Etikettarkiv: engelska

Start för Imagologi! / Imagology starts in Turku!

Anthony Johnson (bild ÅA)

Anthony Johnson (bild ÅA)

Med friska tag efter sommaren startar bloggen med en annonsering. Särskilt för dem som studerar på kandidat-, gradu- eller doktorandnivå här på Åbo Akademi. Vår professor i engelska språket och litteraturen, Anthony Johnson (bilden) ger under hösten en ny kurs om forskningsfältet Imagologi som han själv till stor del har varit med om att skapa. ”Ant” är en mycket inspirerande och underhållande föreläsare och det här är ett unikt tillfälle att bekanta sig med ett helt nytt sätt att förhålla sig till det visuella inom såväl bild som språk.

Kursen startar redan på torsdag nästa vecka (den 6e) och den som är behörig och intresserad av att delta ska anmäla sig i systemet Min Plan innan dess. För den som ännu är på kandidatnivå avläggs kursen som 3 poäng, graduskribenter och doktorander avlägger däremot 5 poäng med litet mer avancerade uppgifter. Här är mer information på engelska:

Hello,

I (Fred) take the liberty to advertise a new course in the Åbo Akademi ”Visual Studies”
programme – ”Cultural Imagology – An Introduction”. It will be held by Professor Anthony
Johnson and starts next Thursday (the 6th) at 4-6 PM in Helikon, Arken. The target group
is BA, MA and doctoral students. For BA students there is a 3 credits option, for MA and
doctoral students a 5 credits option. Registration should be done at MinPlan prior to
Thursday 6th.

Please see the attached program for details:

Cultural Imagology: An Introduction

Week

36                  06.09             1.                   Introduction: Cultural Imagology (Or: What is an

Image?) – An Overview

37                  13.09             2.                   [Reading Period (No Lecture)]

38                  20.09             3.                   National Imagology – The Social Level

39                  27.09             4.                   Historical Imagology – The Temporal Level

40                  04.10             5.                   Geographical Imagology – The Spatial Level

41                  11.10             6.                   Sensual Imagology: the Soundscape; Smellscape,

Taste

42                  17.10             7.                   [Reading Period (No Lecture)]

Students will have the opportunity to take the course either for 5 credits or for 3 credits (see below):

a. The 5 credit option

MA (advanced) level, please see prerequisites (below)

Lecture/Seminar Course

Offered: Autumn 2012

Place: Helikon (A202) [September 6th]

Camera Obscura (E201) September 20th to November 11th)

Lecturer: Anthony Johnson

Contact: engelska@abo.fi

Aim: Because the study of images (and an understanding of ways in which images are constructed) is an essential component in all Humanities Research, the field of Cultural Imagology has been developed as an interdisciplinary service discipline to help researchers deepen their understanding of the issues behind image studies within their own discipline and to develop a working knowledge of selected theoretical approaches that may be of use to them in the pursuit of their own special research interests

Contents: Topics covered will include: Cultural Imagology (Or: What is an Image?) – An Overview; National Imagology – The Social Level; Historical Imagology – The Temporal Level; Geographical Imagology – The Spatial Level; The Soundscape, Smellscape, Taste

Mode of study: Seminars

Prerequisites for MA-students of English: 60 credits (ECTS) of English at university level. For other students there are no prerequisites.

Target audience: Doctoral, Licentiate and Masters level students within the Faculty of Humanities.

Form of assessment: One fifteen-page essay (6000 words) handed in to Anthony Johnson (anthony.johnson@abo.fi) by 5th December 2012, as well as adequate preparation (readings and tasks) for and active participation in seminars

Course literature: Manfred Beller and Joep Leerssen (eds.), Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters A Critical Survey. Series: Studia Imagologica, vol. 13; series editors: Hugo Dyserinck and Joep Leerssen (Amsterdam and New York: Rodopi, 2007). ISBN 978-90-420-2318-5 + selected literary texts and handouts.]

b. The 3 credit option

BA level, please see prerequisites (below)

Lecture/Seminar Course

Offered: Autumn 2012

Place: Helikon (A202) [September 6th]

Camera Obscura (E201) September 20th to November 11th)

Lecturer: Anthony Johnson

Contact: engelska@abo.fi

Aim: Because the study of images (and an understanding of ways in which images are constructed) is an essential component in all Humanities Research, the field of Cultural Imagology has been developed as an interdisciplinary service discipline to help researchers develop understanding of the issues behind image studies within their own discipline and to begin to cultivate a working knowledge of selected theoretical approaches that may be of use to them in the pursuit of their own special research interests

Contents: Topics covered will include: Cultural Imagology (Or: What is an Image?) – An Overview; National Imagology – The Social Level; Historical Imagology – The Temporal Level; Geographical Imagology – The Spatial Level; The Soundscape, Smellscape, Taste

Mode of study: Seminars

Prerequisites for BA-students of English: 25 credits (ECTS) of English at university level. For other students there are no prerequisites.

Target audience: Students of English language and literature (Exchange students also welcome).

Form of assessment: A course journal (minimum 3000 words) handed in to Anthony Johnson (anthony.johnson@abo.fi) by 5th December 2012, as well adequate preparation (readings and tasks) for and active participation in all sessions.

Course literature: Manfred Beller and Joep Leerssen (eds.), Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters A Critical Survey. Series: Studia Imagologica, vol. 13; series editors: Hugo Dyserinck and Joep Leerssen (Amsterdam and New York: Rodopi, 2007). ISBN 978-90-420-2318-5 + selected literary texts and handouts.]

länkning pågår till intressant.se

Här kommer Pavan!

Pavan är en cowboy. Han är också ”en dröm i åskådarens medvetande” som kritikern Ulf Linde en gång skrev om den första i en rad små häften med serien ”Pavan”. Jo, Pavan är en seriefigur. Men han är också en pappersfigur som var och en kan vika med hjälp av instruktioner som finns på de första sidorna i det första Pavan-häftet. Den ”Pava” som ni ser här har jag vikt själv. Pavan lever i sin värld (i vårt medvetandes dröm) under ett träd på ”prerien” (så stavas det i Pavan, på Stockholmska) i underjordiska rum med fiffiga gångar och anordningar. År 2007 gav jag ut en doktorsavhandling om Pavans upphovsman, den svenske konstnären Elis Eriksson (1906-2006). Där hävdar jag bland annat att det finns flera sidor av berättelserna om Pavan. Dels är de skämtserier skapade för att vara på skämt och inget annat. Några dolda budskap ligger inte på lut. Men skämten och ”gagsen” i Pavan är också fulla av filosofiska paradoxer. Det gäller i och för sig för många skämt – ett skämt är något som vänder upp- och ner på en förväntad ordning, till exempel den ordning vi förväntar oss att den verkliga världen har. Fast skämten i Pavan ingår dessutom i en hel livsattityd som vi kan se i Elis Erikssons utveckling som konstnär från 1960-talet och framåt. Vissa har kallat den dadaistisk, andra anarkistisk. Framför allt är den lekfull. Och lek behöver inte alltid vara motsatsen till allvar.

Jag har just avslutat en artikel om Pavan och Elis Eriksson för en amerikansk antologi om tecknade serier i Norden. I artikeln beskriver jag Pavan som ett exempel på ”basic comic language”, ett språk (i ord + bild) som närmar sig gränsen för hur långt en tecknad serie kan förenklas. Jag hävdar också att det som sker i Pavan ofta kan beskrivas som ”ontological jokes”, ontologiska skämt – skämt som bryter mot våra förväntningar om verkligt och overkligt. Egentligen är Pavan själv ett sådant ontologiskt skämt. Hans sätt att vara är inte på allvar. (OBS, ”ontologi” kan ordagrant översättas som ”vara-lära”.) Hela serien av Pavan-häften inleds med att Pavan klipps ut och viks – och han klipps ut ur själva det papper som berättelsen är tryckt på! Hela serien igenom är Pavan och de andra figurerna tecknade på ett sätt som påminner om att teckningarna inte avbildar verkliga figurer utan figurer utklippta i papper. Pavan började som urklippt pappersfigur – i en julutställning som Elis Eriksson gjorde på Galerie Burén i Stockholm 1964, Sveriges första så kallade ”installation”. Pavan är inte en människa (utan en pappersfigur) men han agerar och talar som en människa.

Här ser ni en sida ur det första häftet – Pavan och hans kära Häst flyr undan ”indijanerna” (indianerna) men vägen stoppas ev ett berg. Fast berget är ju av papper. Lösningen kommer snart – ”vi tjör ett rör ijenåm berje å så kryper vi inn å så ut på jungeln” (ut i djungeln). Men hur ser egentligen ”berje från söder” ut? Och ”berje från norr”? Och ”berje från höger”? Red ut detta ontologiska skämt om du kan.

Ja, sånt kan man också syssla med i Visuella studier. För övrigt har vi en kurs i Bilderbokens estetik som startar imorgon, ledd av litteraturvetaren Maria Lassén-Seger.

Mer om  Pavan kan du läsa här.

länkning pågår till intressant.se

Bild, bild, avbildning – Picture, image, depiction

Lunchtankar, ska så småningom bli rutin. Har också lagt in en länk till systerämnet konstvetenskap (se länkar).

Visuella studier handlar inte bara om bilder, men bilder är det man först kommer att tänka på. Filosofen Roland Barthes skrev en gång i en svårtolkad formulering att framtiden kommer att ställa oss inför ”världen som bild”. Med det, framhåller han, menar han inte en avbildning av världen – som en jordglob eller karta eller dylikt. Han menar världen som bild – upplevd som ett flöde av bilder. Idag när med Nicholas Mirzoeffs ord ”life takes place onscreen” är vi kanske nära Barthes idé om världen som helt förmedlad via bilder. Ett liv där vi aldrig kan se något omkring oss utan att samtidigt tänka på en bild.

Men vad är en bild? Jag tror att svaret på den frågan är beroende på hur man i ett språk använder begreppet bild. Eller begreppen. I svenska finns bara ett ord för ”bild”. I engelskan finns två: ”picture” och ”image”. Frågan ”vad är en bild” får olika svar beroende på om samtalet sker på engelska eller svenska. Sannolikt kommer man också att använda ord som ”avbildning” och ”depiction” som mer specifikt berättar att en bild föreställer något annat. Att det finns en relation mellan bilden och det avbildade objektet.

Tänker man efter inser man att ordet ”bild” kan användas om en stor mångfald av olika saker. Att säga ”jag ritar en bild” och ”den bild vi har av Finland” är att mena två helt olika sorters bilder. I det ena fallet en materiell bild, i det andra fallet en mental bild. På engelska finns det viss skillnad mellan att tala om ”picture” och ”image”. Ordet ”picture” syftar i första hand på en materiell och platt bild (2D) eller en beskrivning av något konkret. ”Image” kan däremot betyda såväl platt bild (2D) som relief eller skulptur (3D) och mental bild. Den här skillnaden syns visuellt om man gör enkla bildsökningar på Google med sökorden ”picture” och ”image”.

Så här blir det om man skriver ”picture”, de 40 översta träffarna –

Continue reading