Aktuellt

Föreningen Åbo Akademis Alumner erbjuder sina medlemmar möjlighet att delta i föreningens aktiviteter, men förmedlar också information om annat som kan vara intressant för akademins alumner och särskilt för föreningens medlemmar.

 

 

Åbo Akademis alumninätverk
Livslångt lärande
Föreningens hyllningsadress
Åbo Akademis magisterringar