Bild, bild, avbildning – Picture, image, depiction

Lunchtankar, ska så småningom bli rutin. Har också lagt in en länk till systerämnet konstvetenskap (se länkar).

Visuella studier handlar inte bara om bilder, men bilder är det man först kommer att tänka på. Filosofen Roland Barthes skrev en gång i en svårtolkad formulering att framtiden kommer att ställa oss inför ”världen som bild”. Med det, framhåller han, menar han inte en avbildning av världen – som en jordglob eller karta eller dylikt. Han menar världen som bild – upplevd som ett flöde av bilder. Idag när med Nicholas Mirzoeffs ord ”life takes place onscreen” är vi kanske nära Barthes idé om världen som helt förmedlad via bilder. Ett liv där vi aldrig kan se något omkring oss utan att samtidigt tänka på en bild.

Men vad är en bild? Jag tror att svaret på den frågan är beroende på hur man i ett språk använder begreppet bild. Eller begreppen. I svenska finns bara ett ord för ”bild”. I engelskan finns två: ”picture” och ”image”. Frågan ”vad är en bild” får olika svar beroende på om samtalet sker på engelska eller svenska. Sannolikt kommer man också att använda ord som ”avbildning” och ”depiction” som mer specifikt berättar att en bild föreställer något annat. Att det finns en relation mellan bilden och det avbildade objektet.

Tänker man efter inser man att ordet ”bild” kan användas om en stor mångfald av olika saker. Att säga ”jag ritar en bild” och ”den bild vi har av Finland” är att mena två helt olika sorters bilder. I det ena fallet en materiell bild, i det andra fallet en mental bild. På engelska finns det viss skillnad mellan att tala om ”picture” och ”image”. Ordet ”picture” syftar i första hand på en materiell och platt bild (2D) eller en beskrivning av något konkret. ”Image” kan däremot betyda såväl platt bild (2D) som relief eller skulptur (3D) och mental bild. Den här skillnaden syns visuellt om man gör enkla bildsökningar på Google med sökorden ”picture” och ”image”.

Så här blir det om man skriver ”picture”, de 40 översta träffarna –

De flesta träffarna visar bilder som avbildar konkreta och välkända saker – djur, blommor, ansikten, sevärdheter. Men så här blir det om man skriver ”image” –

En märkbar skillnad. Ett och annat vardagligt motiv även här, men mest bilder av planeter och galaxer, eller av växter i extrem närbild – saker vi inte kan se utan att anstränga oss eller se det indirekt via vetenskapliga visualiseringar. Eftersom sökningen baseras på hur bilder på Internet kodats med titlar och bildtexter är det tydligt att folk tvekar att kalla dessa mer kosmiska och mikrokosmiska bilder för ”pictures”. Ett tredje alternativ, ”depiction”, fick det här resultatet förra veckan:

Ordet säger bara att något är avbildat, inte hur det är avbildat. Resultatet av sökningen är mer jämnt utspritt mellan olika sorters bilder. Vi ser abstrakta bilder, föreställande bilder, vardagliga bilder, andra bilder. Vi ser flera skulpturer och flera reliefer från historiska kulturer som den egyptiska. Idag menar vi oftast ”platt bild” när vi säger ”bild”. Men det var inte så länge sedan en skulptur kallades ”bildstod” och en skulptör ”bildhuggare”. Ords användning ändras, precis som bildkulturen.