Alumn: Robert Runeberg

Jag började studera filosofi 1978 vid ÅA och tog min magistersexamen 1984. När jag blev färdig hade jag ingen aning om vad jag skulle bli eller vad jag egentligen lärt mig. Jag minns att jag tänkte att om jag skulle skriva ner allt jag lärt mig i häfte skulle det fyllas till hälften.

Nu är jag kontaktchef på Soc&kom. Min uppgift är att ansvara för högskolans externa kontakter, kontakter till samarbetspartners och till alumner. Jag utvecklar hela tiden vårt kontaktnät genom att ordna olika sammankomster, initiera nya samarbeten och samarbetsformer. Under de senaste åren har jag varit med och grundat alumnföreningen Soc&koms vänner liksom fonden Pro Soc&kom. Jag har skapat en grupp ”konstruktiva vänner” och jag har planerat och genomfört en rad seminarier för olika externa grupper. Men min främsta uppgift idag är att planera innehållet i projektet Stig in! Astu Sisään! Come in! https://stiginastusisaan.com/ . Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Folkhälsan och Soc&kom och handlar om att sprida nordisk forskning och nordiska erfarenhet rörande inkludering av nyanlända flyktingar i Finland.
För att framgångsrikt sköta dessa uppgifter har filosofin varit nyckeln. Jag förstår vetenskap och jag hänger med i samhällsdebatten. Forskningen vid högskolan är samhällsinriktad och kontaktchefen är en viktig länk mellan ny forskningen och samhället. När samhällsdebatten går het har ofta forskningen något att ge och då är kontakten och kommunikationen till samhället viktig.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *