Alumn: Joakim Molander

Jag avslutade min magister i filosofi 1995 och doktorerade 2002. Efter att ha arbetat som utvärderare på Mittuniversitetet i Sverige och för det privata bolaget Evaluate AB fick jag anställning på den svenska biståndsmyndigheten Sida som utvärderare. Det ledde i sin tur till arbete med biståndfrågor på de svenska ambassaderna i Sarajevo (2005-2008) och Kigali (2011-2015). För närvarande arbetar jag på det mellanstatliga organisationen International IDEA som stödjer valprocesser och demokratiutveckling världen över.

Studierna i filosofi har gett mig en bred allmänbildning som är en tillgång i arbetet. Studier och undervisning i vetenskapsteori, med koppling till forskningsmetodik, ledde mig in på utvärderingsspåret. Senare har jag haft mest praktisk nytta av studierna i etik och politisk filosofi, som gett en bra grund för arbete med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling både på Sida och International IDEA.

One thought on “Alumn: Joakim Molander

 1. Vill bara med detta mejl tacka för din bok som vi hade när vi studerar vetenskapsteori på GU ”Vetenskapsteoretisk grunder.

  Komprimerad och bra.

  En sak som är säker är att den empiriska forskning har tagit över forskningen vilket gör att humaniora är i fritt fall både metafysiskt som fysiskt .

  Vetenskapen är fortfarande ambivalent till viljan som Kant tog upp.

  Det är till och med så illa att forskare lider av att deras deras deduktiva tänkande inte är utvecklat beroende på att de kört fast i att tro att allt handlar om emperi .

  Som sagt tack för att jag fick en sådan bra bok som kurslitteratur som gjorde att jag kunde avkoda vetenskapens essence.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *