Alla inlägg av Antony Fredriksson

Den rörliga bilden, föreläsning 4

Film exempel föreläsning 4

Stan Vanderbeek-Science Friction (1959)

http://www.youtube.com/watch?v=rvmXDeNGy3s

Nam June Paik:The Medium Is The Medium

http://www.youtube.com/watch?v=VIBEaszndLA

John Whitney ”Catalog” 1961

http://www.youtube.com/watch?v=TbV7loKp69s&feature=related

Permutations (1966)

http://www.youtube.com/watch?v=BzB31mD4NmA&feature=related

Arabesque 1975:

http://www.youtube.com/watch?v=w7h0ppnUQhE

Max Hattler. Collision;

http://vimeo.com/1295873

Chris Coleman: Modern Times

http://www.youtube.com/watch?v=AwWzAEbZ5g0

Filmklipp och texter, föreläsning 3: Den rörliga bilden

Föreläsning 3

Youtube klipp:

Slavoj Zizek om The Matrix

http://www.youtube.com/watch?v=8sFqfbrsZbw

John Smith: Girl Chewing Gum:

http://www.youtube.com/watch?v=57hJn-nkKSA

Trinh T. Minh-ha: Reassemblage

http://www.youtube.com/watch?v=Cc5G2-rTKis

Chris Marker: La Jetée

http://www.youtube.com/watch?v=-smEWxVUy3A

Texter

Chris Marker biografi

http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/marker/

Intervju med Trinh T. Minh-ha

http://pages.emerson.edu/organizations/fas/latent_image/issues/1993-12/trihn.htm

Bildmaterial till kursen, den rörliga bilden

Jag kommer nu vartefter att ladda upp de blider och filmklipp som jag använder mig av under föreläsningarna.

Föreläsning 1


Det sk. ”homunculus” (liten människa) problemet

Niépce, heliografi 1826

Niépce, heliografi 1827

Henry Fox Talbot, calotype 1833

Louis Daguerre, daguerrotypi 1838

Eadweard Muybridge 1878

Étienne-jules Marey, chronophotography ca. 1880

Ernst Mach 1888

Alfred Stieglitz: the Steerage 1907

Filmklipp

Daguerrotypi

http://www.youtube.com/watch?v=m9mrdQ0l_oY&feature=player_embedded

Heidi Lunabbas, Camera Obscura i Strömsö

http://www.youtube.com/watch?v=FHBP8Io6ko0

Föreläsning 2

Filmklipp:

Marey: 1891

http://www.youtube.com/watch?v=LKlNZSnkvsg

Muybridge: 1878

http://www.youtube.com/watch?v=UrRUDS1xbNs&feature=related

Edison: 1894

http://www.youtube.com/watch?v=rQk5RftSdF8&feature=related

Lumiere first films: 1895

http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s

Le voyage dans la Lune, Méliès, 1902

http://www.youtube.com/watch?v=vZV-t3KzTpw

D.W. Griffith: The Birth of a Nation 1915

http://www.youtube.com/watch?v=AzJLFQwpQTI

Dziga Vertov:  The Man with the Movie Camera 1929

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd_T4l2qaQ


Är vårt seende historiskt?

Tack för ditt inlägg Fred. För att fortsätta på tanken om seendet som historiskt så bör det påpekas att det här är en ganska omstridd uppfattning inom idehistorisk och estetisk forskning. Som Fred påpekar handlar min avhandling om att förstå hur förändringar inom filosofi, vetenskap och kulturen över lag har konsekvenser för hur vi använder våra sinnen (och vice versa). Det här blir tydligt om vi ser på brytningspunkter inom bildkonstens historia. Då man under 1800-talets senare hälft började måla i impressionistisk still handlade det inte enbart om att vissa visionära målare uppfann ett nytt sätt att måla på, det innefattade också att de här konstnärerna upptäckte ett nytt sätt att använda synsinnet på. Det berättas om Cézanne att han ofta jobbade på flera dukar samtidigt för att fånga en specifik tidpunkt i målningen (se bilderna ovan alla målade av Cézanne vid Mont Sainte-Victoire, 1904-1906). Cézanne insåg att då han försöker återge de färg- och ljusförhållanden som han såg då han betraktar ett visst landskap under en viss tidpunkt, så jobbade han egentligen med en omöjlig uppgift. Varje minut, ja inom vissa omständigheter t.o.m. varje sekund, ändras ljusförhållandena ute i naturen. Ifall en målning skall fånga ljusförhållandena under en specifik tidpunkt måste målaren egentligen sammanställa ett kollage av olika synintryck. Cézanne målade på en duk, och när ljusförhållandena ändrades övergick han till nästa osv., för att sedan återkomma till respektive dukar då ljuset återgått till ungefär vad det var tidigare. Man kan säga att Cezanne renodlade ett visst sätt att se, han var uppmärksam på hur föränderligt och flyktigt ett visst synintryck är, och hur ljusförhållandena ständigt förändrar den synliga världen. Därför målade han samma vy gång på gång. Trots att han insåg att varje synintryck är flyktigt, ville han fånga en specifik vy, ljusförhållandena under en vis tipunkt. Han insåg den filosofiska omöjligheten i det som han åtog sig. Varje synintryck är endast en sekvens i ett ständigt förlopp och en ständig förändring.

Poängen med det här exemplet är att det inte är en slump att Cezanne i slutet av 1800-talet undersökte de här nya sätten att använda sin uppmärksamhet och sitt synsinne på. Fotografiet hade möjliggjort att man kunde fånga en specifik stund på bild. Fotografiet fixerar eller ”fryser” stunden. D.v.s. i och med fotografiets uppkomst kunde man börja se hur en vy ser ut då man plockar den ur det kontinuum och den föränderlighet som vår vardagliga synupplevelse innebär. Man kunde säga att impressionismen föds på grund av den uppfattning om det synliga som fotografiet bär med sig.

Det här är nu ett exempel på, på vilket sätt det synliga är historiskt, hur även sinnesförnimmelsen är en dynamisk del av vår kultur. Sen fins det flera forskare som kritiserat uppfattningen om att synsinnet är kulturellt och historiskt (tex. Arthur Danto). Dom hävdar att ögat som är ett biologiskt organ, inte förändrats under de senaste tusentals åren och därför är vårt synsinne alltid konstant, oberoende av kulturen och historia. Och det fins någonting korrekt i det här resonemanget. Till exempel om jag på grund av att jag är närsynt ser saker på ett annorlunda sätt än andra som inte är närsynta, är det givetvis inte en kulturell eller historisk skillnad de handlar om, utan en fysiologisk skillnad, mina ögon är fysiologiskt formade på ett annat sett än deras ögon som har normal syn. Att hänvisa till kultur fungerar inte som förklaring till varför synsinnet är format på ett visst sätt. Men det är inte det som de moderata forskarna (här fins en hel del knäppgökar också) som påvisar samband mellan historiska förändringar egentligen påstår. Att säga att vårt seende är historiskt betyder inte att vårt synsinne skulle förändras p g a av att våra kulturella omständigheter förändras. Men vårt förhållningssätt till vårt synsinne förändras, vi lär oss nya sätt att vara uppmärksamma på. Och de här förändringarna kommer också att inverka på vad vi får syn på (och på vad vi blir blinda för).

Info:

Anmälning till kursen ”Den rörliga bilden” öppnar på lördag, den 16e, via Min Plan. Man kan anmäla sig ända fram till den 12e mars. Mer information om kursen finns här:

Den rörliga bilden (pdf)