Alumn: Dan Lolax

Utexaminerad från ämnet filosofi 2002. Skrev pro gradu om begreppet självbedrägeri.
Jag jobbar som redaktionschef på Kommunförbundets nyhetstjänst Kommuntorget. Innan Kommuntorget jobbade jag sju år på ÅU som samhällsreporter och ledarskribent. Jag har också jobbat på Yle Nyheter Åboland i fem år som programvärd, nyhetsreporter, nyhetsuppläsare och nyhetschef. Innan det var jag med och startade två tidskrifter: vetenskapstidskriften Ikaros (www.fbf.fi/ikaros) och Magasin Brun. (Under studietiden frilansade jag som litteraturkritiker på Jakobstads Tidning, nu Österbottens Tidning.)
Det är en underdrift att säga att mina filosofistudier hjälpt mig. Lite klichéartat kan man säga att de format mig, hjälpt mig att förhålla mig kritiskt till resultat, påståenden, beslut o.s.v. En avgörande förmåga för en journalist. Studierna gav mig också en massa vänner, ett rikt socialt liv (läs fester), insyn i spännande litteratur, film och musik, och möjligheten att resa, bl.a. till Lampeter i Wales.
Jag kan inte påstå att jag hade en klar plan då jag började studera filosofi. Men att jag valde filosofi har jag aldrig ångrat. Däremot har jag skattat mig lycklig många gånger för att jag gjorde det valet.

Themes in Early Analytic Philosophy

CANCELLED:
Minisymposium on 16.3.2020
15-19 in Westermarck, Arken

15.15-17.00 Wim Vanrie (Ghent University):
”Community in Moore’s A Defence of Common Sense
”Background Reading”

 

 

 

 

17.15-19.00 Jonathan Gombin (University of Bordeaux/Joensuu):
“Simplicity and Independence in Wittgenstein’s Tractatus

E-mail Camilla.kronqvist(a)abo.fi for the credentials if you cannot access the papers.

Alumn: Sara Othman

Jag jobbar som förlagsredaktör på Gothia Fortbildning, som är inriktat på facklitteratur, tidningar, kurser och konferenser inom bland annat medicin & hälsa och socialt arbete. Mina arbetsuppgifter är att läsa/redigera manus och vara projektledare, det vill säga hålla kontakt med författare, formgivare, korrekturläsare och illustratörer.

Filosofin har varit enormt nyttigt för det här jobbet, som handlar om att både kunna se den stora bilden, hitta strukturer och kunna vrida och vända på begrepp och detaljer tills helheten är fri från inkonsekvens. Filosofin har också lärt mig att frågan ”vad menar du med det här?” aldrig kan ställas för många gånger.

Alumn: Bertel Wahlström

Tidigare rektor för Katedralskolan i Åbo

En elev i vårt gymnasium som läst fördjupade kurser i filosofi deltog i en politisk kurs för unga. Där talade man om negativ beskattning och samhällelig rättvisa. Med stolthet berättade eleven för mig hur han tack vare filosofin hade haft något att komma med i diskussionen. Hans stolthet smittade förstås av på mig, hans lärare.

För mig själv har filosofin medfört tankeredskap i mitt arbete både som lärare och som administratör. Genom studierna har jag fått träning i att formulera problem, reda ut begrepp och söka hållbara lösningar.

Disputation: Åsa Slotte: Varför vård?

Onsdagen den 19.6 kl 12 disputerar Åsa Slotte (FL) i Stora auditoriet i ASA-huset, Fänriksgatan 3. Professor i idéhistoria och författaren Hilde Bondevik från Universitetet i Oslo är opponent och kustos är Martin Gustafsson.

Åsas doktorsavhandling heter Varför vård? – om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse. 15 ex delas ut på disputationen, men boken hittas också som pdf i Doria.

http://www.doria.fi/handle/10024/169376

(I Doria kan den som söker också hitta tidigare doktorsavhandlingar i filosofi.)

Disputationen tar vanligen 2-2½h. Efter disputationen bjuder Åsa åhörarna på skumpa och läsk.

Disputationen är öppen för allmänheten och är som Lars Hertzberg en gång skrev ”en blandning av akademisk ritual och reell diskussion.” (För deltagarna gäller det främst att stå upp när alla andra i publiken gör det.)

Det är givande för alla med anknytning till filosofin, också studerande, att delta, så vi hoppas att så många som har möjlighet kommer.

Tillägg 14.10.2019
Läs också Åsas artikel om temat på svenska.yle.fi samt en intervju med Åsa i Meddelanden från Åbo Akademi, 

Alumn: Tina Kinnunen

Jag har jobbat som lärare i gymnasium sedan jag utexaminerades år 2004. Jag undervisar i filosofi, psykologi och livsåskådningskunskap. Filosofistudierna är förstås en förutsättning för att fungera som behörig ämneslärare, men de har varit givande på många andra sätt också. Vad som är nyttigt eller ej är säkert upp till var och en att bedöma men en filosofiutbildning bidrar åtminstone till en hel del färdigheter som jag själv uppskattar och som behövs inom många arbetsuppgifter idag.

För att jobba som filosofilärare på gymnasium på heltid behöver man andra undervisningsämnen också. För min del har psykologin fungerat som ett bra tillägg, men andra kombinationer är möjliga. Jobbet är både givande och utmanande. Den främsta utmaningen handlar om att inspirera till eget tänkande och motivera att begrunda frågor som ungdomarna i andra sammanhang kanske inte skulle stöta på. Även om jag inte skulle använda filosofin som ämne i mitt arbete, har den haft stor betydelse för mig som person och med den erfarenheten skulle jag rekommendera filosofistudier till vem som helst!

Alumn: Robert Runeberg

Jag började studera filosofi 1978 vid ÅA och tog min magistersexamen 1984. När jag blev färdig hade jag ingen aning om vad jag skulle bli eller vad jag egentligen lärt mig. Jag minns att jag tänkte att om jag skulle skriva ner allt jag lärt mig i häfte skulle det fyllas till hälften.

Nu är jag kontaktchef på Soc&kom. Min uppgift är att ansvara för högskolans externa kontakter, kontakter till samarbetspartners och till alumner. Jag utvecklar hela tiden vårt kontaktnät genom att ordna olika sammankomster, initiera nya samarbeten och samarbetsformer. Under de senaste åren har jag varit med och grundat alumnföreningen Soc&koms vänner liksom fonden Pro Soc&kom. Jag har skapat en grupp ”konstruktiva vänner” och jag har planerat och genomfört en rad seminarier för olika externa grupper. Men min främsta uppgift idag är att planera innehållet i projektet Stig in! Astu Sisään! Come in! https://stiginastusisaan.com/ . Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Folkhälsan och Soc&kom och handlar om att sprida nordisk forskning och nordiska erfarenhet rörande inkludering av nyanlända flyktingar i Finland.
För att framgångsrikt sköta dessa uppgifter har filosofin varit nyckeln. Jag förstår vetenskap och jag hänger med i samhällsdebatten. Forskningen vid högskolan är samhällsinriktad och kontaktchefen är en viktig länk mellan ny forskningen och samhället. När samhällsdebatten går het har ofta forskningen något att ge och då är kontakten och kommunikationen till samhället viktig.