Etikettarkiv: #dammenbrister

Det är dags! Studerande gör händelse till rörelse

Salla TuoriGenusvetenskapliga ämnesföreningen Judith tillsammans med sociologstuderandenas förening Anomi och SF-klubben organiserade ett seminarium ”ÅA lyssnar, eller?” 3 maj 2018 för att diskutera sexuella trakasserier och sexuellt våld som en fråga inom universiteten.

Doktoranden Anaïs Duong-Pedica inledde seminariet med en föreläsning där hon presenterade sin analys om ÅA:s jämställdhetsplan, material på nya webben om sexuella trakasserier samt jämställdhetsplaner för andra universitet i Finland och kampanjer och initiativ vid brittiska universitet mot sexuella trakasserier och sexuellt våld. Duong-Pedicas föreläsning gav både insiktsfulla analyser och många konkreta förslag till ÅA hur göra det bättre – universiteten kan och borde göra mera än vad lagen påbjuder i fråga om sexuella trakasserier och sexuellt våld. För tillfället är det inte så, åtminstone inte i dokumenten. Förutom att ge många förslag att gå vidare med, var ett av de viktigaste bidragen i Duong-Pedicas föreläsning att tala om sexuella trakasserier och sexuellt våld i ett intersektionellt perspektiv. Duong-Pedica visade oss hur en icke-finländare som läser ÅA:s jämställdhetsplan placeras snarare som ett problem och en förövrare än ett offer för sexuellt våld eller rasistiska sexuella trakasserier. Därtill framställs Finland som ett jämställt land, och de som kommer till Finland ska lära sig jämställdhet. Bekant bild också från forskning om jämställdhet.

Salen var full. Studerande håller på att göra #metoo, #dammenbrister och #övistoo från händelser till en rörelse här och nu. Något som initiativtagaren för #metoo, Tarana Burke har också uppmanat: ”This is not just a moment, it’s a movement”. Som nästa steg ordnar Judith ett öppet möte 23 maj med temat ”Tackling sexual harassment and violence at ÅAU” för att föra detta vidare.

Studeranden tillsammans med doktorander har tagit initiativ, producerat kunskap och ökat medvetenhet – och fortsätter att göra det. Vi som har mer etablerade positioner, fastare anställningar eller chefspositioner, ska även bidra till den här förändringen. ÅA har skapat en webbsida ”ÅA lyssnar” (som finns i den gamla webben) som en kanal för studerande och anställda att ge förslag på hur jobba med sexuella trakasserier och sexuellt våld samt rapportera om trakasserier. ÅA ska lyssna, men även agera, till exempel uppdatera jämställdhetsplanen och anvisningar på nätet, utbilda personal och se till att processerna finns på plats. Studentkåren likaså. Liksom kampen om toaletter för alla visade (läs Panda Erikssons blogg, och t.ex. studentkårens uttalande och mitt förra inlägg i forskarbloggen för uppdatering), har Åbo Akademi med sin minoritetsprofil ett särskilt ansvar för att ta frågorna om en inkluderande miljö på allvar. Vi ses på det öppna mötet 23 maj!

Dammen brast, vad nu?

Salla TuoriFörra årets slut var finlandssvenskt häftigt då kvinnor, transpersoner och icke-binära mobiliserade och dammen brast i Svenskfinland. Många talade ut för första gången, och det kan bli en början till en stor kulturell förändring. Också institutioner, bland dem ÅA, vill lyssna och agera. Bra så. Det är som om vi övade äntligen att tala om våld, makt och kön, något som i Finland har varit synnerligen svårt. Det finns en fantasi om en finländsk jämställdhet som något avancerat, något som präglar oss som nation, en synnerligen kär konstruktion oftast med lite koppling till praktik eller politik. Nu talar vi konkret och om det som finns här, helt nära, och det är annorlunda än tidigare.

Under de senaste åren har dekolonisering av universitet och akademisk kunskap blivit en viktig rörelse och en kamp, med avstamp i Sydafrikanska studentrörelsen #RhodesMustFall, och spridit också till Europa, till exempel  #Why is my curriculum white?, ledda av rasifierade studeranden och forskare. Dessa kampanjer mobiliserar mot rasism vid universiteten, de vita strukturerna och den eurocentriska kunskapsbasen. Kolonialism i förhållande till det finländska har också börjat bli mer synligt och fått mer djup både genom akademisk kunskapsproduktion och genom aktivister och professionella, till exempel mediakollektiv Ruskeat Tytöt. Det finns mera förståelse av hur vi skapar och upprätthåller koloniala arv av olika slag, till exempel just vid universiteten.

Det harmoniskt jämställda Finland och Svenskfinland har fått sprickor och krav på förändring genom #dammenbrister på ett sätt som inte skett tidigare. Tron på den avancerade finländska jämställdheten är starkaste då den fantiseras i förhållande till andra ställen som får stå som motsatsen, som mindre jämställda och mindre avancerade. Detta kan ses som en specifikt nordisk form av kolonialism, och det har konkreta följder för människor som bor här och placeras utanför jämställdheten. Att se relationer mellan män och kvinnor (och det är oftast just som relationer mellan dessa två som jämställdhet förstås) som ett måttstock för civilisation har koloniala rötter och har rättfärdigat våld av olika slag. För många människor hänger dessa två intimt ihop: sexuella trakasserier och sexuellt våld kan vara samtidigt rasistiskt, och de rasifierade strukturerna påverkar hur en blir bemött efter att ha upplevt sexuellt våld eller trakasserier. Vi behöver också lära oss att förstå och tala om dessa kopplingar mellan kön, ras, makt och våld.

Kvinnovetenskap och genusvetenskap vid ÅA fyller 32 år i år. Vi ska fira detta milstolpe med ett två-dagars symposium, Genusvetenskap 30+ (https://www.facebook.com/events/252842475247214/) 15-16 februari med temat Dekolonisera! Teoretisera! Praktisera! Kopplingen mellan forskning och aktivism har alltid varit viktig vid Institutet för kvinnovetenskap och senare ämnet genusvetenskap. Under symposiet kommer vi att utgå från behovet att dekolonisera akademisk kunskapsproduktion och universitet som en arbets- och studieplats. Vi kommer att diskutera toaletter, trakasserier och könets politik, ekologi och kapitalism, samt genusvetenskapens betydelse nu och i framtiden. Du är varmt välkommen att delta i symposiet!