Tidigare forskarseminarium

Hösten 2019

3.9 Jessika Holmlund (ÅA): Teorins emancipatoriska roll 

10.9 Martin Gustafsson (ÅA): Diskussion om Cora Diamonds Truth: Defenders, Debunkers, Despisers 

17.9. Lars Hertzberg, Martin Gustafsson (ÅA): Diskussion av en nyöversättning av Filosofiska undersökningar. (Discussion of a new translation of Philosophical Investigations – in Swedish). NB tiden: 15.15-17.00 och 18.15-20.00.

24.9. Ibrahim Özdemir (ÅA): ”Philosophy and Climate Change
-Climate Change and the Social Unrest in Early Modern Ottoman Empire”

1.10. Joseph Wiinikka-Lydon (Center for Ethics, University of Pardubice): ‘A Distress that Cannot Be Forgotten:’ Imagination, Violence, and Moral Vulnerability

8.10. Camilla Kronqvist (ÅA): ”Tänk på de sammanhang där vi talar om kvinnor.”

15.10. Salla Peltonen (ÅA): ”A critique of our own? On epistemic habits in queer/feminist theorizing”

22.10. Antony Fredriksson (ÅA):  ”A Geneology of the Concept of Attention in Phenomenology”

29.10. Iris Wikström (ÅA): ”Det tredje perspektivet: Nicolaus Cusanus i dialog med Moses Maimonides om gudsnamnets osägbarhet och idolatri”

5.11. Craig Taylor (Flinders University):  ”Our Fellow Creatures”

12.11. Cecilia Sjöholm (Södertörns högskola): ”Inner/Outer: Descartes and images”

19.11. Patrik Hulterström (ÅA/Försvarshögskolan): ”Practice Makes Perfect; Tactical Competence and the Illusion of War”

26.11. Giuseppina D’Oro (Keele University): ”How to (and not to) Defend the Manifest Image”

3.12. Alexander Öhman (ÅA): ”En liten essä om läsning”

10.12. Natan Elgabsi (ÅA): ”Population Genomics, Ethics, Racism: Scientific Responses to the Ethnological Fallacy”

17.12. Ryan Manhire (ÅA/Flinders): ”Moral Certainty, Horror, and Persuasion Through an Australian Lens”