Bildmaterial till kursen, den rörliga bilden

Jag kommer nu vartefter att ladda upp de blider och filmklipp som jag använder mig av under föreläsningarna.

Föreläsning 1


Det sk. ”homunculus” (liten människa) problemet

Niépce, heliografi 1826

Niépce, heliografi 1827

Henry Fox Talbot, calotype 1833

Louis Daguerre, daguerrotypi 1838

Eadweard Muybridge 1878

Étienne-jules Marey, chronophotography ca. 1880

Ernst Mach 1888

Alfred Stieglitz: the Steerage 1907

Filmklipp

Daguerrotypi

http://www.youtube.com/watch?v=m9mrdQ0l_oY&feature=player_embedded

Heidi Lunabbas, Camera Obscura i Strömsö

http://www.youtube.com/watch?v=FHBP8Io6ko0

Föreläsning 2

Filmklipp:

Marey: 1891

http://www.youtube.com/watch?v=LKlNZSnkvsg

Muybridge: 1878

http://www.youtube.com/watch?v=UrRUDS1xbNs&feature=related

Edison: 1894

http://www.youtube.com/watch?v=rQk5RftSdF8&feature=related

Lumiere first films: 1895

http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s

Le voyage dans la Lune, Méliès, 1902

http://www.youtube.com/watch?v=vZV-t3KzTpw

D.W. Griffith: The Birth of a Nation 1915

http://www.youtube.com/watch?v=AzJLFQwpQTI

Dziga Vertov:  The Man with the Movie Camera 1929

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd_T4l2qaQ