Våra kurser / Our Courses

VARFÖR VISUELLA STUDIER?

Biämnet Visuella studier ger dig större skicklighet att förstå och arbeta med kommunikation och medier idag.

Läskunnighet är inte längre bara att läsa och skriva utan också att tolka bilder (visuell läskunnighet) och att söka och värdera digital information.

Att kommunikationen blir alltmer visuell innebär också att den blir alltmer opålitlig. Bilder kan användas destruktivt för att sprida myter och ”fake news” när kunskaperna om historia och vetenskap minskar i samhället.

Visuell information är mångtydig och lätt att manipulera:

  • Därför lär du dig i den första delkursen i Visuella studier hur hjärnan tar emot synintrycken och bearbetar dem.
  • I den andra delkursen lär du dig ”visuell analys” dvs. olika metoder för kritiskt studium av bilder inom både psykologi och kultur-, historie- och samhällsvetenskap.
  • Bilders möjligheter och begränsningar i jämförelse med andra typer av information studeras i den tredje delkursen, på temat ”Att läsa bilder”.
  • Slutligen tittar vi i den fjärde delkursen på den konkreta användningen av bilder i samhället och hur bilder bidrar till att stärka gemenskap och identitet i sociala grupper.

Vi erbjuder också fritt valbara kurser om bland annat mediehistoria (film, tecknade serier och bilderböcker), vetenskaplig visualisering och ”infografik”, visuell retorik i reklam och propaganda, samt psykologiska studier av ögonrörelser.

Struktur för biämnet Visuella studier (25 sp) 2022-23:

  • Obligatoriskt block 5 sp. Välj ”Image Perception and Cognition” (period 1) ellerVisuell sociologi och antropologi” (OBS också period 1).
  • Obligatoriskt block 10 sp. Kurserna ”Visuell analys” (period 1-2) och ”Att läsa bilder: Tecken och symboler” (period 3), båda obligatoriska.
  • Valbart block 10 sp. Välj två av de övriga kurserna.

Se också vår tematiska modul Visuella medier (20 sp) som kan tas av alla studeranden på magisternivå vid ÅA. De flesta av kurserna kan ingå i denna modul. Se länk till Studiehandboken (scrolla till sidans slut).

Här nedan presenteras alla kurser i detalj med tider och andra uppgifter, under respektive undervisningsperiod.

EXCHANGE STUDENTS,

you are all welcome to take our courses in English

Visual Studies is an interdisciplinary initiative which has now existed for ten years at Åbo Akademi University. The aim of Visual Studies is to aid students from all disciplines and faculties in their understanding and mastering of the rapid development in visual communication, pedagogy, psychology and technology. At ÅAU, Visual Studies is connected to an adjunct professorship in Art History with a specialization in visual communication. The following courses are given annually in English:

Image Perception and Cognition (academic period 1)

Eye-Tracking Methodology in Visual Studies (period 2)

Comics: Cultural and Interdisciplinary Perspectives (period 2)

Visuality and Visualization of Information (period 3)

Photography and the Moving Image (period 4)

The Visual Studies subject is located at the faculty of Humanities, Psychology and Theology. Below you find all courses, with teaching hours and other specifications, listed for each of the four academic teaching periods.

 

Period 1, sept-okt 2022

IMAGE PERCEPTION AND COGNITION, 5 ECTS

English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Tarja Peromaa (Licentiate in Psychology, Helsinki University). Code: 130000.0

Alternative 1 as first mandatory course for students with Visual Studies (visuella studier) as minor (biämne). For alternative 2, see Visuell sociologi och antropologi (Swedish).

The aim of the course is to familiarize the students with the basic issues in the structure and function of the human visual system. Special emphasis is put on current research findings in visual neuroscience.

Head of studies Fred Andersson (franders@abo.fi) will answer all practical questions.

Introduction in week 37: Tuesday 13.9.2022, 10.00-11.30, Zoom (link will be distributed in Moodle)

Schedule weeks 37-40:

Thursdays AM, 10.00-11.30, Arken Pantheon (D208).

Thursdays PM,  12.15-13.45, Arken Pantheon (D208).

Repetition exam in week 42: Thursday 12.15-13.45, Arken Pantheon (D208).

Final exam in week 43: Thursday 12.15-13.45, Arken Pantheon (D208).

Literature: Snowden et al., Basic Vision, 2006 or 2012 (ASA course library).

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1154

 

VISUELL SOCIOLOGI OCH ANTROPOLOGI, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson. Kod: 130006.0 Visual sociology and anthropology, 5 ECTS (Swedish).

Alternativ 2 som första kurs för studenter med Visuella studier som biämne. (Alternativ 1, se Image Perception and Cognition). Kursen ger en översikt av hur bilder används som material i studier av samhälle och socialt beteende. Föreläsningarna presenterar hur fotografi används både som källa och som forskningsmetod i sociologi, antropologi och etnologi. Övning ges i systematisk bildinsamling och innehållsanalys med digital teknik. 

Introduktion i vecka 36 2022: Torsdag 15.9.2021, 10.00-11.30, Zoom (länk kommer att meddelas via Moodle)

Tider veckorna 37-41: Måndag 19.9, torsdag 22.9, måndag 26.9, måndag 3.10, måndag 10.10, måndag 17.10 och måndag 24.10. Alltid kl. 10.00-11.30, Zoom eller Arken Camera Obscura (E201).

Examination: Eget bildinsamlings och -analysprojekt, skriven rapport.

Litteratur: Douglas A. Harper, Visual Sociology. Grundbok, lånas i ASA-biblioteket eller läses online på ebrary via ÅA-uppkoppling, länk: http://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=1101347

Handouts tillkommer.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1811

 

VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska)                                                           Lärare Fred Andersson. Kod: 100905.0, även valbar i utbildningslinjen KHF. Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish).

Den andra obligatoriska kursen för studenter med Visuella studier som biämne. OBS: Går i början parallellt med  Image Perception and Cognition (alt 1) och Visuell sociologi och antropologi (alt 2) för att stödja förståelsen av dessa. Kursen behandlar visuell analys i såväl kvantitativ som kvalitativ mening. Ett antal övningar knutna till visuell analys inom olika discipliner ingår i kursen.

Introduktion i vecka 36: Tisdag 13.9.2022, 12.15-13.45, OBS Zoom (länk kommer att meddelas via Moodle)

Andra träffen, med obligatorisk övning: Fredag 16.9.2021, 12.15-13.45, Arken Camera Obscura (E201).

Tredje träffen: Tisdag 20.9.2021, 12.15-13.45, Arken Camera Obscura (E201).

Fjärde träffen: Fredag 23.9.2021, 12.15-13.45, Arken Camera Obscura (E201).

Följande träffar veckorna 39-51: Endast tisdagar 12.15-13.45, Arken Camera Obscura (E201) eller Zoom (4.10 och 11.10).

Examination: Arbetet sker i grupp (redovisas varannan vecka) men varje deltagare skriver veckosammanfattningar och en avslutande essä. Bedömningen baseras på essän och aktiviteten i grupparbetet.

Litteratur: Handbook of Visual Analysis, red. Jewitt & van Leeuwen (2001), valda kapitel. Handouts via Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=2493

 

Period 2, nov-dec 2022

FORTSÄTTNING: VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska, se ovan). Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish, see above).

 

EYE TRACKING METHODOLOGY IN VISUAL STUDIES, 5 ECTS.

English, also optional in International Marketing). In cooperation with Turku EyeLabs. Code: 130030.0

The aim of the course is to provide an introduction to eye-tracking research methods in behavioral sciences, including technology, experimental setup, analysis, and interpretation. Henri Olkoniemi has distinguished expertise in the field of Eye Tracking. He is affiliated with Turku EyeLabs, one of the main centers for Eye Tracking research in Europe.

Teaching days for basics:

Due to limited resourses this course will not be offered in 2022. We hope that we will be able to reorganize the course in 2023.

Exam: Lab practise, own eye-tracking study, written report.

Literature: Kenneth Holmqvist et al., Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures, 2011 (ASA library).

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1812

 

COMICS – CULTURAL AND INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES, 5 ECTS (English). Teacher Fred Andersson and others. Code: 116736.1. For exchange students and ÅAU Visuella studier and Visuella medier students.

The course gives the student an introduction to comic studies and an insight into comic books and comic book culture as material for studies.

Introduction in week 44: more information will follow.

Schedule weeks 44-48 and 50-51: more information will follow.

Exam: Lecture diary and Course essay.

Literature:  Start with Scott McCloud, Understanding Comics, New York : HarperPerennial 1994. Additional literature: See Moodle.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=817

 

Period 3, jan-mars 2023

ATT LÄSA BILDER: TECKEN OCH SYMBOLER, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson and andra. Kod: VI00BC55 Reading Images: Signs and Symbols, 5 ECTS (Swedish).

Den tredje obligatoriska delkursen för studenter med Visuella studier som biämne. Från Egyptens bildskrift till nutidens kartor och infografik har system för visuell kommunikation utvecklats. Kursen ger kunskaper om sådana system och hur de kan beskrivas och tolkas med metoder från konsthistoria och språkvetenskap.

Introduktion i vecka 3 2023: mer information kommer (eller se Studiehandboken)

Tider veckorna 3-10:mer information kommer (eller se Studiehandboken)

Examination: Tentamen och kort essä. I examinationen ingår också att tillämpa kunskaperna i en egen poster.

Litteratur: Grundbok är Amare, Nicole & Manning, Alan, A Unified Theory of Information Design: Visuals, Text and Ethics, Amityville: Baywoord Publishing Company Inc 2012. Tillgänglig i ebrary via ÅA-uppkoppling: https://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/detail.action?docID=3117913 

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1727

 

VISUALITY AND VISUALIZATION OF INFORMATION, 5 ECTS (English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Fred Andersson and others. Code: VI00BM65

Students will acquire knowledge of how certain findings of modern psychology and vision science can be practically applied in order to improve the efficiency and accessibility of information visualization.

 

 

Introduction week 3 2023: more information will follow.

Schedule weeks 3-10: more information will follow

Exam:  In the course there are six definition tasks (one/week) which are separately graded. The mean mark of the definition tasks is worth at least 1/3 of the final mark. A final course essay is written as a case study of a visualization or visualization project. The course essay is worth at least 1/3 of the final mark.

Literature: 1. Ware, Colin. Information visualization: Perception for design. New York: Morgan Kaufman / Elsevier 2004. Available in ebrary: http://site.ebrary.com/lib/abo/reader.action?docID=10254679 2. Ware, Colin. Visual Thinking: for Design. 2008. New York: Morgan Kaufmann 2008. Available in ebrary: http://site.ebrary.com/lib/abo/detail.action?docID=10349914&p00=visual+thinking+design

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1730

 

VISUELL RETORIK, PROPAGANDA OCH MARKNADSFÖRING, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson. Kod: 130031.0, även valbar i Internationell marknadsföring, FSE). Visual rhetorics, propaganda and marketing, 5 ECTS (Swedish). I kursen övas igenkänning och definition av retoriska effekter i bildkommunikation, särskilt i politisk propaganda och kommersiell marknadsföring.

Introduktion i vecka 3 2022: mer information kommer (eller se Studiehandboken)

Tider veckorna 2-10: mer information kommer (eller se Studiehandboken)

Examination: Åtta veckoinlämningar i Moodle. Vitsord ges ca en vecka efter sista inlämning. Vid bedömning vägs in: kunskap om retoriska figurer och termer, färdighet att identifiera retoriska figurer, insikt i bild-textinteraktion, färdighet att identifiera avsändare och mottagare.

Litteratur: se Moodle.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1728

 

Period 4, mars-maj 2023

PHOTOGRAPHY AND THE MOVING IMAGE, 5 ECTS (English). Teachers Antony Fredriksson (PhD Philosophy), Sofia Lahti (PhD Art History) and Fred Andersson. Code: 130026.0 For exchange students and ÅAU Visuella studier and Visuella medier students. 

The course gives an introduction to the history of photography and film in the West, and shows how the invention of moving images was a result of changed worldviews in the modern era.

Introduction in week 12 2021: more information will follow

Schedule weeks 12-15 and 17-21: More information will follow

Exam: Short summaries of group exercises and one individually written essay.

Literature: See Moodle.

Moodle page, open registration: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1810

 

BILDERBOKENS ESTETIK, 5 sp (svenska). Lärare Maria Lassén-Seger (PhD Comparative Literature). Kod: 130022.1 Picturebook aesthetics, 5 ECTS (Swedish).

Kursen ger fördjupade insikter i bilderbokens historia och utveckling samt belyser centrala frågeställningar inom den moderna bilderboksforskningen. Föreläsningarna fokuserar på bilderboken som ett särskilt medium baserat på samverkan mellan bild och text. Ett stort antal exempel på bilderböcker från olika tider studeras och analyseras.

Kursen ges inte under 2023

Litteratur: Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (grundbok, lånas i ASA-biblioteket), övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=1813

Alla perioder:

Nätkursen FRÅN AVANTGARDE TILL GLOBAL KONST (KO00BC47), mer info kommer

Moodlesida öppen registrering: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=924