2011-2015

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2015

Hålls i aud. Westermarck, måndagar kl 18.15-20.00

7.9 Martin Gustafsson (ÅA): Lidande och hälsa – reflektioner kring några passager från Canguilhem

14.9 Kim Solin (Helsingfors): Rush Rhees och Wittgenstein om matematikens filosofi

21.9 Hugo Strandberg (ÅA): Är det en dygd att förlåta?

28.9 Anders Öberg (Uppsala): Putnam’s Pragmatism

5.10 Carl Henrik Ehrenkrona (Mariehamn): Blir du uppmärksam lille vän? Om begreppet uppmärksamhet och uppmärksamhetsfostran

12.10 Hans Ruin (Södertörn): Ancestralitet och kulten av de döda: om historiens sociala ontologi

19.10 Alexander Öhman (ÅA): Heidegger och historiens öde

26.10 Olli Lagerspetz (ÅA): How on earth are ordinary objects with ordinary qualities possible?

2.11 Yrsa Neuman (ÅA): Ordinary language philosophy and the language police charge

9.11 Camilla Kronqvist (ÅA): Can there be such a thing as a theory of emotion?

16.11 Natan Elgabsi (ÅA): Is there a problem of writing in historiography?

23.11 Jayne Svenungsson (Lund): Den förlösande tiden: Messianska motiv i Agambens politiska filosofi

30.11 Stefan Giesewetter (Potsdam): PI 117: A Problem for Therapeutic Readings of Later Wittgenstein?

7.12 Gilbert Ryle (Magdalen College): Ordinary Language

14.12 Stina Bäckström (ÅA): What is it to depsychologize psychology?

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2015

Måndagar kl. 18.15-19.45, Aud. Westermarck (C101), Arken

8.1 William Rothman (University of Miami): Emerson, Hitchcock, Film

19.1 Åsa Slotte (ÅA): Presentation av intervjuer om aneroxi

26.1 Lilli Alanen (Uppsala Universitet): Personal Identity, Passions and ’The True Idea of the Human Mind’

2.2 Nikolai Enckell (ÅA): Tävlingens anatomi

9.2 Olli Lagerspetz (ÅA): Westermarck, the comparative method and the question of context

16.2 Natan Elgabsi (ÅA): The Historical and the Un-Historical

2.3 Tage Kurtén (ÅA): Luther, Wittgenstein and Political Theology

9.3 Tove Österman (Uppsala Universitet): Dewey och flumskolan

16.3 Anders Milton (ÅA/Högskolan i Skövde): Om reviderbarhet och det som står fast

23.3 Sami Pihlström (Helsingfors Universitet): Varieties of Kantian Anti-Theodicism

30.3 Jonas Ahlskog (ÅA): The Crisis of Testimony

13.4 Leena Pylkkö (ÅA): Jean-Paul Sartre on Mental Imagery

20.4 Naoko Saito (Kyoto University / Helsinki Collegium for Advanced Studies): Stanley Cavell and the cultivation of political emotions

27.4 Hannes Nykänen (Helsingfors Universitet): The Ethics of the Later Wittgenstein: an Adieu to Kantian Metaphysics

4.5 Anne-Marie Söndergaard Christensen (Syddansk Universitet): The Philosopher and the Reader: Wittgenstein and Kierkegaard on Love and Philosophical Method

11.5 Ylva Gustafsson (ÅA): TBA

18.5 Alpo Penttinen (ÅA): Vi och verkligheten

25.5 Toril Moi (Duke University): ”Nothing is Hidden”: From Confusion to Clarity, or Wittgenstein on Critique

8.6 – 9.6 Konferens: Ryle: Intelligence, Practice, Skill. Julia Tanney, Rowland Stout, Michael Kremer, Will Small, m.fl.

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2014

Måndagar kl. 18.15-19.45, Aud. Westermarck (C101), Arken

1.9 Martin Gustafsson (ÅA): Notes on Life and Human Nature.

8.9 Olli Lagerspetz (ÅA): Trust, Ethics and Human Reason: Introduction

15.9 Antony Fredriksson (ÅA): The Art of Attention

22.9 David Cockburn (University of Wales): The Personal and First-Personal in Moral Reasoning

29.9 Hugo Strandberg (ÅA): Is pure evil possible?

6.10 Lars Hertzberg (ÅA):  En ny moral?

13.10 Miranda Fricker (University of Sheffield): Fault and No-fault Responsibility for Implicit Prejudice: The Space of Epistemic Agent-Regret

20.10 Tero Tulenheimo (l’Université Lille 3): What Is a Mode of Individuation?

27.10 Patrick Sibelius (ÅA): Meditations on Second Philosophy

3.11 Jonas Ahlskog (ÅA): R. G. Collingwood’s Concept of Testimony

10.11 Markus Kortesmäki (ÅA): Overtures to Normativity

17.11 Olli Lagerspetz (ÅA): Basic Trust

24.11 Diskussion av Kieran Setiyas uppsats, Love and the Value of a Life. Martin Gustafsson inleder.

1.12 Camilla Kronqvist (ÅA): Every child has a father and a mother

15.12 Presentation av FA-projektet ”Vardagsspråkets filosofiska betydelse: Austin, Ryle, Wittgenstein”.

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2014

Måndagar kl. 18.15-19.45, Aud. Westermarck (C101), Arken

27.1 Olli Lagerspetz (ÅA): Trust: Vulnerability and the Role of Perspective

3.2 Martin Gustafsson (ÅA): Two Ways of Taking a Break

10.2 Matti Eklund (Uppsala): Alternative Normative Concepts

17.2 Fred Andersson (ÅA): Konsten och dess värdesutbyte – en tom och parasitär form?

3.3 Niklas Forsberg (Uppsala): Where’s the Disagreement? Austin vs. Ayer Revisited

10.3 Mari Lindman (ÅA): On ”vocation”

17.3 Lars Hertzberg (ÅA): Morality and the (im)personal + Morality grounded in grammar?

24.3 Camilla Kronqvist (ÅA): How Ordinary is the Language of Love?

31.3 John Kronberg (ÅA): Användbarhet och informationswebbsidor: Case filosofia.fi

7.4 Jonas Ahlskog (ÅA): The Presence of the Past in the Here and Now

14.4 Raffaele Durante (Turin): Critical notes on Charles Travis’s occasionalism

28.4 Simon Glendinning (London School of Economics): Wittgenstein and Heidegger and the ’Face’ of Life in Our Time

5.5 Olli Lagerspetz (ÅA): Communication, Truthfulness, Trust

Tis 13.5 kl 13.15-14.15 Avner Baz (Tufts): The Sound of Bedrock: Lines of Grammar between Kant, Wittgenstein, and Cavell

19.5 Martina Reuter (Jyväskylä): Arendt and Rawls on the Justification of Civil Disobedience

26.5 Constantine Sandis (Oxford Brookes University): If a Lion Could Speak: Wittgenstein on Understanding Other Beings

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2012

Måndagar kl. 18.15-19.45, Aud. Westermarck (C101), Arken

16.1 Barbro Nordling (ÅA): ”Animals and Moral Change”. Förhandstext: 160112forskisbn.pdf [pdf] 232k

23.1 Åsa Slotte (ÅA): ”Existentiella och moraliska perspektiv på diagnoser” Förhandstext

6.2 Göran Torrkulla (ÅA): ”Att bevara ett förtroende”. Förhandstext: 20120206.pdf [pdf] 358k

13.2 Ylva Gustafsson (ÅA): ”Three Perspectives on Altruism”. Förhandstext: 13 feb 2012.pdf [pdf] 168k

20.2 Hannes Nykänen: ”Repression and formal meaning”. Förhandstext: Repression and formal meaning 5_12_2011.pdf [pdf] 142k

27.2 Iris Wikström: ”Om själens odödlighet enligt Marsilio Ficino och Nicolaus Cusanus”. Förhandstext: Ficino sv.pdf [pdf] 375k

5.3 Kim Berts (ÅA): ”The Concept of Proof”. Förhandstext: berts20120305.pdf [pdf] 264k

19.3 Jonna Lappalainen (Södertörn) (Obs! Klockan 14-16): ”Den enskildes frihet i retrospekt”. Förhandstext: lappalainen.pdf [pdf] 263k

26.3 Christoffer Gefwert: ”Languaculture”. Förhandstext: Languaculture2 Book Foreword.pdf [pdf] 560k

2.4 Mari Lindman (ÅA): ”The working life: on meaning and work”. Förhandstext: forskis.pdf [pdf] 405k

13-14.4 Konferens: ”Health, Life and the Human Body: Philosophical and Anthropological Perspectives”. Läs mer här!

16.4 Johan Kvarnström (ÅA) : ”Arendt och auktoriteten”. Förhandstext: Kvarnstrom – Arendt och auktoriteten.pdf [pdf] 243k

23.4 Antony Fredriksson (ÅA) : ”On Seeing the Same Thing”. Förhandstext: Forskis23042012.pdf [pdf] 189k

7.5 Fanny Malmberg (ÅA) : ”Disciplin som dygd”. Förhandstext: Forskarseminarium 07_05_2012.pdf [pdf] 218k

14.5 Benjamin Alm (ÅA). INHIBERAD!

21.5 Jonas Ahlskog (ÅA) : ”Social Context and Intelligibility”. Förhandstext: Ahlskog [pdf] 239k

25.5 Phalénpicknick i Uppsala

Program för forskarseminariet i filosofi vårterminen 2011

17.1. Bengt Kristensson-Uggla (ÅA): ”Människan är inte en berättelse”

24.1. Sonja Vanto (ÅA): ”For example? – I can decide what to say, but not what the words which I have said mean”

31.1. Christian Nilsson (ÅA/Södertörns högskola): ”Letting the animal be” Förhandstext här [doc] 102k

7.2. Lars Hertzberg (ÅA): ”What happens when we read?” Förhandstext här [pdf] 170k

14.2. Bertel Wahlström (ÅA): ”When can we say ’I remember…’?” Förhandstext här [pdf] 127k

21.2. Patrick Sibelius (ÅA): ”The Semantics of Pleasure and Money” Förhandstext här [pdf] 115k

28.2. Ylva Gustafsson (ÅA): Ett försök till avhandlingsintroduktion Förhandstext här [pdf] 124k

7.3. Kim-Erik Berts (ÅA): ”Certainty in Mathematics” Förhandstext här [pdf] 120k

14.3. Nathaniel Hansen (Institut Jean-Nicod): ”A Slugfest of Intuitions: Contextualism and Experimental Design” Förhandstext här/ Handout [pdf] 318k
Discussion in English.

21.3. Martin Gustafsson (ÅA): ”Anscombe’s Bird, Wittgenstein’s Cat” Förhandstext här [pdf] 205k

28.3. Olli Koistinen (TY): ”Conceptual actions in Kant’s transcendental deduction” Handout [pdf] 1403k

4.4. Wolfram Eilenberger: ”Polyphonic Voices – Goldschmidt and Bakhtin” Handout [pdf] 171k
Discussion in English.

11.4. Martin Nybom (ÅA): ””Det sekundäras och primäras” sekundära natur”- en skiss Förhandstext här [pdf] 192k

18.4. Olli Lagerspetz (ÅA): ”Tasting Pineapple” Förhandstext här [pdf] 306k

2.5. Benjamin Alm (ÅA): ”Jaget och moralen” Förhandstext här [pdf] 635k

9.5. Jonas Ahlskog (ÅA): ”The Ideas of a Foreign Form of Life” Förhandstext här

16.5. Elena Namli (Teologiska Högskolan Stockholm): ”Universal consensus re-examined. Critique of a liberal defence of universality of human rights”

23.5. Aristoteles-workshop med Agnes Callard (University of Chicago), Miira Tuominen (Jyväskylä universitet) och Charlotta Weigelt (Södertörns högskola).Program här! [docx] 57k

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2011

Måndagar kl. 18.15-19.45, Aud. Westermarck (C101), Arken

5.9 Antony Fredriksson (ÅA) Förhandstext. [pdf] 609k

12.9 Hugo Strandberg (ÅA) Förhandstext. [pdf] 124k

19.9 James Conant (Chicago) Handout. [pdf] 334k

26.9 Joel Backström (Helsingfors) : Envious Justice Förhandstext. [pdf] 299k

30.9 Martin Gustafssons installationsföreläsning (kl. 18 i Solennitetssalen)

3.10 Camilla Kronqvist (ÅA): Can you forgive me?

10.10 Filmdiskussion: Vi ser på filmen ”Romulus My Father” som är baserad på filosofen R. Gaitas biografi om hans far. Göran Torrkulla inleder med en betraktelse. Obs! Vi är undantagsvis i aud. Armfelt.

17.10 INHIBERAD (Åsa Slotte (ÅA): Existentiella och moraliska perspektiv på diagnoser Förhandstext. [pdf] 139k)

21-22.10 Konferensen ”Otherness, Subjectivity, and Representation”

24.10 Yrsa Neuman (ÅA): The User Perspective: a Wittgensteinian view Förhandstext [pdf] 515k

31.10 Lars Hertzberg: ”You don’t understand” Förhandstext. [pdf] 129k

7.11 Salla Peltonen (ÅA): ”Om barnlöshet” Förhandstext. [pdf] 116k

14.11 Fredrik Westerlund (Helsingfors): What is a transcendental description?

21.11 Sara Nyman: Tankar om feminism och filosofi Förhandstext. [pdf] 111k

22-24.11 ”Plats, Minne, Tidsdjup”: arkitekturfilosofisk konferens vid Åbo Akademi
Konferensen äger rum i anslutning till en stor arkitekturhistorisk utställning i akademibyggnaden Arkens aula, anordnad under ledning av professor emeritus i arkitekturhistoria vid Tammerfors tekniska universitet, Tore Tallqvist.

28.11 Niklas Forsberg (Uppsala): ”Different forms of forms of Life” Förhandstext. [pdf] 264k

5.12 Olli Lagerspetz & Kirsti Suolinna: ”Edward Westermarck at the Academy of Åbo, 1918-1932”

12.12 Tom Greaves (Norwich): ”Practical an Extra-practical Magic – Sartre and Collingwood on Emotion and the Magical World”