Planering av en intensivkurs

Välkommen på intensivkurs, 18-20 timmar föreläsning under tre dagars tid! Låter det lockande? Bilden som kan målas upp framför ögonen är att hamna att sitta nästan en komplett arbetsdag på en bänk och bearbeta den strida ström av informationsflöde som utan uppehåll kommer emot. Detta kan i värsta fall få några studerande att osökt tänka på moderna motsvarigheter till metoder som användes under spanska inkvisitionen. Det ovanstående är turligt nog inte en del av marknadsföringen av intensiva kurser, men faktum kvarstår att ta del av en intensiv kurs är en utmaning för deltagande studerande.

Intensiva kurser, som ofta hör till fördjupad nivå, har sin största motivering i optimerad smidighet, dock kanske inte alla gånger i optimerad pedagogisk fullträff. Smidigheten kommer till sin största nytta då en intensiv kurs är ämnad för studerande vilka alla inte hör till det universitet som erbjuder kursen. Studerande från andra städer i samma land, studerande från andra länder samt personal från näringslivet kan lätt motivera sin professor eller chef att delta i en tre-fyradagarskurs där endast en tur- och returresa samt ett par hotellnätter krävs. Intressantare och mera svårlösliga frågor dyker däremot upp kommer när de pedagogiska aspekterna av en dylik kurs börjar diskuteras.

Efter att ha planerat och genomfört några intensiva kurser med olika strukturalternativ och fått feedback från kursutvärderingarna, har vi några recept och förslag på moment som är värda att tänka på då man planerar en intensiv kurs. För att kunna göra jämförelser, anses en ”vanlig kurs” i detta fall en kurs om går några timmar per vecka under ett antal veckors tid, t.e.x en hel period.

Struktur. En kurs som är strukturerad att gå tematiskt framåt på ett logiskt sätt, där nästa föreläsning bygger som mycket som möjligt på den föregående, gör det lättare för studerande att hänga med. Det som i strukturväg mest väsentligt skiljer en intensiv kurs och en vanlig kurs är timplaneringen per dag. Det som väldigt ofta uppmärksammas i studerandes kursutvärdering är hur ”kompakt” kursen är; en alltför ambitiös kursstruktur leder väldigt fort en gäspande publik som inte orkar koncentrera sig hela dagen igenom. Därför är det följande skedet i planeringen att inte förglömma att lägga flera pauser längs dagen, vilka kan var från en halv timme upp till två timmar långa. Under dessa kaffe-,  lunch- och mellan pauser hinner studerande pusta ut, ta igen sig och det vikigaste av allt, att växelverka med föreläsaren samt med varandra.

Kursmaterialet. Efter att en intensivkurs gått igång, går den litet som tåget, dvs stannar kanske inte för varje minsta detalj. Eftersom studerande till dylika kurser oftast har mycket varierande studiebakgrund, behöve de en sportlig chans att hänga med. Därför rekommenderas det att materialet som skall behandlas under föreläsningarna skall finnas tillgängligt på förhand, så att alla får tid att bekanta sig med vad som komma skall. Länkar till föreläsningsmaterial och kursböcker kan lätt laddas upp på Moodle, dit studerande från hela Finland torde kunna logga in. För deltagare från utlandet samt näringslivet kan olika molntjänster användas, där t.ex. Funet FileSender program kan användas riskfritt då det är ett verktyg ämnat för okommersiella universitetsändamål. Man kommer lätt åt FileSender-programmet via ÅAs hemsida.

Gästföreläsare. I mån av möjlighet, gästföreläsare med olika bakgrund luckrar upp dagen då studerande får ta del av flera typer av undervisningsinnehåll och stilar, allt från djupa teorier till näringslivets tekniska problem och lösningar. Därtill kan experter på olika områden smidigt belysa sina särområden och studerande kan få svar på mycket specifika frågor. Ibland har till och med potentiella kommande sommarjobb diskuterats. En ny input till variation i intensivkursföreläsning hände förra våren. Vår färska doktor föreslog att bryta de långa sittsessionerna genom att ta laboratoriet in till föreläsningssalen. Där gjorde han en praktisk demonstration av det han nyss föreläst om. Hans föreläsning gillades skarpt, vilket kan ses av bilden här nedan.

Föreläsning/seminarie över nätet. En direktsänd videokonferens eller föreläsningar som är bandade på förhand har säkert sin plats, men under intensiva kurser ger aktivt deltagande ”live” på plats en spontanitet som moderna verktyg (ännu) inte kan förmedla. Däremot kan Adobe Connect och andra program med fördel användas, t.ex. vid kursens seminariedel, där studerande håller sina seminarier på ÅA eller från en dator varifrån som helst i världen. Inte ens studerande som deltagit i seminarietillfället från Syd-Amerika har vållat några större tekniska problem.

Till sist, kom gärna med kommentarer och synpunkter, egna erfarenheten eller tankar som ni fått när ni läst igenom detta inlägg. Vi kommer fortsättningsvis erbjuda intensiva kurser och nya synvinklar tas öppet emot.

 

One thought on “Planering av en intensivkurs

  1. Intensivkurser är sannerligen ett fenomen i sig. Med tanke på det stora utbudet Winter och Summer schools måste de verkligen ha något att ge. Roligt att se att de diskuteras – det kan säkert vara många bra tillhanda.

    Du tar upp flera centrala punkter som gör att materialet fastnar bättre och håller intresset uppe. Att bryta upp föreläsningarna, i ditt fall genom att ta labbet med, är något jag tror på. Det är tungt att sitta och lyssna på och hålla huvudet igång, speciellt då materialet är nytt. Bryter man upp det med lite olika typers sessioner gör det innehållet mer lättsmält. Kanske det till och med fastnar bättre. Workshops, problemlösningstillfällen i grupp, varför inte till och med räkneuppgifter om det är möjligt.

    Att använda nätplattformar för att sprida materialet låter också som en bra idé. Redan att skumma igenom föreläsningsmaterialet gör banar väg för att lära sig. Kunde man ännu aktivera deltagarna på förhand med någon form av nätbaserad undervisning? För detta finns det ju en massa e-plattformar. Med hjälp av detta kan man behandla de grundläggande fakta som man kanske inte hinner sätta tid på under intensivkursen och samtidigt kanske luckra upp tidsanvändningen lite. Om föreläsningarna spelas in, kanske de kan vara tillgängliga en tid efteråt på nätet. Samtidigt kan e-plattformen användas för att knyta ihop kursen med avslutande uppgifter (”examinationsuppgifter”).

    Gästföreläsare kan igen vara ett tveeggat svärd. Som du säger ger det variation, vilket alltid är bra. Samtidigt finns risken att man splittrar innehållet och förlorar den röda tråden, vilken kanske är speciellt viktig under en intensivkurs. Håller igen en gästföreläsare en stor del av föreläsningarna är det därför essentiellt att planera innehållet tillsammans. Jag har själv varit med om att gästföreläsare har haft en stor del av kurstiden, men verkligt material för att hålla bara en del av den utsatta tiden, vilket ledde till en ostrukturerad följd av case studies, vilka inte bidrog till helheten.

    (Kunde man tillägga tag:en/kategorin ”intensivkurs” för att underlätta att man hittar inlägget för andra som är intresserade av intensivkurser?)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *