månadsarkiv: maj 2019

Alumn: Tina Kinnunen

Jag har jobbat som lärare i gymnasium sedan jag utexaminerades år 2004. Jag undervisar i filosofi, psykologi och livsåskådningskunskap. Filosofistudierna är förstås en förutsättning för att fungera som behörig ämneslärare, men de har varit givande på många andra sätt också. Vad som är nyttigt eller ej är säkert upp till var och en att bedöma men en filosofiutbildning bidrar åtminstone till en hel del färdigheter som jag själv uppskattar och som behövs inom många arbetsuppgifter idag.

För att jobba som filosofilärare på gymnasium på heltid behöver man andra undervisningsämnen också. För min del har psykologin fungerat som ett bra tillägg, men andra kombinationer är möjliga. Jobbet är både givande och utmanande. Den främsta utmaningen handlar om att inspirera till eget tänkande och motivera att begrunda frågor som ungdomarna i andra sammanhang kanske inte skulle stöta på. Även om jag inte skulle använda filosofin som ämne i mitt arbete, har den haft stor betydelse för mig som person och med den erfarenheten skulle jag rekommendera filosofistudier till vem som helst!

Alumn: Robert Runeberg

Jag började studera filosofi 1978 vid ÅA och tog min magistersexamen 1984. När jag blev färdig hade jag ingen aning om vad jag skulle bli eller vad jag egentligen lärt mig. Jag minns att jag tänkte att om jag skulle skriva ner allt jag lärt mig i häfte skulle det fyllas till hälften.

Nu är jag kontaktchef på Soc&kom. Min uppgift är att ansvara för högskolans externa kontakter, kontakter till samarbetspartners och till alumner. Jag utvecklar hela tiden vårt kontaktnät genom att ordna olika sammankomster, initiera nya samarbeten och samarbetsformer. Under de senaste åren har jag varit med och grundat alumnföreningen Soc&koms vänner liksom fonden Pro Soc&kom. Jag har skapat en grupp ”konstruktiva vänner” och jag har planerat och genomfört en rad seminarier för olika externa grupper. Men min främsta uppgift idag är att planera innehållet i projektet Stig in! Astu Sisään! Come in! https://stiginastusisaan.com/ . Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Folkhälsan och Soc&kom och handlar om att sprida nordisk forskning och nordiska erfarenhet rörande inkludering av nyanlända flyktingar i Finland.
För att framgångsrikt sköta dessa uppgifter har filosofin varit nyckeln. Jag förstår vetenskap och jag hänger med i samhällsdebatten. Forskningen vid högskolan är samhällsinriktad och kontaktchefen är en viktig länk mellan ny forskningen och samhället. När samhällsdebatten går het har ofta forskningen något att ge och då är kontakten och kommunikationen till samhället viktig.