Våra kurser / Our Courses

VARFÖR VISUELLA STUDIER?

Biämnet Visuella studier ger dig större skicklighet att förstå och arbeta med kommunikation och medier idag.

Läskunnighet är inte längre bara att läsa och skriva utan också att tolka bilder (visuell läskunnighet) och att söka och värdera digital information.

Att kommunikationen blir alltmer visuell innebär också att den blir alltmer opålitlig. Bilder kan användas destruktivt för att sprida myter och ”fake news” när kunskaperna om historia och vetenskap minskar i samhället.

Visuell information är mångtydig och lätt att manipulera:

  • I en obligatorisk delkurs lär du dig därför ”visuell analys” dvs. olika metoder för kritiskt studium av bilder inom både psykologi och kultur-, historie- och samhällsvetenskap. (Period 3-4)
  • Bilders möjligheter och begränsningar i jämförelse med andra typer av information studeras i den andra obligatoriska delkursen: ”Visual Semiotics and Storytelling”. (Period 3)
  • Slutligen tittar vi i den tredje obligatoriska delkursen på den konkreta användningen av bilder i samhället och hur bilder bidrar till att stärka gemenskap och identitet i sociala grupper: ”Visual Sociology and Anthropology”. (Period 4)

Vi erbjuder också fritt valbara engelsk- och svenskspråkiga kurser om bland annat mediehistoria (film, tecknade serier), vetenskaplig visualisering och ”infografik”, samt visuell retorik i reklam och propaganda.

Struktur för biämnet Visuella studier (25 sp) 2023-24:

  • Obligatoriskt block 15 sp. Kurserna ”Visuell analys” (period 3-4), ”Visual Semiotics and Storytelling” (period 3), Visual sociology and anthropology” (period 4).
  • Valbart block 10 sp. Välj två av de övriga kurserna.

Se också vår tematiska modul Visuella medier (20 sp) som kan tas av alla studeranden på magisternivå vid ÅA. De flesta av kurserna kan ingå i denna modul. Se länk till Studiehandboken (scrolla till sidans slut).

Här nedan presenteras alla kurser i detalj med tider och andra uppgifter, under respektive undervisningsperiod.

NON SWEDISH-SPEAKING STUDENTS,

you are all welcome to take our courses in English

Visual Studies is an interdisciplinary initiative which has now existed for 15 years at Åbo Akademi University. The aim of Visual Studies is to aid students from all disciplines and faculties in their understanding and mastering of the rapid development in visual communication, pedagogy, psychology and technology. At ÅAU, Visual Studies is connected to an associate professorship (”docentur”) in Art History with a specialization in visual communication. The following courses are given annually in English:

Photography and the Moving Image (period 2)

Visual Semiotics and Storytelling (period 3)

Visuality and Visualization of Information (period 3)

Comics: Cultural and Interdisciplinary Perspectives (period 4)

– Visual Sociology and Anthropology (period 4)

The Visual Studies subject is located at the faculty of Humanities, Psychology and Theology. Premises and email: Arken building room 210, franders@abo.fi

Below you find all courses, with teaching hours and other specifications, listed for each of the four academic teaching periods.

 

Period 1, Sept-Oct 2024

FRÅN AVANTGARDE TILL GLOBAL KONST, 5 ECTS (svenska). Lärare Fred Andersson. Code: KO00BC47.

Kursen är valbar inom biämnet Visuella studier och kan rekommenderas som valbar på ämnesnivå eller fördjupad nivå för alla studerande som har nytta av kännedom om modern och samtida konst, t.ex. inom utbildningslinjen KHF vid FHPT och biämnet Internationell marknadsföring vid FSE.

Kursen erbjuds inte mera som en del av ämnet Konstvetenskaps grundstudier, men kan avläggas som en komplettering av de huvudämnes- eller biämnesstudenter i konstvetenskap som har ofullständiga grundstudier i den gamla strukturen.

Registrering och information under vecka 36 2024 (mellan 2 och 6 september) via plattformen Moodle (digital distanskurs).

Tider veckorna 37-43: inspelade föreläsningar, självrättande tester och avslutande examination i Moodle.

Examination: Distansundervisning med 12 tillfällen. Dessa ges i form av i förväg inspelade föreläsningar. I dessa behandlas översiktligt olika perioder, problemkomplex och deras samband. Den anvisade litteraturen förutsätts inläst till varje tillfälle. I kursen ingår självrättande tester för respektive tillfälle, samt en distansövervakad tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift.

Litteratur: se Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=924

 

 

Period 2, Nov-Dec 2024

PHOTOGRAPHY AND THE MOVING IMAGE,

5 ECTS (English). Teachers Antony Fredriksson (PhD Philosophy) and Fred Andersson. Code: 130026.0 For exchange students and ÅAU Visuella studier and Visuella medier students. The course gives an introduction to the history of photography and film in the West, and shows how the invention of moving images was a result of changed worldviews in the modern era.

Introduction in week 44 2024: Wed 30.10.2024 16:15-17:45 Arken Granqvist (B101).

Schedule weeks 45-51, lectures and film screenings: Wednesdays 16:15-17:45 Arken Camera Obscura (E201) and Zoom (11.12 and 18.12). The film screening hours in weeks 46-49 are always followed by discussion hours 18:00-20:00.

Exam: Short summaries of group discussions and one individually written essay.

Literature: See Moodle.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1810

 

Period 3, Jan-Mar 2025, to be updated

 

VISUELL ANALYS, 

5 sp (period 1 och 2, svenska)    

Lärare Fred Andersson. Kod: 100905.0, även valbar i utbildningslinjen för språk.

Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish).

Denna kurs är obligatorisk för dig som har Visuella studier som biämne och den är den mest grundläggande kursen i ämnet. OBS: Går parallellt med  Att läsa bilder (period 3) och Visual sociology and anthropology (period 4).

Visuell analys är ett samlingsnamn på olika metoder för att använda bilder som källa till användbar kunskap i olika forskningsområden, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Det som står i fokus är den information bilden kan ge om en plats, en situation, en person eller om psykologiska och ideologiska tendenser i ett samhälle. Visuell analys är idag också ett tekniskt område som ligger bakom mycket av utvecklingen inom visuell AI och automatisk bildsökning på Internet. Kursen baseras på sju grupparbeten för att öva olika aspekter på visuell analys. Det första grupparbetet handlar om grundläggande bildperception. Sedan följer grupparbeten om historiska bilder, innehållsanalys, bildsemiotik, barnpsykologi, tecknade serier och film.

Introduktion i vecka 2 2024: Tis 09.01.2024 12:15-13:45 finsk tid, Zoom (länk skickas till alla som anmält sig i tid).

Schema veckorna 2-17: Tisdagar 12:15-13:45 ARK-M218, Arken Jöns Budde (M218). Ibland kan Zoom-lösning förekomma (meddelas före kursstart).

Examination: Arbetet sker i grupp (redovisas varannan vecka) men varje deltagare skriver veckosammanfattningar och en avslutande essä. Bedömningen baseras på essän och aktiviteten i grupparbetet.

Litteratur: Handbook of Visual Analysis, red. Jewitt & van Leeuwen (2001), valda kapitel. Handouts via Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=2493

 

VISUELL RETORIK, PROPAGANDA OCH MARKNADSFÖRING, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson och Michael Ranta. Kod: 130031.0, även valbar i Internationell marknadsföring, FSE). Visual rhetorics, propaganda and marketing, 5 ECTS (Swedish).

Retorik är konsten att övertyga men också ett ämne som finns på allt fler universitet idag. Visuell retorik är forskning om hur bilder och andra visuella tecken används för att övertyga mera effektivt. Eftersom bildernas historia är äldre än skriftspråkets och eftersom bilder använts retoriskt inom såväl religiös och politisk propaganda som kommersiell marknadsföring är ämnet relevant både för historieintresserade och för den som vill arbeta praktiskt med kommunikation. Den här kursen behandlar historiska, teoretiska och nutida aspekter på visuell propaganda och marknadsföring. Den riktar sig till både humanister och samhällsvetare och är valbar som del av biämnet Visuella studier.

Ny lärare på kursen i år: Michael Ranta, knuten till Linnéuniversitetet och CCS (Centrum för kognitiv semiotik) i Sverige och till Sichuans universitet i Kina.

Introduktion torsdag i vecka 12 2024 via Zoom (digital distanskurs).

Tider veckorna 12-21: inspelade föreläsningar och inlämningsuppgifter i Moodle.

Examination: Åtta veckoinlämningar i Moodle. Vitsord ges ca en vecka efter sista inlämning. Vid bedömning vägs in: kunskap om retoriska figurer och termer, färdighet att identifiera retoriska figurer, insikt i bild-textinteraktion, färdighet att identifiera avsändare och mottagare.

Litteratur: se Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1728

 

ATT LÄSA BILDER: TECKEN OCH SYMBOLER, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson. Kod: VI00BC55 Reading Images: Signs and Symbols, 5 ECTS (Swedish).

Denna kurs är obligatorisk för dig som har Visuella studier som biämne och fördjupar aspekter från kursen Visuell analys.

Semiotik är forskning om tecken. Vi kommunicerar med tecken i form av till exempel språk, symboler, bilder och gester. Idag är ämnet semiotik mycket viktigt för att förstå hur människan (homo sapiens) utvecklats genom historien och vilka utmaningar vi står inför idag. Genom AI kan maskiner både känna igen och själva skapa tecken och bilder. Men kommer maskinerna också att ha medvetande och uppleva mening? Eller är det bara något som en biologisk hjärna kan göra? Vad vet vi om hur andra biologiska organismer upplever och kommunicerar? Den här kursen handlar framför allt om bilder men riktar sig till alla som vill lära sig mera om den teckenskapande människan.

Ny lärare på kursen i år: Michael Ranta, knuten till Linnéuniversitetet och CCS (Centrum för kognitiv semiotik) i Sverige och till Sichuans universitet i Kina.

Introduktion i vecka 2 2024: Tis 09.01.2024, 16:15-17:45 finsk tid, Zoom (länk skickas till alla som anmält sig i tid).

Tider veckorna 2-11: Tisdagar 16:15-17:45 finsk tid, plats meddelas.

Examination: Tentamen och kort essä. I examinationen ingår också att tillämpa kunskaperna i en egen poster.

Litteratur: Grundbok är Amare, Nicole & Manning, Alan, A Unified Theory of Information Design: Visuals, Text and Ethics, Amityville: Baywoord Publishing Company Inc 2012. Tillgänglig i ebrary via ÅA-uppkoppling: https://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=3117913

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1727

 

VISUALITY AND VISUALIZATION OF INFORMATION, 5 ECTS (English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Fred Andersson and others. Code: VI00BM65

Students will acquire knowledge of how certain findings of modern psychology and vision science can be practically applied in order to improve the efficiency and accessibility of information visualization.

 

Introduction week 3 2024: Tue 16.01.2024 14:15-15:45 Finnish time, Zoom (link will be sent to all participants who have registered in time).

Schedule weeks 3-11: Tuesdays 14:15-15:45 ARK-L104, Arken Goethe (L104). Some on-site sessions may be replaced with Zoom sessions. This will be announced at the start of the course.

Exam:  In the course there are six definition tasks (one/week) which are separately graded. The mean mark of the definition tasks is worth at least 1/3 of the final mark. A final course essay is written as a case study of a visualization or visualization project. The course essay is worth at least 1/3 of the final mark.

Literature: 1. Ware, Colin. Information visualization: Perception for design. New York: Morgan Kaufman / Elsevier 2004. Available in ebrary: http://site.ebrary.com/lib/abo/reader.action?docID=10254679 2. Ware, Colin. Visual Thinking: for Design. 2008. New York: Morgan Kaufmann 2008. Available in ebrary: http://site.ebrary.com/lib/abo/detail.action?docID=10349914&p00=visual+thinking+design

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1730

 

Period 4, Mar-May 2025, to be updated

FORTSÄTTNING: VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska, se ovan). Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish, see above).

 

VISUAL SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY, 5 sp (english). Teacher Fred Andersson. Code: 130006.0 Visual sociology and anthropology, 5 ECTS (Swedish).

The third mandatory course for students with Visual studies as their minor/biämne. From the beginning, the relationship between Art History and social sciences such as Anthropology and Sociology have been one of mutual influence. Art historians have studied art not only from an aesthetic point of view but also with the aim of clarifying the social function of art in the history of humankind. Anthropologists and sociologists have utilized modern visual technologies such as photography and film for recording and studying social behavior, and during the last 50 years Visual anthropology and Visual sociology have emerged as subfields in the social sciences. This course aims at examining points of mutual  interest in the aesthetic and sociological study of place, space and the urban and rural man-made environment. This includes the virtual ”environments” of social media behavior today and of digitally generated virtual places. During the course, each participant will work with a hands-on course project in which visual records from online anthropological image archives or social media are collected, sorted and analysed.

Introduction week 15 2024: Mon 08.04.2024 10:00-11:30 ARK-D208, Arken Pantheon (D208)

Schedule weeks 15-21: Mondays 10:00-11:30 ARK-D208, Arken Pantheon (D208). Some on-site sessions may be replaced with Zoom sessions. This will be announced at the start of the course.

Exam: Own image collection- and analysis project, written report..

Literature, main book: Douglas A. Harper, Visual Sociology. Basic book of the course, on loan from the ASA-library or read online at Ebrary with ÅAU-connection, link: http://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=1101347

Additional handouts will be announced.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1811

 

COMICS – CULTURAL AND INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES, 5 ECTS (English). Teacher Fred Andersson and others. Code: 116736.1. For exchange students and ÅAU Visuella studier and Visuella medier students.

The course gives the student an introduction to comic studies and an insight into comic books and comic book culture as material for studies.

Introduction in week 44 2023: Mon 30.10.2023 16:15-17:45 ARK-E201, Arken Camera Obscura (E201).

Schedule weeks 44-51: Mondays 16:15-17:45 ARK-E201, Arken Camera Obscura (E201).

Exam: Lecture diary and Course essay.

Literature:  Start with Scott McCloud, Understanding Comics, New York : HarperPerennial 1994. Additional literature: See Moodle.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=817