2000-2005

Program för forskarseminariet i filosofi HT-05:

19.9 Marie McGinn (University of York): The relation between Wittgenstein’s early and late philosophy

3.10 Hannes Nykänen: The Philosophical Consolation of Moral Dilemmas

17.10 Anne-Marie Christensen (Aarhus Universitet): Depending on Ethics: Kierkegaard’s View of Philosophy

24.10 Yrsa Neuman:Moore’s Paradox, Nonsense and the Use of Sentences

31.10 Camilla Kronqvist: We Two Are One

7.11 Per-Olof Wickman (Lärarhögskolan, Stockholm): Aesthetic Experience in Science Education

14.11 Lars-Olof Åhlberg (Uppsala): Vad Kant, Hegel och Schopenhauer (inte) visste om musik

21.11 Joel Backström: Friendship and Injustice

28.11 Antony Fredriksson: Blicken och åsikten

12.12 Bertel Wahlström: Time to Remember

Program för forskarseminariet i filosofi VT-05:

10.1 Rita Nordström-Lytz: Om tillit i den senmoderna skolan

17.1 Mari Lindman: Filosofi vid otrons hjärta: Om förståelser av religiös tro ur icke-trons perspektiv

31.1 Prof. Arto Siitonen (The University of Helsinki)
On Reichenbach’s Kantianism and Kant-Criticism

14.2 Birgit Schaffar: ”Tänk vad det kunde ha blivit av mig!”: Om uppfostran som inskränkande

21.2 Wolfram Eilenberger (Heidelberg/Zürich/Åbo): Narren im Duett: Bachtin, Davidson und die Schnapsidee einer Sprache

28.2 Patrick Sibelius: Western Ethics. Why the West may be seen as evil

7.3 Prof. Chhanda Chakraborti (Indian Institute of Technology, Kharagpur, West Bengal): Mental Properties, Levels and Property Dualism

14.3 Prof. Bengt Christensson Uggla: Tolkningens metamorfoser i hermeneutikens tidsålder

21.3 Camilla Kronqvist: ”That won´t happen to us”

29.3 Christian Braw: Aristoteles i Västerlandets medeltid

4.4 Ylva Gustafsson: Om smärta, sorg, medlidande och att inte kunna föreställa sig

11.4 Tomas Mansikka: Vad är en världsåskådning?

2.5 Göran Torrkulla: Finns det också ett estetikens tysta krav?

9.5 Kim-Erik Berts och Kim Solin: ”Matematikern är en uppfinnare, inte en upptäckare”

16.5 Dan Lolax: Treading the Middle Ground – A Criticism of Literary Darwinism

23.5 Cristoffer Gefwert: Vad gör vi när vi blir förtrogna med vårt modersmål

Program för forskarseminariet i filosofi HT-04:

20.9 Pertti Saariluoma: World, Substance, Language and Thinking – A Study in the Realism of the Tractatus

27.9 Göran Torrkulla: Om att idealisera gåendet. En skiss

04.10 Svante Lundgren: Antisemitism: Två myter, två definitioner och tre exempel

11.10 Patrick Sibelius: Filosofi som har kommit ur matematik

18.10 Olli Lagerspetz: Eget och främmande. Människan som smutsens värdobjekt

01.11 Antony Fredriksson: Om att betrakta den andras lidande

08.11 Chryssi Sidiropoulou (Bogaziçi University): Religious Belief and Spirituality: a Non Metaphysical Understanding

15.11 Tomas Mansikka: Tidigmodern religiös naturfilosofi: några ansatser och ledmotiv

07.12 Pirmin Stekeler-Weithofer: The Logic of ”Us”. Forms and Representations of Joint Action and Practice

13.12 Lars Kåreklint (Lärarhögskolan, Stockholm): Att finna eller uppfinna de(t) etiska

20.12 Arto Siitonen (Helsingfors universitet): On Reichenbach´s Kantianism and Kant-Criticism

Program för forskarseminariet i filosofi VT-04:

19.1 Tom Kettunen och Mari Lindman: ”Och vad har det här med kön att göra?”

26.1 Lars Hertzberg: The Importance of Being Thoughtful

2.2 Matti Laine (Psykologiska institutionen, ÅA): Språk och hjärna

9.2 Olli Lagerspetz: National Self-Determination and Sub-State Groups

23.2 Sebastian Slotte (Tekniska högskolan): Om de filosofiska problemens natur

1.3 Thorsten Johansson: Logik och etik i Wittgensteins Tractatus

8.3 Bertel Wahlström: A Conceptual Groping for the Boundaries of ”Tolerance”

22.3 Lars-Olof Åhlberg (Uppsala): Estetikbegreppet och konsten. Några historiska och nutida perspektiv

29.3 Joel Backström: En vänskap bortom ”mitt” och ”ditt”

5.4 Anders Burman: Wittgenstein och filosofins problem

19.4 Patrick Sibelius: Den analytiska filosofins uppgång och fall, mot bakgrunden av några centrala klassiska frågor i filosofin

26.4 Yrsa Neuman: Teorier

3.5 Oskari Kuusela (Helsingfors): On the relation between moral judgements and factual statements

10.5 Anssi Hynynen: On Vico, language, and rhetoric

11.5 Christian Braw (Moheda): Aristoteles i teologin

17.5 Göran Torrkulla: Om gåendets obemärkta konst

Program för forskarseminariet i filosofi HT-03:

18.8 Nicholas P. White (University of California at Irvine): Aristotle’s Wittgensteinian Criticism of Plato

22.9 Bosse Hellsten och Tom Kettunen: Razzles död: om moral och öde

29.9 Hannes Nykänen: Heidegger’s Conscience

6.10 Ylva Gustafsson: How Do We Understand Other People’s Emotions?

13.10 David Cockburn (Lampeter): Self, World and God in Spinoza and Weil

20.10 Camilla Kronqvist (Åbo): Förståelse som ett moraliskt begrepp

3.11 Merete Mazzarella (Helsingfors): Litteratur och moralfilosofi

10.11 Gisela Bengtsson (Oslo): The Analogy as Poison and Antidote in Wittgenstein’s Philosophy

17.11 Bertel Wahlström (Åbo): Time to Remember

24.11 Jan von Plato (Helsingfors): Idealisering i filosofin

1.12: Dan Lolax (Åbo): Some Thoughts on Literature and Reading

8.12 Kate Larson (Uppsala): ”Det goda bortom varat” – om Simone Weils frihetsbegrepp

Program för forskarseminariet i filosofi VT-03:

20.1 Michael Azar (Göteborg): Schibboleth och den koloniala bumerangen

27.1 Yrsa Neuman: Moores paradoxala paradox

10.2 Martin Nybom: Om döden

17.2 Camilla Kronqvist: Different ”Meanings” of Love

21.2 Hannes Nykänen disputerar kl. 12 i Aud Sahlin, Axelia II: The ”I”, the ”You” and the Soul: An Ethics of Conscience

24.2 Olli Lagerspetz: Materia och sakerna

10.3 Iris Wikström: Om likhet och rättfärdighet hos Cusanus

17.3 Joel Backström: Vänskapens moral som antimoral

24.3 Göran Torrkulla: Om artighetens olika ansikten

31.3 Lars Hertzberg: On Aesthetic Reactions and Changing One’s Mind

7.4 Hannes Nykänen: The Impulse to Be Evil

14.4 Eva Boo (Uppsala): Om realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin

28.4 Cecilia Sahlgren: Om biologi och filosofi

5.5 Oskari Kuusela (Oxford): From metaphysics and philosophical theses to grammar: Wittgenstein’s turn

6.5 kl 13 Christian Braw (Moheda): G. H. von Wright och andra världskriget

19.5 Susanne Jansson (Uppsala): Om subtiliteter

Program för forskarseminariet i filosofi HT-02:

23.9 Niklas Forsberg (Uppsala): Along two sides of the limit: Derrida on literature and tradition

30.9 Adrian Thomasson (Åbo): Interpreting the quantum – determinism or indeterminism

7.10 Mats Bergman (Helsingfors): C.S. Peirce on Interpretation and Collateral Experience

14.10 Joel Backström (Åbo): Om vänner, trohet och svek

21.10 Sebastian Slotte (Helsingfors): Konsten att lyssna som en filosofisk övning

28.10 Magnus Gustafsson (KTF): Trust and Certainty in Business Relations

4.11 Hannes Nykänen (Åbo): Vad kan ’post-wittgensteiniansk moralfilosofi’ innebära?: En recension av Backström-Torrkulla: Moralfilosofiska essäer

7.11 kl.15 Ulrik Kihlbom (Örebro): Anti-teori och objektiva moraliska skäl

11.11 Susanne Jansson (Uppsala): Experience Missed

18.11 Elizabeth Wolgast (California State University/Hayward): On Wittgenstein’s ’Religious Point of View’

25.11 Olli Koistinen (University of Turku): The Problem of Participation

2.12 Tove Österman (Uppsala): Wittgenstein och språkets gränser

9.12 Sharon Rider (Uppsala)

Program för forskarseminariet i filosofi VT-02:

21.1 Aleksander Motturi (Göteborg-Åbo): Magins filosofi.

28.1 Urpo Nikanne (Finska institutionen): Missä kielioppi on? Ajatuksia kielen asemasta ihmismielessä

4.2 Joakim Molander (Härnösand-Åbo): Begreppet behandling

11.2 Martin Nybom (Åbo): Om en vetenskaplig människosyn

18.2 Dan Lolax (Åbo): Kring temat självbedrägeri

25.2 Aleksander Motturi (Göteborg-Åbo): Wittgenstein och Spengler

4.3 Joakim Molander (Härnösand-Åbo): Begreppet vedergällning.

11.3 Anssi Hynynen (Åbo) : Om att läsa

18.3 kl. 17 (Obs!) Christian Braw (Moheda): Mitt gamla jag får jag aldrig tillbaka – reflektioner kring G.H. von Wrights självbiografi

25.3 (in Åbo): The Annual Pörn Picnic
Antony Fredriksson: ”Seendets två former”
Philip Teir: ”Jag, en uppsats om personlig identitet”
Ulrika Björk: ”Självprövning och tvivel. En läsning av Montaigne och Descartes”

8.4 Lars Hertzberg (Åbo): Philosophy as the Art of Disagreement: On the Social and Moral Philosophy of Peter Winch

15.4 Tema: Emotioner

22.4 Frank Lorentzon Göteborg): Den fria viljan

6.5 Olli Lagerspetz (Åbo): ”Hellre lite skit i knutarna…” – Myten om den repressiva gränsdragningen

13.5 Iris Wikström (Åbo): Att uttala det osägbara

Program för forskarseminariet i filosofi HT-01:

17.9 Oskari Kuusela (Oxford) : Wittgenstein’s later critique of the concept of analysis in the Tractatus Diskussion på engelska

24.9 Bertel Wahlström (Åbo) : Om minne och moral

1.10 Camilla Kronqvist (Åbo) : Love, Beliefs and Justification Diskussion på svenska

8.10 Joel Backström (Åbo Akademi/Helsingfors) : Nietzsches vänskap Diskussion på svenska.

22.10 Thor Olav Olsen (Norge) : Charles Taylors konsepsjon om den moderne identitetens historie Diskussion på svenska och norska

5.11 Marina Barabas (Karlsuniversitetet i Prag) : Kant’s Moral Protagonist: Some Inherent Tensions

12.11 Maija Aalto (Joensuu) : Wittgenstein on the Nature of Religious Belief Diskussion på engelska

19.11 Simo Säätelä (Bergen) : Är Wittgenstein en ’estetisk tänkare’? Diskussion på svenska

3.12 Mats Rosengren (SCASS, Uppsala) : Doxologi – en essä om kunskap Diskussion på svenska.

Program för forskarseminariet i filosofi VT-01:

22.1 Anna-Maria Åström (Etnologiska institutionen): Att skriva etnologisk stadshistoria

29.1 Sharon Rider (Uppsala): Stanley Rosen on Philosophy and Ordinary Experience

5.2 Nils Erik Villstrand (Historiska institutionen): Bönder och bokstäver i 1700-talets Finland (om ett projekt om skrivkunnighetens betydelse)

12.2 Camilla Kronqvist et al.: Presentation av ett läroboksprojekt i etik

19.2 Göran Torrkulla: Om färger i människans värld eller om det som ger färger djup

5.3 Jussi Himanka (Helsingfors): Fenomenologian periaatteet Diskussion på finska

12.3: Mikko Salmela (Helsingfors): Intentionality and Feeling: A Sketch for a Synthetic Theory of Emotional Affectivity Diskussion på engelska

19.3 Christian Braw (Institutionen för systematisk teologi): Ordet och kuskapen: Augustinus´ kunskapsteori

26.3 Joel Backström: Nästan en vän? Om vänkärlek och nästakärlek

2.4 Olli Lagerspetz: On Whether Colours Might Be Reduced to Physics

7.5 Martin Bertman (Ohio): The Moral Philosophy of Hobbes Diskussion på engelska

Program för forskarseminariet i filosofi HT-00:

18.9 Thorsten Johansson (Uppsala): Heidegger, Rorty och det sublima
Juan Wilhelmi (Uppsala): Den filosofiska innebörden av grammatiska regler. Wilhelmis föreläsning är samtidigt provföreläsning för docentur

25.9 Olli Lagerspetz: The Moral Law

2.10 Tommi Uschanov (Helsingfors): The Strange Death of Ordinary Language Philosophy

9.10 Michael McEachrane: What is an ’emotion’? – Investigating emotions philosophically

16.10 Iris Wikström: Intuitionsbegreppet hos Camus

23.10 Kaj-Henrik Impola: Puheteot ja oikeuden formatiivisuus

31.10 Johan Lundborg (Uppsala): Om Hedeniusdebatten. Seminariet hålls på Institutionen för systematisk teologi, Reuterska huset

6.11 Aleksander Motturi (Göteborg): Frazer och Wittgenstein

13.11 Joel Backström: Om universitetets idé

20.11 Sharon Rider (Uppsala): Kant and Cognitive Studies

27.11 Anssi Hynynen: Giambattista Vico and the Idea of Wisdom

04.12 Petter Korkman: Barbeyrac and Locke on the Creator’s Right to Rule

Program för forskarseminariet i filosofi VT-00:

17.1 Joel Backström och Göran Torrkulla: Moralfilosofiska essäer – en introduktion

24.1 Tage Kurtén: Suspicion Concerning World-Views

31.1 Hannes Nykänen: The ’I’ and the ’self’ in the light of the spiritual

14.2 Bo Pettersson (University of Helsinki): On the Study of Imagination and Popular Imagination:
A Historical Survey and a Look Ahead

21.2 Martina Reuter (University of Helsinki): Descartes on human nature, sexual difference and the passions

28.2 Jan Svanberg: Schamanismen och antropologin

13.3 Olli Lagerspetz:: Smuts och renlighet

20.3 Antony Fredriksson: Fotografiets filosofi

27.3 Olli Lagerspetz:: Är samhället baserat på tillit?

3.4 Timo Kaitaro (Joensuu): Reason and Frenzy: Phrenic Forces in the
French Medical Enlightenment

10.4 Michael McEachran: What is an ”emotion”?

8.5 Nicholas Barlow (Helsingfors universitet): Military Necessity and the Doctrine of the Double Effect