Våra kurser / Our Courses

VARFÖR VISUELLA STUDIER?

Biämnet Visuella studier ger dig större skicklighet att förstå och arbeta med kommunikation och medier idag.

Läskunnighet är inte längre bara att läsa och skriva utan också att tolka bilder (visuell läskunnighet) och att söka och värdera digital information.

Att kommunikationen blir alltmer visuell innebär också att den blir alltmer opålitlig. Bilder kan användas destruktivt för att sprida myter och ”fake news” när kunskaperna om historia och vetenskap minskar i samhället.

Visuell information är mångtydig och lätt att manipulera:

  • Därför lär du dig i den första delkursen i Visuella studier hur hjärnan tar emot synintrycken och bearbetar dem.
  • I den andra delkursen lär du dig ”visuell analys” dvs. olika metoder för kritiskt studium av bilder inom både psykologi och kultur-, historie- och samhällsvetenskap.
  • Bilders möjligheter och begränsningar i jämförelse med andra typer av information studeras i den tredje delkursen, på temat ”Att läsa bilder”.
  • Slutligen tittar vi i den fjärde delkursen på den konkreta användningen av bilder i samhället och hur bilder bidrar till att stärka gemenskap och identitet i sociala grupper.

Vi erbjuder också fritt valbara kurser om bland annat mediehistoria (film, tecknade serier och bilderböcker), vetenskaplig visualisering och ”infografik”, visuell retorik i reklam och propaganda, samt psykologiska studier av ögonrörelser.

Ny struktur för biämnet Visuella studier (25 sp) 2020-21:

  • Obligatoriskt block 5 sp. Välj ”Image Perception and Cognition” (period 1) ellerVisuell sociologi och antropologi” (period 4).
  • Obligatoriskt block 10 sp. Kurserna ”Visuell analys” (period 1-2) och ”Att läsa bilder: Tecken och symboler” (period 3), båda obligatoriska.
  • Valbart block 10 sp. Välj två av de övriga kurserna.

Se också vår tematiska modul Visuella medier (20 sp) som kan tas av alla studeranden på magisternivå vid ÅA. De flesta av kurserna kan ingå i denna modul. Se länk till Studiehandboken (scrolla till sidans slut).

Här nedan presenteras alla kurser i detalj med tider och andra uppgifter, under respektive undervisningsperiod.

EXCHANGE STUDENTS,

you are all welcome to take our courses in English

Visual Studies is an interdisciplinary initiative which has now existed for ten years at Åbo Akademi University. The aim of Visual Studies is to aid students from all disciplines and faculties in their understanding and mastering of the rapid development in visual communication, pedagogy, psychology and technology. At ÅAU, Visual Studies is connected to an adjunct professorship in Art History with a specialization in visual communication. The following courses are given annually in English:

Image Perception and Cognition (academic period 1)

Eye-Tracking Methodology in Visual Studies (period 2)

Comics: Cultural and Interdisciplinary Perspectives (period 2)

Visuality and Visualization of Information (period 3)

Photography and the Moving Image (period 4)

The Visual Studies subject is located at the faculty of Humanities, Psychology and Theology. Below you find all courses, with teaching hours and other specifications, listed for each of the four academic teaching periods.

 

Period 1, sept-okt 2020

IMAGE PERCEPTION AND COGNITION, 5 ECTS

English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Tarja Peromaa (Licentiate in Psychology, Helsinki University). Code: 130000.0

This is the first mandatory course for students with Visual Studies (visuella studier) as minor (biämne). For those it can, however, be exchanged with the course Visuell sociologi och antropologi (Swedish, period 4).

The aim of the course is to familiarize the students with the basic issues in the structure and function of the human visual system. Special emphasis is put on current research findings in visual neuroscience.

Regarding the pandemic situation: Due to the continued restrictions, all lectures will now be through Zoom and the exam will be online. Coordinator Fred Andersson (franders@abo.fi) will answer all practical questions regarding this.

Introduction in week 36: Thursday 3.9.2020, 12.15-14.00 Finnish time, Zoom (see Moodle for link).

Schedule weeks 37-40:

Thursdays AM, 10.00-11.30, Finnish time, Zoom (see Moodle for link).

Thursdays PM,  12.15-14, Finnish time, Zoom (see Moodle for link).

Repetition exam in week 42: Thursday 12.15-13 Finnish time, Moodle (Online exam with time limit). Mandatory.

Final exam in week 43: Thursday 12.15-14 Finnish time, more information will follow.

Literature: Snowden et al., Basic Vision, 2006 or 2012 (ASA course library).

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1154

 

VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska)                                                           Lärare Mikael Andersson (vikarie Visuella studier). Kod: 100905.0, även valbar i utbildningslinjen KHF. Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish).

Den andra obligatoriska kursen för studenter med Visuella studier som biämne. OBS: Går i början parallellt med första delkursen Image Perception and Cognition för att stödja förståelsen av denna. Kursen behandlar visuell analys i såväl kvantitativ som kvalitativ mening. Ett antal övningar knutna till visuell analys inom olika discipliner ingår i kursen.

UPPDATERING AUGUSTI 2020: Med anledning av de fortsatta pandemirestriktionerna och på grund av lärarens bosättning i Sverige har tidigare beslut ändrats. Kursen hålls nu helt på Zoom. De gruppövningar som kursen bygger på görs på Zoom under veckorna vid valfria tider, men enligt lärarens instruktioner. Det material som behövs till övningarna kommer att göras digitalt tillgängligt. Deltagande i gruppövningarna är även fortsättningsvis nödvändig på denna kurs. 

Introduktion i vecka 36: Tisdag 1.9.2020, 12.15-14.00 finländsk tid, Zoom (se länk i Moodle).

Tider veckorna 36-37: Tisdagar (1.9 och 8.9) och fredagar (4.9 och 11.9) 12.15-14.00 finländsk tid, Zoom (se länk i Moodle).

Tider veckorna 38-51: Endast tisdagar 12.15-14.00 finländsk tid, Zoom (se länk i Moodle).

Examination: Arbetet sker i grupp men varje deltagare skriver veckosammanfattningar och en avslutande essä. Bedömningen baseras på essän och aktiviteten i grupparbetet.

Litteratur: Handbook of Visual Analysis, red. Jewitt & van Leeuwen (2001), valda kapitel. Handouts via Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=2493

 

BILDERBOKENS ESTETIK, 5 sp (svenska). Lärare Maria Lassén-Seger (PhD Comparative Literature). Kod: 130022.1 Picturebook aesthetics, 5 ECTS (Swedish).

Kursen ger fördjupade insikter i bilderbokens historia och utveckling samt belyser centrala frågeställningar inom den moderna bilderboksforskningen. Föreläsningarna fokuserar på bilderboken som ett särskilt medium baserat på samverkan mellan bild och text. Ett stort antal exempel på bilderböcker från olika tider studeras och analyseras.

Kursen är främst avsedd för de som anmälde sig våren 2020 då den sköts upp p.g.a. pandemisituationen. Övriga deltar i mån av plats. UPPDATERING AUGUSTI 2020: Med anledning av de fortsatta pandemirestriktionerna har tidigare beslut ändrats. Kursen hålls nu helt på Zoom.

Introduktion i vecka 37:  Tisdag 8.9.2020, 16.15-18.45 finländsk tid, Zoom (se länk i Moodle).

Tider veckorna 37 och 39-42: Tisdagar 16.15-18.45 finländsk tid, Zoom (se länk i Moodle).

Litteratur: Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (grundbok, lånas i ASA-biblioteket), övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1813

 

Period 2, nov-dec 2020

VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska, se ovan). Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish, see above).

 

EYE TRACKING METHODOLOGY IN VISUAL STUDIES, 5 ECTS.

UPDATE 19 OCT 2020: The course is cancelled due to a decision by the faculty of Humanities, Psychology and Theology (FHPT) at ÅAU. We cannot obstruct this decision, but we think it necessary to object, as the current official COVID-19 recommendations  of ÅAU state that ”Exceptions will be made for certain courses which require presence, such as courses with laboratory sessions or internships.” (See https://www.abo.fi/en/news/instructions-for-staff-and-students-at-aau/

English, also optional in International Marketing). Teacher Henri Olkoniemi (post doctoral researcher, University of Turku). Code: 130030.0

The aim of the course is to provide an introduction to eye-tracking research methods in behavioral sciences, including technology, experimental setup, analysis, and interpretation. Henri Olkoniemi has distinguished expertise in the field of Eye Tracking. He is affiliated with Turku EyeLabs, one of the main centers for Eye Tracking research in Europe.

Introduction: Cancelled! See above.

Schedule: Cancelled! See above.

Exam: Lab practise, own eye-tracking study, written report.

Literature: Kenneth Holmqvist et al., Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures, 2011 (ASA library).

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1812

 

COMICS – CULTURAL AND INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES, 5 ECTS (English). Teacher Mikael Andersson (deputy Visual studies) and others. Code: 116736.1. For exchange students and ÅAU Visuella studier and Visuella medier students.

The course gives the student an introduction to comic studies and an insight into comic books and comic book culture as material for studies.

Introduction in week 44: Monday 26.10.2020, 16.15-17.45 Finnish time, Zoom (see link in Moodle).

Schedule weeks 44-51: Mondays 16.15-17.45 Finnish time, Zoom (see link in Moodle).

Exam: Lecture diary and Course essay.

Literature:  Start with Scott McCloud, Understanding Comics, New York : HarperPerennial 1994. Additional literature: See Moodle.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=817

 

Period 3, jan-mars 2021

ATT LÄSA BILDER: TECKEN OCH SYMBOLER, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson and andra. Kod: VI00BC55 Reading Images: Signs and Symbols, 5 ECTS (Swedish).

Den tredje obligatoriska delkursen för studenter med Visuella studier som biämne. Från Egyptens bildskrift till nutidens kartor och infografik har system för visuell kommunikation utvecklats. Kursen ger kunskaper om sådana system och hur de kan beskrivas och tolkas med metoder från konsthistoria och språkvetenskap.

Introduktion i vecka 2 2021: Torsdag 14.1.2021, 16.15-18, Arken Camera Obscura (E201)

Tiderveckorna 2-11: Torsdagar 16.15-18, Arken Camera Obscura (E201)

Examination: Tentamen och kort essä. I examinationen ingår också att tillämpa kunskaperna i en egen poster.

Litteratur: Grundbok är Amare, Nicole & Manning, Alan, A Unified Theory of Information Design: Visuals, Text and Ethics, Amityville: Baywoord Publishing Company Inc 2012. Tillgänglig i ebrary via ÅA-uppkoppling: https://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=3117913 

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1727

 

VISUALITY AND VISUALIZATION OF INFORMATION, 5 ECTS (English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Fred Andersson and others. Code: VI00BM65

Students will acquire knowledge of how certain findings of modern psychology and vision science can be practically applied in order to improve the efficiency and accessibility of information visualization.

 

 

Introduction in week 2 2021: Tuesday 12.1.2021, 14.15-15.45, Arken Camera Obscura (E201)

Schedule weeks 2-10: Tuesdays 14.15-15.45, Arken Camera Obscura (E201)

Exam:  In the course there are six definition tasks (one/week) which are separately graded. The mean mark of the definition tasks is worth at least 1/3 of the final mark. A final course essay is written as a case study of a visualization or visualization project. The course essay is worth at least 1/3 of the final mark.

Literature: 1. Ware, Colin. Information visualization: Perception for design. New York: Morgan Kaufman / Elsevier 2004. Available in ebrary: http://site.ebrary.com/lib/abo/reader.action?docID=10254679 2. Ware, Colin. Visual Thinking: for Design. 2008. New York: Morgan Kaufmann 2008. Available in ebrary: http://site.ebrary.com/lib/abo/detail.action?docID=10349914&p00=visual+thinking+design

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1730

 

VISUELL RETORIK, PROPAGANDA OCH MARKNADSFÖRING, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson. Kod: 130031.0, även valbar i Internationell marknadsföring, FSE). Visual rhetorics, propaganda and marketing, 5 ECTS (Swedish). I kursen övas igenkänning och definition av retoriska effekter i bildkommunikation, särskilt i politisk propaganda och kommersiell marknadsföring.

Introduktion i vecka 2 2021: Torsdag 14.1.2021, 12.15-14.00, Arken Camera Obscura (E201)

Tider veckorna 2-9: Torsdagar 12.15-14.00, veckorna 2-9, Arken Camera Obscura (E201)

Examination: Åtta veckoinlämningar i Moodle. Vitsord ges ca en vecka efter sista inlämning. Vid bedömning vägs in: kunskap om retoriska figurer och termer, färdighet att identifiera retoriska figurer, insikt i bild-textinteraktion, färdighet att identifiera avsändare och mottagare.

Litteratur: se Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1728

 

Period 4, mars-maj 2021

VISUELL SOCIOLOGI OCH ANTROPOLOGI, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson och andra. Kod: 130006.0 Visual sociology and anthropology, 5 ECTS (Swedish).

Den fjärde obligatoriska kursen för studenter med Visuella studier som biämne, dock utbytbar mot ”Image Perception and Cognition” (period 1). Kursen ger en översikt av hur bilder används som material i studier av samhälle och socialt beteende. Föreläsningarna presenterar hur fotografi används både som källa och som forskningsmetod i sociologi, antropologi och etnologi. Övning ges i bildinsamling för studium av virtuella Communities.

Introduktion i vecka 12 2021: Måndag 22.3.2021, 10.00-11.30, Arken Camera Obscura (E201)

Tider veckorna 12-13 och 15-18: Måndagar 10.00-11.30, Arken Camera Obscura (E201)

Examination: Eget bildinsamlings och -analysprojekt, skriven rapport.

Litteratur: Douglas A. Harper, Visual Sociology. Grundbok, lånas i ASA-biblioteket eller läses online på ebrary via ÅA-uppkoppling, länk: http://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=1101347

Handouts tillkommer.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1811

 

PHOTOGRAPHY AND THE MOVING IMAGE, 5 ECTS (English). Teachers Antony Fredriksson (PhD Philosophy), Sofia Lahti (PhD Art History) and Sofia Sjö (PhD Religion Studies). Code: 130026. For exchange students and ÅAU Visuella studier and Visuella medier students. 

The course gives an introduction to the history of photography and film in the West, and shows how the invention of moving images was a result of changed worldviews in the modern era.

Introduction in week 12 2021: Monday 22.3.2021, 14.15-17.00, Arken Westermarck (C101).

Schedule weeks 12-13, 15-18 and 20: Mondays 14.15-17.00, Arken Westermarck (C101). Each time lecture or film screening 14.15-15.45 + group exercise 16.00-17.00.

Exam: Short summaries of group exercises and one individually written essay.

Literature: See Moodle.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1810