FAQ: projektstöd för alumnverksamhet

Åbo Akademis Alumner vill upprätthålla och förstärka gemenskapen bland tidigare personal, studerande och medlemmar vid Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår.

För att möjliggöra aktiviteter som upprätthåller kontakter till och intresse för dessa har styrelsen lediganslår Åbo Akademis Alumner rf årligen projektstöd för alumnverksamhet. Ansökningstiden infaller på hösten och annonseras i föreningens medlemsbrev och på dess facebooksida.


För vilka slag av kostnader kan man få bidrag?

Godtagbara kostnader är t.ex. rese- och inkvarteringskostnader för alumntalare/-föreläsare samt kostnader för annonsering/marknadsföring och materialanskaffning. Kostnader för lätt traktering till en skälig summa per person godkänns, liksom föreläsningsersättningar för externa talare som dock inte får vara alumner. Det är svårt att ge en exakt förteckning över vilka kostnader som godkänns, men huvudtanken med bidraget är att det ska användas till att samla Åbo Akademis alumner och ge dem möjlighet att upprätthålla kontakten till och intresset för Åbo Akademi, Kåren och varandra.

Kan vi betala ut föreläsningsarvode till en alumnföreläsare inom ramen för projektstödet?
Nej, det går i regel inte. När du engagerar en alumnföreläsare, ska du helt enkelt fråga om hen kan tänka sig att ge en pro bono-föreläsning, /-presentation eller vad det nu kan röra sig om. Däremot går det bra att stå för föreläsarens rese- och inkvarteringskostnader, bjuda på lunch osv.

Vi planerar ett stort alumnevenemang och tänker anställa en person för att förverkliga det. Kan vi ansöka om projektstöd till det?
Nej, bidraget kan varken användas till anställningar eller till utbetalning av arvoden.

Vi har ansökt om projektstöd för att arrangera ett alumnevenemang, men av olika orsaker kommer det inte att bli av. Därför vill vi nu skjuta upp den till nästa år. Går det för sig?
Det går i regel inte att överföra bidrag till nästa år, utan ni rekommenderas att söka igen vid nästa ansökningsomgång. För evenemang som år 2021 skjutits upp på grund av coronapandemin går det att ansöka om förändring, både gällande tidsramar och innehåll.

Vad betyder det att Åbo Akademis Alumner ska ges synlighet i samband med genomförande av projektet?
Kontakta föreningen via alumnforening@abo.fi för att komma överens vad det kan handla om i ert fall. Som exempel kan föreningens marknadsföringsmaterial delas vid evenemang eller föreningen nämnas i hälsnings-/avslutningstal. Ni kan bidra med material för att delas via föreningens informationskanaler, använda er av #aboakademiker i samband med evenemanget och dela länken till föreningens medlemsblankett bland deltagarna. Ansvaret för synligheten ligger på evenemangets arrangör och är en förutsättning för utbetalningen av bidrag.

Vi är en förening som tänker ordna ett alumnevenemang. Kan vi ansöka om projektstöd för alumnverksamhet?
För föreningar gäller samma regel som för akademins ämnen och enheter, dvs. att bidraget betalas ut i efterskott efter godkänd redovisning och att föreningen Åbo Akademis Alumner ska ges synlighet i samband med evenemangets genomförande.

Fick du svar på din fråga?
För mera information kontakta föreningen via alumnforening@abo.fi.