Ny styrelse för 2022-2023

Åbo Akademis alumner rf. samlades till årsmöte den 29 mars. Till styrelsen valdes PM Victor Ohlis (Vörå) och TM Heidi Juslin-Sandin (Esbo)

I föreningens styrelse fortsätter PM Riina Forsman (Åbo), PeM Runa Ismark (Helsingfors), PM Anna-Maria Karf (Helsingfors), EM Elina Latvakangas (Åbo), FM, PM Katja Långvik (Raseborg), EM Lasse Mäki-Hokkonen (Borgå), FM Stina Nygård (Vasa), FM Ken Snellman (Åbo), HK Christel Söderholm (Pargas) och DI Jan Wennström (Åbo). https://blogs.abo.fi/aboakademiker/om-foreningen/styrelsen/

Ett varmt tack riktas till avgående styrelsemedlemmarna EM Ulla Achren (Åbo) och DI Britta Sunde (Åbo)