2016-2020

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2020

7.9 Martin Gustafsson (ÅA), ”Explanation, Description, and the Ambivalence of Dehumanization”

14.9 Anniken Greve (Tromsö), “What Is in the Look?”

21.9 Hugo Strandberg (Pardubice/ÅA), ”On Václav Havel’s ’The Power of the Powerless'”

28.9 Markus Kortesmäki (ÅA), ”One principle to rule them all?”

5.10 Patrik Hulterström (Försvarshögskolan/ÅA), “Wargaming as a Source of Tactical Knowledge”

12.10 Salla Aldrin Salskov (ÅA), ”Queer Love, Literature and Philosophy. Reading the Argonauts”

19.10 David Cockburn (Lampeter), ”Space, time and motion in Special Relativity”

26.10 Jonathan Gombin (Bordeaux), ”Simplicity and Independence in Wittgenstein’s Tractatus

2.11 Camilla Kronqvist (ÅA), What Mary might ask? (On love and different possibilities of doubt) Background reading: Wittgenstein on love in the  Ambrose lectures

9.11 Natan Elgabsi (ÅA), ”The Problem of Evil”

16.11 Lars Hertzberg (ÅA), ”Wittgenstein and Criteria – A Sketch” Background reading: ”Occurrences of ”Criteria” in the Philosophical Investigations”

23.11 Daniel Frandsen (ÅA), ”Considering the Remote Concert Format”

30.11 Stina Bäckström (Södertörn), ”Att upprätta mänsklighet i närvaron av våld”

7.12 Matti Syiem (Pardubice), ”Understanding Shame in the Interpersonal Context”

14.12 Jonas Ahlskog (ÅA), ”Peter Winch and the Methodological Distinctiveness of the Social Sciences”

 

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2020

20.1.  Martin Gustafsson (ÅA): “A Look at Cavellian Projections”  Background reading: ”The Quest of Traditional Epistemology: Opening”  ”Excursus on Wittgenstein’s Vision of Language”

27.1. Inget seminarium

3.2. Markus Kortesmäki (ÅA): ”The Default and Challenge conception of the correctness of actions”

10.2. Patrick Sibelius: ”The human being as an object” ”Människan som objekt” (Obs! Två texter)

17.2. Göran Torrkulla: ”Till frågan om vår medmänskliga gensvarsberedskap – variationer som söker sitt tema”

24.2. Salla Aldrin Salskov (ÅA): Philosophy as Critique, Philosophy as Therapy: Reading Moi and Wittgenstein

2.3. Martin Gustafsson (ÅA): ”Making the Best of Austin’s Goldfinch”

9.3. Camilla Kronqvist (ÅA): ”Love as Discernment of What”

CANCELLED:
16.3. kl 15.15- 19.15 (OBS! Tiden) Minisymposium: Themes in Early Analytic Philosophy
15.15-17  Wim Vanrie (Ghent): ”Community in Moore’s A Defence of Common Sense” ”Background Reading”
17.15-19 Jonathan Gombin (Bordeaux/Joensuu): “Simplicity and Independence in Wittgenstein’s Tractatus

23.3 Ylva Gustafsson (ÅA): ”On the meaning of person-centred care and its relation to justice, with a specific focus on Finnish elderly care” 

30.3 Mio Lindman (ÅA): ”Vita activa”

6.4 Nicholas Lawrence (ÅA): ”Notes towards a (connotative) reading of ’Of scepticism with regard to the senses'”

13.4 Annandag påsk

20.4 Lars Hertzberg (ÅA): ”Review of Cora Diamond,  Reading Wittgenstein with Anscombe Going On to Ethics

27.4 Hugo Strandberg (Pardubice, ÅA): ”In Search for the Context of a Question”

INSTÄLLD: 8-9.5 KONFERENS: Contextual Ethics II

11.5 Olli Lagerspetz (ÅA): ”The ’Idealism’ Debate and Wittgenstein’s Rejection of Realism”

18.5 Wim Vanrie (Ghent): ”What we all know: Community in Moore’s A Defence of Common Sense”

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2019

2.9    Instkväll
Före det information för äldre (17.45) och nya studerande (18.15).

9.9    Olli Lagerspetz (ÅA): ”Political Philosophy and the Primacy of the Particular”

16.9 Jonas Ciurlionis (Vilnius Universitet): ”On Identity and Simultaneity”

23.9 Carl Henrik Ehrenkrona (ÅA): ”Uppmärksamhetsdoping som pedagogiskt pharmakon i de digitala hjälpmedlens tidsålder”

30.9   Nicholas Lawrence (ÅA):  ”The Hidden Polemic of David Hume’s Treatise” OBS! Instkväll efter seminariet

7.10 Martin Gustafsson (ÅA): ”Stereotypes and the heterogeneity of generics” (Martin will give a presentation on the topic. Abstract. Voluntary background reading.)

14.10 Salla Aldrin Salskov (ÅA): ”Genustrubbel i filosofin”

21.10 Jussi Jylkkä (ÅA):”Consciousness as a concrete physical phenomenon”

28.10 INGET PROGRAM

4.11 Ondřej Beran (Centre for Ethics as Study in Human Value, Pardubice, via video-link)and Camilla Kronqvist (ÅA): ”Living with love in today’s world”: Philosophical reflections on some of itscomplexities”

11.11 Ibrahim Özdemir (ÅA): Moral Implications of Creation: A Nursian Perspective (Short version)

18.11 Ylva Perera (ÅA, litteraturvetenskap): ”Från djurets synvinkel är människan nazisten” Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa

25.11 Anders Milton (ÅA/Skövde): ”Stroll om Wittgensteins Om visshet” 

2.12 Lars Douglas Eriksson (ÅA): ”Inledning” Ur licentiatavhandlingen: Kris, alienation och autenticitet i Lev Šestovs filosofi

10.12 Natan Elgabsi (ÅA): ”Aesthetics and Responsibility”

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2019

21.1 Birgit Schaffar-Kronqvist (Helsingfors universitet): Competence – One notion, two different usages

28.1 Ingeborg Löfgren (Uppsala universitet): The Truth in ’The Ineffable’ – Sara Lidman’s Sam-Vett and Wittgenstein’s Tractatus

  • Forskarseminariet föregås av seminariet ”Feminism, litteratur och filosofi” kl. 13-17 med presentationer av Sara Nyman (förhandstext ”Den arga feministen”), Jessika Holmlund och Salla Peltonen, samt en diskussion av Maggie Nelsons Argonauterna. Välkommen med!

4.2 Martin Gustafsson (ÅA): ”Meaning and Measurement: Cora Diamond on the Standard Metre”

11.2 Markus Kortesmäki (ÅA): ”One principle to rule them all?”

18.2 Salla Peltonen (ÅA): Reading Moi, Wittgenstein (and Cavell) Philosophy as critique, philosophy as therapy”

  • OBS! Instkväll efter seminariet!

25.2 Ylva Gustafsson (ÅA): ”Emotional labor, emotional intelligence and the feminization of health care

4.3 Olli Lagerspetz (ÅA): ”Forms of Life”

11.3 Jonas Ahlskog (ÅA): ”The Existential Relevance of Historical Research”
OBS! Ingen förhandstext. Jonas håller istället sin provföreläsning för en tenure track-professur vid Bielefelds universitet

18.3 Patrick Sibelius och Joseph Almog: ”Universe-bound and Universal Mathematics Without Foundations (Abstract)”  Bakgrundsläsning: Patrick Sibelius: The Notion of Truth in Mathematics  William P. Thurston: ”On Proof and Progress in Mathematics”

25.3 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Sexual Relations as Limiting Notions: Starting with Winch”

1.4 Diskussion av Pär Segerdahls text, ”Gender, Language and Philosophical Reconciliation: What Does Judith Butler Destabilize?” Salla Peltonen inleder.

8.4  Maria Balaska (University of Hertfordshire): ”From dispossessed words to lived words: Cavell and Freud”

  • Forskarseminariet ingår i symposiet Ethics and Experience: Widening Perspectives och föregås av två  ytterligare seminarium med:
    15.15-16.25  Sophie Grace Chappell (Open University): No More Heroes Any More?16.50-18.00  Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk universitet): ’A Two-way Movement in Philosophy’. A Wittgensteinian take on a Murdochioan Point
  • 9.4 kl. 10-18 fortsätter symposiet med föredrag av Sophie Grace Chappell, Salla Peltonen (ÅA), Camilla Kronqvist (ÅA), Joel Backström (Helsingfors universitet) och Ylva Gustafsson (ÅA). Läs mer här. 

15.4 Anna Möller-Sibelius (ÅA, litteraturvetenskap): ”Från modernism till posthumanism? Människan och moderniteten i Kerstin Söderholms och Ulrika Nielsens poesi”

29.4 Inget program

6.5. Martin Gustafsson (ÅA): ”On the Distinction Between Uptake and Perlocutionary Object: The Case of Ordering”

13.5 Ryan Manhire (ÅA/Flinders): ”Rethinking Moral Certainty”

20.5 Michael Campbell (Centre for Ethics, University of Pardubice): ”Perception, Action, Judgement: Joining the Triad” 

27.5 Olli Lagerspetz (ÅA): ”Forms of Life”

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2018

3.9 Jessika Holmlund (ÅA): Teorins emancipatoriska roll 

10.9 Martin Gustafsson (ÅA): Diskussion om Cora Diamonds Truth: Defenders, Debunkers, Despisers 

17.9. Lars Hertzberg, Martin Gustafsson (ÅA): Diskussion av en nyöversättning av Filosofiska undersökningar. (Discussion of a new translation of Philosophical Investigations – in Swedish). NB tiden: 15.15-17.00 och 18.15-20.00.

24.9. Ibrahim Özdemir (ÅA): ”Philosophy and Climate Change
-Climate Change and the Social Unrest in Early Modern Ottoman Empire”

1.10. Joseph Wiinikka-Lydon (Center for Ethics, University of Pardubice): ‘A Distress that Cannot Be Forgotten:’ Imagination, Violence, and Moral Vulnerability

8.10. Camilla Kronqvist (ÅA): ”Tänk på de sammanhang där vi talar om kvinnor.”

15.10. Salla Peltonen (ÅA): ”A critique of our own? On epistemic habits in queer/feminist theorizing”

22.10. Antony Fredriksson (ÅA):  ”A Geneology of the Concept of Attention in Phenomenology”

29.10. Iris Wikström (ÅA): ”Det tredje perspektivet: Nicolaus Cusanus i dialog med Moses Maimonides om gudsnamnets osägbarhet och idolatri”

5.11. Craig Taylor (Flinders University):  ”Our Fellow Creatures”

12.11. Cecilia Sjöholm (Södertörns högskola): ”Inner/Outer: Descartes and images”

19.11. Patrik Hulterström (ÅA/Försvarshögskolan): ”Practice Makes Perfect; Tactical Competence and the Illusion of War”

26.11. Giuseppina D’Oro (Keele University): ”How to (and not to) Defend the Manifest Image”

3.12. Alexander Öhman (ÅA): ”En liten essä om läsning”

10.12. Natan Elgabsi (ÅA): ”Population Genomics, Ethics, Racism: Scientific Responses to the Ethnological Fallacy”

17.12. Ryan Manhire (ÅA/Flinders): ”Moral Certainty, Horror, and Persuasion Through an Australian Lens”

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2018

18.1 Thomas Nyman (ÅA): What is the ”now”?

25.1 Ken Snellman (ÅA): Medvetande och kognitiva processer

1.2 Bertel Wahlström (ÅA): Minnet som berättelse

8.2 Nana Blomqvist (ÅA): The commodification of intimacy: A tourist’s quest for a self through the other

15.2: Christian Braw: Vara och veta: Tematik i Augustinus dialog Contra Academicos

22.2 Camilla Kronqvist (ÅA): A love of good

29.2 Markus Kortesmäki (ÅA): Sketch for the argument of future dissertation

7.3 Marion Godman (Helsingfors): Doctors, young men and households: How do social groups underpin the social sciences?

14.3 Johan Strang (Helsingfors): von Wright och Hedenius — rollen som analytisk filosof och intellektuell i Finland och Sverige

21.3 Lars Hertzberg (ÅA): Ethics as we talk it

4.4 Salla Peltonen (ÅA): Reflections on the posthuman, language and ethics: A Wittgensteinian perspective

11.4 Tero Vaaja (Jyväskylä): Wittgenstein, Subjective Experience, and Expressivism

18.4 Ville Lahtinen (ÅA): Kapitel 2 ur avhandling pro gradu: ”Hur borde de tre mest beforskade politiska positionerna förstås?

25.4 Ylva Gustafsson (ÅA): Empathy and conversations in health care: is there a method of moral understanding?

2.5 Antony Fredriksson (ÅA): The limits of control — Attention within the body

9.5 Natan Elgabsi (ÅA): Implicit Morality in Genealogical Science

16.5 Inget seminarium

23.5 John Powell (Humboldt/ÅA): In and Out of Language

30.5 Leena Pylkkö (ÅA): Philosophical Importance of Cognitive and Neurological Research in Debating Mental Imagery

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2017

4.9 Lynette Reid (Dalhousie University): Peter Winch on political and epistemic authority

11.9 Antony Fredriksson (ÅA): The alien world, attention and the habitual

18.9 Rupert Read (University of East Anglia):The civilisation is finished: The responsibility of philosophers in an age of ecological crisis

25.9 Kim Solin (ÅA): Vetenskapen är sig själv nog: Quine och naturalismen

2.10 Stina Bäckström (ÅA/Södertörn): A dogma of speech act-theory

9.10 John Atkins (University of Queensland): Whither Metaphysics? Converging on Quietism

16.10 Mio Lindman (ÅA): Feminismen och arbetskritiken

23.10 Patrick Sibelius (ÅA): A philosophical criticism of modernity / Filosofisk modernitetskritik

30.10 Hugo Strandberg (ÅA): Att skriva filosofi

6.11 Stefan Giesewetter (ÅA): Contextualism and the “Argument from Infinity”

13.11 Salla Peltonen (ÅA): Critique, gender intelligibility, and the metaphysics of substance

20.11 Ylva Gustafsson (ÅA): The commodification of empathy

27.11 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Real love needs courage”: Discerning a personal grammar of love

4.12 Ryan Manhire (ÅA/Flinders University): Blurring the Lines: The “Good” Philosopher, the “Good” Piano Player, and the “Good” Long-Distance Runner

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2017

16.1 Camilla Kronqvist (ÅA): How Moral are Psychological Concepts? Additional background reading: G. E. M. Anscombe, ” Brute Facts

23.1 Martin Gustafsson (ÅA): Perception, Perspectives, and Moral Necessity: Worries about Winch’s Good Samaritan

30.1 Lars Hertzberg (ÅA): Reasons to be Good?

6.2 Natan Elgabsi (ÅA): ‘Who Wrote and Who is to Understand this History of Madness?’ Derrida and The Difficulty of
Historical Understanding

13.2 Staffan Himmelroos (ÅA): The Place of Deliberation in Deliberative Systems

20.2 Martin Gustafsson (ÅA): Reflektioner efter ett seminarium

27.2 Kim-Erik Berts (ÅA): Jokes and Proofs

6.3 Yrsa Neuman (ÅA): Notes on Philosophical Methodology after Wittgenstein

13.3 Nora Hämäläinen (HU): Literature and Moral Change: Rupture and Universality in Pippin’s Reading of James

20.3 Olli Lagerspetz (ÅA): Peter Winch on ’Aristotelian’ and ’Socratic’ Logic

27.3 Nuno Venturinha (Lissabon):A Wittgensteinian Epistemology of Religious Belief

3.4 Inget seminarium

10.4 Stina Bäckström (ÅA): Moving and Being Moved. OBS! Kl. 17.30-19.15

17.4 Annandag påsk, inget seminarium

24.4 Göran Torrkulla (ÅA): Om det synliga på bild

1.5 Inget seminarium

8.5 Jonna Bornemark (Södertörn):ur Pedanternas världsherravälde: en renässansfilosofisk blick på samtidens mätbarhetssamhälle: ” Giordano Bruno och den självformande materian

15.5 Sara Smeds (ÅA): Pedagogikens förhållande till relativismen

22.5 Leena Pylkkö (ÅA): The Fat Man and Similar Problems in Mental Imagery

29.5 Alexander Öhman (ÅA): En underjordisk dagbok och frihetens tragedi

5.6 Daniel Frandsen (ÅA): Why focus on Finnish heavy metal for research in philosophy of music?

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2016

12.9 Martin Gustafsson (ÅA): Mounce and Winch on moral laws and modalities. Mounce paper, Winch paper

19.9 Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz (ÅA): The irrelevance of trust in testimony

26.9 Anniken Greve (Tromsö): Treating the Author Justly: The Ethics of Reading Hamsun’s On Overgrown Paths

3.10 Hugo Strandberg (ÅA): Freud – Formuleringar om de två principerna för psykiska skeenden; Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens

10.10 Camilla Kronqvist (ÅA): Etisk expertis eller moralisk vishet?

17.10 Natan Elgabsi (ÅA): What ethical concern, what responsiblity? The polarized debate on ethics regarding historical inquiry

24.10 Ylva Gustafsson (ÅA): Empatins tomhet

31.10 Julia Knezevic (ÅA): Research Plan

7.11 Martin Gustafsson (ÅA): Why is Frege’s judgment stroke superfluous?

14.11 Silver Bronzo (Moskva): Truth-Bearers in Wittgenstein’s Tractatus

21.11 Antony Fredriksson (ÅA): The Alien World – Mind without Content

5.12 Yrsa Neuman (ÅA): Moore’s Paradox and the limits of language use

12.12 Patrik Hulterström (ÅA/Försvarshögskolan Stockholm): On Onora O’Neill’s ”Normativity and Practical Judgment”; dissertation plan

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2017

16.1 Camilla Kronqvist (ÅA): How Moral are Psychological Concepts? Additional background reading: G. E. M. Anscombe, ” Brute Facts

23.1 Martin Gustafsson (ÅA): Perception, Perspectives, and Moral Necessity: Worries about Winch’s Good Samaritan

30.1 Lars Hertzberg (ÅA): Reasons to be Good?

6.2 Natan Elgabsi (ÅA): ‘Who Wrote and Who is to Understand this History of Madness?’ Derrida and The Difficulty of
Historical Understanding

13.2 Staffan Himmelroos (ÅA): The Place of Deliberation in Deliberative Systems

20.2 Martin Gustafsson (ÅA): Reflektioner efter ett seminarium

27.2 Kim-Erik Berts (ÅA): Jokes and Proofs

6.3 Yrsa Neuman (ÅA): Notes on Philosophical Methodology after Wittgenstein

13.3 Nora Hämäläinen (HU): Literature and Moral Change: Rupture and Universality in Pippin’s Reading of James

20.3 Olli Lagerspetz (ÅA): Peter Winch on ’Aristotelian’ and ’Socratic’ Logic

27.3 Nuno Venturinha (Lissabon):A Wittgensteinian Epistemology of Religious Belief

3.4 Inget seminarium

10.4 Stina Bäckström (ÅA): Moving and Being Moved. OBS! Kl. 17.30-19.15

17.4 Annandag påsk, inget seminarium

24.4 Göran Torrkulla (ÅA): Om det synliga på bild

1.5 Inget seminarium

8.5 Jonna Bornemark (Södertörn):ur Pedanternas världsherravälde: en renässansfilosofisk blick på samtidens mätbarhetssamhälle: ” Giordano Bruno och den självformande materian

15.5 Sara Smeds (ÅA): Pedagogikens förhållande till relativismen

22.5 Leena Pylkkö (ÅA): The Fat Man and Similar Problems in Mental Imagery

29.5 Alexander Öhman (ÅA): En underjordisk dagbok och frihetens tragedi

5.6 Daniel Frandsen (ÅA): Why focus on Finnish heavy metal for research in philosophy of music?

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2017

4.9 Lynette Reid (Dalhousie University): Peter Winch on political and epistemic authority

11.9 Antony Fredriksson (ÅA): The alien world, attention and the habitual

18.9 Rupert Read (University of East Anglia):The civilisation is finished: The responsibility of philosophers in an age of ecological crisis

25.9 Kim Solin (ÅA): Vetenskapen är sig själv nog: Quine och naturalismen

2.10 Stina Bäckström (ÅA/Södertörn): A dogma of speech act-theory

9.10 John Atkins (University of Queensland): Whither Metaphysics? Converging on Quietism

16.10 Mio Lindman (ÅA): Feminismen och arbetskritiken

23.10 Patrick Sibelius (ÅA): A philosophical criticism of modernity / Filosofisk modernitetskritik

30.10 Hugo Strandberg (ÅA): Att skriva filosofi

6.11 Stefan Giesewetter (ÅA): Contextualism and the “Argument from Infinity”

13.11 Salla Peltonen (ÅA): Critique, gender intelligibility, and the metaphysics of substance

20.11 Ylva Gustafsson (ÅA): The commodification of empathy

27.11 Camilla Kronqvist (ÅA): ”Real love needs courage”: Discerning a personal grammar of love

4.12 Ryan Manhire (ÅA/Flinders University): Blurring the Lines: The “Good” Philosopher, the “Good” Piano Player, and the “Good” Long-Distance Runner

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2018

22.1 Lars Hertzberg (ÅA): Absolutely personal

29.1 Jonna Lappalainen (Södertörns högskola): Utsatthetens handlande

5.2 Göran Torrkulla (ÅA): Rättigheter och människosyn

12.2 Martin Gustafsson (ÅA): Language-Games, Lebensform, and the Ancient City

19.2 Kim Solin (ÅA): Mathematics and religion: on a remark by Simone Weil

26.2 Alexander Öhman (ÅA): Sonja Marmeladova och skönlitteraturen som moralfilosofi

5.3 Hanne Appelqvist (TY): Transcendentality of Ethics in Wittgenstein’s Tractatus

12.3 Jouni-Matti Kuukkanen (Uleåborg): Historical knowledge as knowledge how (det är ingen förhandstext denna gång, there is no paper this time)

19.3 Salla Peltonen (ÅA): Rethinking Poststructuralist Ethics: On Affirmation and Vulnerability in the Ethics of Rosi Braidotti and Judith Butler

26.3 Markus Kortesmäki (ÅA): Two approaches to the normativity of meaning

2.4 Annandag påsk

9.4 Anders Milton (ÅA): Introduktion till avhandlingen Wittgenstein och Quine – om reviderbarhet och det som står fast

16.4 Christoffer Steffansson (ÅA): Moraliskt blivande: mellan deleuzes immanenta etik och transcendent moral

23.4 Natan Elgabsi (ÅA): The Reality We Must Face

30.4 Vappen

7.5 Camilla Kronqvist (ÅA): Gensvar och ansvar i blivande barnträdgårdslärares reflektioner kring samtal

14.5 Ibrahim Özdemir (Üsküdar University/ÅA) Muhammad Iqbal and Environmental Ethics

21.5 Ryan Manhire (ÅA): Moral Certainty, Literature, and Understanding the Murderer

11.6 Raimond Gaita (University of Melbourne), Please note that the time of the seminar is 13-15: Humanity and the Forms of the Ethical, seminar 1

13.6 Raimond Gaita (University of Melbourne). Please note that the time of the seminar is 11-13: Humanity and the Forms of the Ethical, seminar 2