månadsarkiv: januari 2012

Visuell läskunnighet för 2000-talet

Visuella studier är en tvärvetenskaplig disciplin som nu går på fjärde året som biämne vid Åbo akademi. Syftet med visuella studier är att hjälpa studenter från olika ämnesområden att förstå och hantera utvecklingen inom visuell teknologi, biologi, psykologi och kommunikation. Inom visuella studier vid Åbo akademi bedriver vi ännu ingen egen forskning, men vi förmedlar och jämför fakta från många håll, till exempel:

Sociologi och kulturstudier (”cultural studies”)

Konsthistoria och estetik

Hjärnforskning och psykologi

Datavetenskap och matematik

Religionshistoria

Filosofi

Biämnet Visuella studier har sin hemort vid humanistiska fakulteten. Men till skillnad från ”Visual Culture” (förkortning av ”Visual Culture Studies”) begränsar sig visuella studier inte till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vilken vetenskaplig disciplin som helst kan bedriva visuella studier – så länge studieobjektet är visuellt. I vår tid av visuellt överflöd blir visuella studier allt viktigare för såväl studier som yrkesliv.