5 Leena Pylkkö (ÅA): Philosophical Importance of Cognitive and Neurological Research in Debating Mental Imagery

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2016

12.9 Martin Gustafsson (ÅA): Mounce and Winch on moral laws and modalities. Mounce paper, Winch paper

19.9 Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz (ÅA): The irrelevance of trust in testimony

26.9 Anniken Greve (Tromsö): Treating the Author Justly: The Ethics of Reading Hamsun’s On Overgrown Paths

3.10 Hugo Strandberg (ÅA): Freud – Formuleringar om de två principerna för psykiska skeenden; Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens

10.10 Camilla Kronqvist (ÅA): Etisk expertis eller moralisk vishet?

17.10 Natan Elgabsi (ÅA): What ethical concern, what responsiblity? The polarized debate on ethics regarding historical inquiry

24.10 Ylva Gustafsson (ÅA): Empatins tomhet

31.10 Julia Knezevic (ÅA): Research Plan

7.11 Martin Gustafsson (ÅA): Why is Frege’s judgment stroke superfluous?

14.11 Silver Bronzo (Moskva): Truth-Bearers in Wittgenstein’s Tractatus

21.11 Antony Fredriksson (ÅA): The Alien World – Mind without Content

5.12 Yrsa Neuman (ÅA): Moore’s Paradox and the limits of language use

12.12 Patrik Hulterström (ÅA/Försvarshögskolan Stockholm): On Onora O’Neill’s ”Normativity and Practical Judgment”; dissertation plan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2017

16.1 Camilla Kronqvist (ÅA): How Moral are Psychological Concepts? Additional background reading: G. E. M. Anscombe, ” Brute Facts

23.1 Martin Gustafsson (ÅA): Perception, Perspectives, and Moral Necessity: Worries about Winch’s Good Samaritan

30.1 Lars Hertzberg (ÅA): Reasons to be Good?

6.2 Natan Elgabsi (ÅA): ‘Who Wrote and Who is to Understand this History of Madness?’ Derrida and The Difficulty of
Historical Understanding

13.2 Staffan Himmelroos (ÅA): The Place of Deliberation in Deliberative Systems

20.2 Martin Gustafsson (ÅA): Reflektioner efter ett seminarium

27.2 Kim-Erik Berts (ÅA): Jokes and Proofs

6.3 Yrsa Neuman (ÅA): Notes on Philosophical Methodology after Wittgenstein

13.3 Nora Hämäläinen (HU): Literature and Moral Change: Rupture and Universality in Pippin’s Reading of James

20.3 Olli Lagerspetz (ÅA): Peter Winch on ’Aristotelian’ and ’Socratic’ Logic

27.3 Nuno Venturinha (Lissabon):A Wittgensteinian Epistemology of Religious Belief

3.4 Inget seminarium

10.4 Stina Bäckström (ÅA): Moving and Being Moved. OBS! Kl. 17.30-19.15

17.4 Annandag påsk, inget seminarium

24.4 Göran Torrkulla (ÅA): Om det synliga på bild

1.5 Inget seminarium

8.5 Jonna Bornemark (Södertörn):ur Pedanternas världsherravälde: en renässansfilosofisk blick på samtidens mätbarhetssamhälle: ” Giordano Bruno och den självformande materian

15.5 Sara Smeds (ÅA): Pedagogikens förhållande till relativismen

22.5 Leena Pylkkö (ÅA): The Fat Man and Similar Problems in Mental Imagery

29.5 Alexander Öhman (ÅA): En underjordisk dagbok och frihetens tragedi

5.6 Daniel Frandsen (ÅA): Why focus on Finnish heavy metal for research in philosophy of music?

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2017

4.9 Lynette Reid (Dalhousie University): Peter Winch on political and epistemic authority

11.9 Antony Fredriksson (ÅA): The alien world, attention and the habitual

18.9 Rupert Read (University of East Anglia):The civilisation is finished: The responsibility of philosophers in an age of ecological crisis

25.9 Kim Solin (ÅA): Vetenskapen är sig själv nog: Quine och naturalismen

2.10 Stina Bäckström (ÅA/Södertörn): A dogma of speech act-theory

9.10 John Atkins (University of Queensland): Whither Metaphysics? Converging on Quietism

16.10 Mio Lindman (ÅA): Feminismen och arbetskritiken

23.10 Patrick Sibelius (ÅA): A philosophical criticism of modernity / Filosofisk modernitetskritik

30.10 Hugo Strandberg (ÅA): Att skriva filosofi

6.11 Stefan Giesewetter (ÅA): Contextualism and the “Argument from Infinity”

13.11 Salla Peltonen (ÅA): Critique, gender intelligibility, and the metaphysics of substance

20.11 Ylva Gustafsson (ÅA): The commodification of empathy

27.11 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Real love needs courage”: Discerning a personal grammar of love

4.12 Ryan Manhire (ÅA/Flinders University): Blurring the Lines: The “Good” Philosopher, the “Good” Piano Player, and the “Good” Long-Distance Runner

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2018

22.1 Lars Hertzberg (ÅA): Absolutely personal

29.1 Jonna Lappalainen (Södertörns högskola): Utsatthetens handlande

5.2 Göran Torrkulla (ÅA): Rättigheter och människosyn

12.2 Martin Gustafsson (ÅA): Language-Games, Lebensform, and the Ancient City

19.2 Kim Solin (ÅA): Mathematics and religion: on a remark by Simone Weil

26.2 Alexander Öhman (ÅA): Sonja Marmeladova och skönlitteraturen som moralfilosofi

5.3 Hanne Appelqvist (TY): Transcendentality of Ethics in Wittgenstein’s Tractatus

12.3 Jouni-Matti Kuukkanen (Uleåborg): Historical knowledge as knowledge how (det är ingen förhandstext denna gång, there is no paper this time)

19.3 Salla Peltonen (ÅA): Rethinking Poststructuralist Ethics: On Affirmation and Vulnerability in the Ethics of Rosi Braidotti and Judith Butler

26.3 Markus Kortesmäki (ÅA): Two approaches to the normativity of meaning

2.4 Annandag påsk

9.4 Anders Milton (ÅA): Introduktion till avhandlingen Wittgenstein och Quine – om reviderbarhet och det som står fast

16.4 Christoffer Steffansson (ÅA): Moraliskt blivande: mellan deleuzes immanenta etik och transcendent moral

23.4 Natan Elgabsi (ÅA): The Reality We Must Face

30.4 Vappen

7.5 Camilla Kronqvist (ÅA): Gensvar och ansvar i blivande barnträdgårdslärares reflektioner kring samtal

14.5 Ibrahim Özdemir (Üsküdar University/ÅA) Muhammad Iqbal and Environmental Ethics

21.5 Ryan Manhire (ÅA): Moral Certainty, Literature, and Understanding the Murderer

11.6 Raimond Gaita (University of Melbourne), Please note that the time of the seminar is 13-15: Humanity and the Forms of the Ethical, seminar 1

13.6 Raimond Gaita (University of Melbourne). Please note that the time of the seminar is 11-13: Humanity and the Forms of the Ethical, seminar 2