2016-2020

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2020

20.1.  Martin Gustafsson (ÅA): “A Look at Cavellian Projections”  Background reading: ”The Quest of Traditional Epistemology: Opening”  ”Excursus on Wittgenstein’s Vision of Language”

27.1. Inget seminarium

3.2. Markus Kortesmäki (ÅA): ”The Default and Challenge conception of the correctness of actions”

10.2. Patrick Sibelius: ”The human being as an object” ”Människan som objekt” (Obs! Två texter)

17.2. Göran Torrkulla: ”Till frågan om vår medmänskliga gensvarsberedskap – variationer som söker sitt tema”

24.2. Salla Aldrin Salskov (ÅA): Philosophy as Critique, Philosophy as Therapy: Reading Moi and Wittgenstein

2.3. Martin Gustafsson (ÅA): ”Making the Best of Austin’s Goldfinch”

9.3. Camilla Kronqvist (ÅA): ”Love as Discernment of What”

CANCELLED:
16.3. kl 15.15- 19.15 (OBS! Tiden) Minisymposium: Themes in Early Analytic Philosophy
15.15-17  Wim Vanrie (Ghent): ”Community in Moore’s A Defence of Common Sense” ”Background Reading”
17.15-19 Jonathan Gombin (Bordeaux/Joensuu): “Simplicity and Independence in Wittgenstein’s Tractatus

23.3 Ylva Gustafsson (ÅA): ”On the meaning of person-centred care and its relation to justice, with a specific focus on Finnish elderly care” 

30.3 Mio Lindman (ÅA): ”Vita activa”

6.4 Nicholas Lawrence (ÅA): ”Notes towards a (connotative) reading of ’Of scepticism with regard to the senses'”

13.4 Annandag påsk

20.4 Lars Hertzberg (ÅA): ”Review of Cora Diamond,  Reading Wittgenstein with Anscombe Going On to Ethics

27.4 Hugo Strandberg (Pardubice, ÅA): ”In Search for the Context of a Question”

INSTÄLLD: 8-9.5 KONFERENS: Contextual Ethics II

11.5 Olli Lagerspetz (ÅA): ”The ’Idealism’ Debate and Wittgenstein’s Rejection of Realism”

18.5 Wim Vanrie (Ghent): ”What we all know: Community in Moore’s A Defence of Common Sense”

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2019

2.9    Instkväll
Före det information för äldre (17.45) och nya studerande (18.15).

9.9    Olli Lagerspetz (ÅA): ”Political Philosophy and the Primacy of the Particular”

16.9 Jonas Ciurlionis (Vilnius Universitet): ”On Identity and Simultaneity”

23.9 Carl Henrik Ehrenkrona (ÅA): ”Uppmärksamhetsdoping som pedagogiskt pharmakon i de digitala hjälpmedlens tidsålder”

30.9   Nicholas Lawrence (ÅA):  ”The Hidden Polemic of David Hume’s Treatise” OBS! Instkväll efter seminariet

7.10 Martin Gustafsson (ÅA): ”Stereotypes and the heterogeneity of generics” (Martin will give a presentation on the topic. Abstract. Voluntary background reading.)

14.10 Salla Aldrin Salskov (ÅA): ”Genustrubbel i filosofin”

21.10 Jussi Jylkkä (ÅA):”Consciousness as a concrete physical phenomenon”

28.10 INGET PROGRAM

4.11 Ondřej Beran (Centre for Ethics as Study in Human Value, Pardubice, via video-link)and Camilla Kronqvist (ÅA): ”Living with love in today’s world”: Philosophical reflections on some of itscomplexities”

11.11 Ibrahim Özdemir (ÅA): Moral Implications of Creation: A Nursian Perspective (Short version)

18.11 Ylva Perera (ÅA, litteraturvetenskap): ”Från djurets synvinkel är människan nazisten” Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa

25.11 Anders Milton (ÅA/Skövde): ”Stroll om Wittgensteins Om visshet” 

2.12 Lars Douglas Eriksson (ÅA): ”Inledning” Ur licentiatavhandlingen: Kris, alienation och autenticitet i Lev Šestovs filosofi

10.12 Natan Elgabsi (ÅA): ”Aesthetics and Responsibility”

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2019

21.1 Birgit Schaffar-Kronqvist (Helsingfors universitet): Competence – One notion, two different usages

28.1 Ingeborg Löfgren (Uppsala universitet): The Truth in ’The Ineffable’ – Sara Lidman’s Sam-Vett and Wittgenstein’s Tractatus

  • Forskarseminariet föregås av seminariet ”Feminism, litteratur och filosofi” kl. 13-17 med presentationer av Sara Nyman (förhandstext ”Den arga feministen”), Jessika Holmlund och Salla Peltonen, samt en diskussion av Maggie Nelsons Argonauterna. Välkommen med!

4.2 Martin Gustafsson (ÅA): ”Meaning and Measurement: Cora Diamond on the Standard Metre”

11.2 Markus Kortesmäki (ÅA): ”One principle to rule them all?”

18.2 Salla Peltonen (ÅA): Reading Moi, Wittgenstein (and Cavell) Philosophy as critique, philosophy as therapy”

  • OBS! Instkväll efter seminariet!

25.2 Ylva Gustafsson (ÅA): ”Emotional labor, emotional intelligence and the feminization of health care

4.3 Olli Lagerspetz (ÅA): ”Forms of Life”

11.3 Jonas Ahlskog (ÅA): ”The Existential Relevance of Historical Research”
OBS! Ingen förhandstext. Jonas håller istället sin provföreläsning för en tenure track-professur vid Bielefelds universitet

18.3 Patrick Sibelius och Joseph Almog: ”Universe-bound and Universal Mathematics Without Foundations (Abstract)”  Bakgrundsläsning: Patrick Sibelius: The Notion of Truth in Mathematics  William P. Thurston: ”On Proof and Progress in Mathematics”

25.3 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Sexual Relations as Limiting Notions: Starting with Winch”

1.4 Diskussion av Pär Segerdahls text, ”Gender, Language and Philosophical Reconciliation: What Does Judith Butler Destabilize?” Salla Peltonen inleder.

8.4  Maria Balaska (University of Hertfordshire): ”From dispossessed words to lived words: Cavell and Freud”

  • Forskarseminariet ingår i symposiet Ethics and Experience: Widening Perspectives och föregås av två  ytterligare seminarium med:
    15.15-16.25  Sophie Grace Chappell (Open University): No More Heroes Any More?16.50-18.00  Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk universitet): ’A Two-way Movement in Philosophy’. A Wittgensteinian take on a Murdochioan Point
  • 9.4 kl. 10-18 fortsätter symposiet med föredrag av Sophie Grace Chappell, Salla Peltonen (ÅA), Camilla Kronqvist (ÅA), Joel Backström (Helsingfors universitet) och Ylva Gustafsson (ÅA). Läs mer här. 

15.4 Anna Möller-Sibelius (ÅA, litteraturvetenskap): ”Från modernism till posthumanism? Människan och moderniteten i Kerstin Söderholms och Ulrika Nielsens poesi”

29.4 Inget program

6.5. Martin Gustafsson (ÅA): ”On the Distinction Between Uptake and Perlocutionary Object: The Case of Ordering”

13.5 Ryan Manhire (ÅA/Flinders): ”Rethinking Moral Certainty”

20.5 Michael Campbell (Centre for Ethics, University of Pardubice): ”Perception, Action, Judgement: Joining the Triad” 

27.5 Olli Lagerspetz (ÅA): ”Forms of Life”

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2018

3.9 Jessika Holmlund (ÅA): Teorins emancipatoriska roll 

10.9 Martin Gustafsson (ÅA): Diskussion om Cora Diamonds Truth: Defenders, Debunkers, Despisers 

17.9. Lars Hertzberg, Martin Gustafsson (ÅA): Diskussion av en nyöversättning av Filosofiska undersökningar. (Discussion of a new translation of Philosophical Investigations – in Swedish). NB tiden: 15.15-17.00 och 18.15-20.00.

24.9. Ibrahim Özdemir (ÅA): ”Philosophy and Climate Change
-Climate Change and the Social Unrest in Early Modern Ottoman Empire”

1.10. Joseph Wiinikka-Lydon (Center for Ethics, University of Pardubice): ‘A Distress that Cannot Be Forgotten:’ Imagination, Violence, and Moral Vulnerability

8.10. Camilla Kronqvist (ÅA): ”Tänk på de sammanhang där vi talar om kvinnor.”

15.10. Salla Peltonen (ÅA): ”A critique of our own? On epistemic habits in queer/feminist theorizing”

22.10. Antony Fredriksson (ÅA):  ”A Geneology of the Concept of Attention in Phenomenology”

29.10. Iris Wikström (ÅA): ”Det tredje perspektivet: Nicolaus Cusanus i dialog med Moses Maimonides om gudsnamnets osägbarhet och idolatri”

5.11. Craig Taylor (Flinders University):  ”Our Fellow Creatures”

12.11. Cecilia Sjöholm (Södertörns högskola): ”Inner/Outer: Descartes and images”

19.11. Patrik Hulterström (ÅA/Försvarshögskolan): ”Practice Makes Perfect; Tactical Competence and the Illusion of War”

26.11. Giuseppina D’Oro (Keele University): ”How to (and not to) Defend the Manifest Image”

3.12. Alexander Öhman (ÅA): ”En liten essä om läsning”

10.12. Natan Elgabsi (ÅA): ”Population Genomics, Ethics, Racism: Scientific Responses to the Ethnological Fallacy”

17.12. Ryan Manhire (ÅA/Flinders): ”Moral Certainty, Horror, and Persuasion Through an Australian Lens”

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2018

18.1 Thomas Nyman (ÅA): What is the ”now”?

25.1 Ken Snellman (ÅA): Medvetande och kognitiva processer

1.2 Bertel Wahlström (ÅA): Minnet som berättelse

8.2 Nana Blomqvist (ÅA): The commodification of intimacy: A tourist’s quest for a self through the other

15.2: Christian Braw: Vara och veta: Tematik i Augustinus dialog Contra Academicos

22.2 Camilla Kronqvist (ÅA): A love of good

29.2 Markus Kortesmäki (ÅA): Sketch for the argument of future dissertation

7.3 Marion Godman (Helsingfors): Doctors, young men and households: How do social groups underpin the social sciences?

14.3 Johan Strang (Helsingfors): von Wright och Hedenius — rollen som analytisk filosof och intellektuell i Finland och Sverige

21.3 Lars Hertzberg (ÅA): Ethics as we talk it

4.4 Salla Peltonen (ÅA): Reflections on the posthuman, language and ethics: A Wittgensteinian perspective

11.4 Tero Vaaja (Jyväskylä): Wittgenstein, Subjective Experience, and Expressivism

18.4 Ville Lahtinen (ÅA): Kapitel 2 ur avhandling pro gradu: ”Hur borde de tre mest beforskade politiska positionerna förstås?

25.4 Ylva Gustafsson (ÅA): Empathy and conversations in health care: is there a method of moral understanding?

2.5 Antony Fredriksson (ÅA): The limits of control — Attention within the body

9.5 Natan Elgabsi (ÅA): Implicit Morality in Genealogical Science

16.5 Inget seminarium

23.5 John Powell (Humboldt/ÅA): In and Out of Language

30.5 Leena Pylkkö (ÅA): Philosophical Importance of Cognitive and Neurological Research in Debating Mental Imagery

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2017

4.9 Lynette Reid (Dalhousie University): Peter Winch on political and epistemic authority

11.9 Antony Fredriksson (ÅA): The alien world, attention and the habitual

18.9 Rupert Read (University of East Anglia):The civilisation is finished: The responsibility of philosophers in an age of ecological crisis

25.9 Kim Solin (ÅA): Vetenskapen är sig själv nog: Quine och naturalismen

2.10 Stina Bäckström (ÅA/Södertörn): A dogma of speech act-theory

9.10 John Atkins (University of Queensland): Whither Metaphysics? Converging on Quietism

16.10 Mio Lindman (ÅA): Feminismen och arbetskritiken

23.10 Patrick Sibelius (ÅA): A philosophical criticism of modernity / Filosofisk modernitetskritik

30.10 Hugo Strandberg (ÅA): Att skriva filosofi

6.11 Stefan Giesewetter (ÅA): Contextualism and the “Argument from Infinity”

13.11 Salla Peltonen (ÅA): Critique, gender intelligibility, and the metaphysics of substance

20.11 Ylva Gustafsson (ÅA): The commodification of empathy

27.11 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Real love needs courage”: Discerning a personal grammar of love

4.12 Ryan Manhire (ÅA/Flinders University): Blurring the Lines: The “Good” Philosopher, the “Good” Piano Player, and the “Good” Long-Distance Runner

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2017

16.1 Camilla Kronqvist (ÅA): How Moral are Psychological Concepts? Additional background reading: G. E. M. Anscombe, ” Brute Facts

23.1 Martin Gustafsson (ÅA): Perception, Perspectives, and Moral Necessity: Worries about Winch’s Good Samaritan

30.1 Lars Hertzberg (ÅA): Reasons to be Good?

6.2 Natan Elgabsi (ÅA): ‘Who Wrote and Who is to Understand this History of Madness?’ Derrida and The Difficulty of
Historical Understanding

13.2 Staffan Himmelroos (ÅA): The Place of Deliberation in Deliberative Systems

20.2 Martin Gustafsson (ÅA): Reflektioner efter ett seminarium

27.2 Kim-Erik Berts (ÅA): Jokes and Proofs

6.3 Yrsa Neuman (ÅA): Notes on Philosophical Methodology after Wittgenstein

13.3 Nora Hämäläinen (HU): Literature and Moral Change: Rupture and Universality in Pippin’s Reading of James

20.3 Olli Lagerspetz (ÅA): Peter Winch on ’Aristotelian’ and ’Socratic’ Logic

27.3 Nuno Venturinha (Lissabon):A Wittgensteinian Epistemology of Religious Belief

3.4 Inget seminarium

10.4 Stina Bäckström (ÅA): Moving and Being Moved. OBS! Kl. 17.30-19.15

17.4 Annandag påsk, inget seminarium

24.4 Göran Torrkulla (ÅA): Om det synliga på bild

1.5 Inget seminarium

8.5 Jonna Bornemark (Södertörn):ur Pedanternas världsherravälde: en renässansfilosofisk blick på samtidens mätbarhetssamhälle: ” Giordano Bruno och den självformande materian

15.5 Sara Smeds (ÅA): Pedagogikens förhållande till relativismen

22.5 Leena Pylkkö (ÅA): The Fat Man and Similar Problems in Mental Imagery

29.5 Alexander Öhman (ÅA): En underjordisk dagbok och frihetens tragedi

5.6 Daniel Frandsen (ÅA): Why focus on Finnish heavy metal for research in philosophy of music?

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2016

12.9 Martin Gustafsson (ÅA): Mounce and Winch on moral laws and modalities. Mounce paper, Winch paper

19.9 Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz (ÅA): The irrelevance of trust in testimony

26.9 Anniken Greve (Tromsö): Treating the Author Justly: The Ethics of Reading Hamsun’s On Overgrown Paths

3.10 Hugo Strandberg (ÅA): Freud – Formuleringar om de två principerna för psykiska skeenden; Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens

10.10 Camilla Kronqvist (ÅA): Etisk expertis eller moralisk vishet?

17.10 Natan Elgabsi (ÅA): What ethical concern, what responsiblity? The polarized debate on ethics regarding historical inquiry

24.10 Ylva Gustafsson (ÅA): Empatins tomhet

31.10 Julia Knezevic (ÅA): Research Plan

7.11 Martin Gustafsson (ÅA): Why is Frege’s judgment stroke superfluous?

14.11 Silver Bronzo (Moskva): Truth-Bearers in Wittgenstein’s Tractatus

21.11 Antony Fredriksson (ÅA): The Alien World – Mind without Content

5.12 Yrsa Neuman (ÅA): Moore’s Paradox and the limits of language use

12.12 Patrik Hulterström (ÅA/Försvarshögskolan Stockholm): On Onora O’Neill’s ”Normativity and Practical Judgment”; dissertation plan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2017

16.1 Camilla Kronqvist (ÅA): How Moral are Psychological Concepts? Additional background reading: G. E. M. Anscombe, ” Brute Facts

23.1 Martin Gustafsson (ÅA): Perception, Perspectives, and Moral Necessity: Worries about Winch’s Good Samaritan

30.1 Lars Hertzberg (ÅA): Reasons to be Good?

6.2 Natan Elgabsi (ÅA): ‘Who Wrote and Who is to Understand this History of Madness?’ Derrida and The Difficulty of
Historical Understanding

13.2 Staffan Himmelroos (ÅA): The Place of Deliberation in Deliberative Systems

20.2 Martin Gustafsson (ÅA): Reflektioner efter ett seminarium

27.2 Kim-Erik Berts (ÅA): Jokes and Proofs

6.3 Yrsa Neuman (ÅA): Notes on Philosophical Methodology after Wittgenstein

13.3 Nora Hämäläinen (HU): Literature and Moral Change: Rupture and Universality in Pippin’s Reading of James

20.3 Olli Lagerspetz (ÅA): Peter Winch on ’Aristotelian’ and ’Socratic’ Logic

27.3 Nuno Venturinha (Lissabon):A Wittgensteinian Epistemology of Religious Belief

3.4 Inget seminarium

10.4 Stina Bäckström (ÅA): Moving and Being Moved. OBS! Kl. 17.30-19.15

17.4 Annandag påsk, inget seminarium

24.4 Göran Torrkulla (ÅA): Om det synliga på bild

1.5 Inget seminarium

8.5 Jonna Bornemark (Södertörn):ur Pedanternas världsherravälde: en renässansfilosofisk blick på samtidens mätbarhetssamhälle: ” Giordano Bruno och den självformande materian

15.5 Sara Smeds (ÅA): Pedagogikens förhållande till relativismen

22.5 Leena Pylkkö (ÅA): The Fat Man and Similar Problems in Mental Imagery

29.5 Alexander Öhman (ÅA): En underjordisk dagbok och frihetens tragedi

5.6 Daniel Frandsen (ÅA): Why focus on Finnish heavy metal for research in philosophy of music?

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2017

4.9 Lynette Reid (Dalhousie University): Peter Winch on political and epistemic authority

11.9 Antony Fredriksson (ÅA): The alien world, attention and the habitual

18.9 Rupert Read (University of East Anglia):The civilisation is finished: The responsibility of philosophers in an age of ecological crisis

25.9 Kim Solin (ÅA): Vetenskapen är sig själv nog: Quine och naturalismen

2.10 Stina Bäckström (ÅA/Södertörn): A dogma of speech act-theory

9.10 John Atkins (University of Queensland): Whither Metaphysics? Converging on Quietism

16.10 Mio Lindman (ÅA): Feminismen och arbetskritiken

23.10 Patrick Sibelius (ÅA): A philosophical criticism of modernity / Filosofisk modernitetskritik

30.10 Hugo Strandberg (ÅA): Att skriva filosofi

6.11 Stefan Giesewetter (ÅA): Contextualism and the “Argument from Infinity”

13.11 Salla Peltonen (ÅA): Critique, gender intelligibility, and the metaphysics of substance

20.11 Ylva Gustafsson (ÅA): The commodification of empathy

27.11 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Real love needs courage”: Discerning a personal grammar of love

4.12 Ryan Manhire (ÅA/Flinders University): Blurring the Lines: The “Good” Philosopher, the “Good” Piano Player, and the “Good” Long-Distance Runner

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2018

22.1 Lars Hertzberg (ÅA): Absolutely personal

29.1 Jonna Lappalainen (Södertörns högskola): Utsatthetens handlande

5.2 Göran Torrkulla (ÅA): Rättigheter och människosyn

12.2 Martin Gustafsson (ÅA): Language-Games, Lebensform, and the Ancient City

19.2 Kim Solin (ÅA): Mathematics and religion: on a remark by Simone Weil

26.2 Alexander Öhman (ÅA): Sonja Marmeladova och skönlitteraturen som moralfilosofi

5.3 Hanne Appelqvist (TY): Transcendentality of Ethics in Wittgenstein’s Tractatus

12.3 Jouni-Matti Kuukkanen (Uleåborg): Historical knowledge as knowledge how (det är ingen förhandstext denna gång, there is no paper this time)

19.3 Salla Peltonen (ÅA): Rethinking Poststructuralist Ethics: On Affirmation and Vulnerability in the Ethics of Rosi Braidotti and Judith Butler

26.3 Markus Kortesmäki (ÅA): Two approaches to the normativity of meaning

2.4 Annandag påsk

9.4 Anders Milton (ÅA): Introduktion till avhandlingen Wittgenstein och Quine – om reviderbarhet och det som står fast

16.4 Christoffer Steffansson (ÅA): Moraliskt blivande: mellan deleuzes immanenta etik och transcendent moral

23.4 Natan Elgabsi (ÅA): The Reality We Must Face

30.4 Vappen

7.5 Camilla Kronqvist (ÅA): Gensvar och ansvar i blivande barnträdgårdslärares reflektioner kring samtal

14.5 Ibrahim Özdemir (Üsküdar University/ÅA) Muhammad Iqbal and Environmental Ethics

21.5 Ryan Manhire (ÅA): Moral Certainty, Literature, and Understanding the Murderer

11.6 Raimond Gaita (University of Melbourne), Please note that the time of the seminar is 13-15: Humanity and the Forms of the Ethical, seminar 1

13.6 Raimond Gaita (University of Melbourne). Please note that the time of the seminar is 11-13: Humanity and the Forms of the Ethical, seminar 2