Kurser • Courses

Kurser och seminarier för personal och doktorander hittas i kurskatalogen (kräver inloggning). / Courses and seminars for personnel and doctoral students can be found from the course catalogue  (require login).


Working from home – viewpoints and tools for motivation and well-being

Target group: Staff at all universities in Finland

Time: 22.10 at 10.00-11.00

Place: Zoom

Course description: Shifting from working primarily in the office to working from home brings about certain challenges. In this workshop you will learn central viewpoints and tools that have been shown to be useful for maintaining both motivation and well-being while working from home. You will get acquainted with routines, time management and stress management strategies as well as communication viewpoints that can make your remote working experience more pleasant and productive.

Facilitator: Ronnie Grandell, occupational health psychologist

Registration: Please register before 21.10.2020 by filling in the registration form.

If you have questions about the workshop, please send an email to personalutbildning@abo.fi

Course material

Webbinarieserie om webbtillgänglighet

Från hösten 2019 har vi i Finland en webbtillgänglighetslag. Det är alltså inte bara fastigheter och fysiskt material som ska vara tillgängligt utan allt vi producerar till nätet och Moodle ska också vara tillgängligt. Den här webbinarieserien ger en introduktion till ämnet. Är ni intresserade av att hänga med i ämnet kan ni läsa mer på https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/ Även om webbinarieserien är riktad till lärare kan de vara matnyttig för all personal.

20 april Tillgängliga Power point och word, tryck här för att se inspelningen
27 april Tillgängliga videor/bilder och text till tal/tal till text, tryck här för inspelningen 
4 maj Tillgängliga pdf och tillgänglighet i Moodle, tryck här för inspelningen

Föreläsare: Anna Granberg, Pedagogisk utvecklare, personalutbildning@abo.fi


Dataskyddsbeskrivning /Data protection description