Etikettarkiv: Internet

Internetforskning vid Åbo Akademi

Kim HolmbergFör ett par veckor sedan hade internetforskarna vid Åbo Akademi sitt första möte. Detta var den första gången som man fick se hur mångsidig och intressant internetforskning det pågår vid Åbo Akademi. Det är synd att vi inte tidigare vetat något om varandra, men det skall vi nu korrigera.

Cirka 20 forskare deltog i mötet och lika många tog kontakt och beklagade sig över att de inte kunde delta den här gången. Jag tror att alla fakultetsområden var representerade på mötet och nästan lika många ämnen var representerade som det var forskare på plats. Mötet inleddes med korta presentationer i pecha kucha stil där alla presenterade sig själv och sin forskning. Internet forskningen vid Åbo Akademi är verkligen mångsidigt, med forskning om mobil användning av webben till politikers bloggar och från psykologiska aspekter hos webbanvändarna till hur informationen sprider sig på webben.

Internetforskarna är ofta ganska ensamma med sin forskning. De närmaste kollegerna behöver inte finnas vid det egna ämnet eller det egna universitetet utan de kan finnas var som helst på jorden. Till exempel, de forskare som jobbar med samma metoder och frågor som jag gör (dvs webometriska metoder för att kvantitativt analysera webben och webbens fenomen) finns i Storbritannien, Spanien och Sydkorea. Jag tror att många andra internetforskare vid Åbo Akademi är i samma situation och därför är det viktigt att träffas och lär känna varandra. Vi kan lära oss massor från varandra och hjälpa varandra. Kanske kan detta leda t.o.m. till sampublikationer i framtiden och ökad produktivitet (en möjlighet som bör betonas i dessa tider då allting mäts i antalet publikationer). Jag ser många spännande möjligheter med det samarbete som inleddes under detta första mötet och det ska bli spännande att se vart detta för oss.

Det vi forskar i varierar, men metoderna kan vara de samma eller de kan vara användbara för olika ändamål. Det är också därför som vi i framtiden kommer att organisera bl.a. metodseminarier och andra möjligheter för utbyte av tankar. Till att börja med har vi startat en epostlista för att underlätta kommunikationen i gruppen. Om du anser att du också är en internetforskare vid Åbo Akademi, kom med på urlen: https://mailman.abo.fi/mailman/listinfo/internetresearch.

Networking meeting for Internet researchers at Åbo Akademi

Distributing to every Internet researcher at Åbo Akademi. Feel free to forward.

Dear colleagues,

Many of us are doing Internet research, but few of us know about each other. To correct this I’m organizing a networking meeting for every researcher and PhD student conducting Internet research at Åbo Akademi, and of course anyone interested in Internet research are welcome to join us. The meeting will take place on April 24th at 2pm in ASA C122 (Lilla Auditoriet).

The goal with this meeting is to network and to learn more about each other and the research we are doing. A long term goal is to increase collaboration between the Internet researchers at Åbo Akademi, and perhaps even organize joint methods seminars and workshops in the future. A second goal for the meeting is to discuss how we should continue from here.

It will be an informal event with free coffee/tea and cake (thanks to prorector Malin Brännback) with Pecha Kucha style presentations by all attendees and with plenty of time for networking. Please prepare two PowerPoint slides for the presentation, one with your contact details and one about your research. Send the slides to me and I’ll put them all together into a single presentation.

Please register by sending an email to kim.holmberg [at] abo.fi on April 19th at latest (so that I know how much cake to get). Please mention any dietary restrictions.

Hope to see you all on the 24th of April.

With kindest regards,

Kim Holmberg

PS. If you can’t come to the meeting this time, but would like to keep posted about possible future events then please let me know.