Termbanker

Meri LarjavaaraStudenterna vet att alla begrepp måste definieras i texten. Det är inte bara det att läsaren måste få veta vad skribenten menar med varje term hen använder, utan också skribenten själv måste veta vad hen menar. Och det är inte självklart före man har försökt säga det högt (läs: i skrift).

Inte heller forskarna får glömma sina definitioner.

Vi har ett tämligen nytt initiativ i Finland, den Vetenskapliga termbanken. Termbanken grundades år 2011, men den började med några få vetenskapsgrenar som piloterades: språkvetenskap, juridik, botanik. Tanken är att med tiden utvidga den till all vetenskap. Banken strävar efter att ha definitioner av alla centrala termer och begrepp inom grenarna, med länkar till andra termer.

Banken fungerar för tillfället mest på finska. Idén är emellertid att man kan börja med en term på vilket språk som helst och börja väva in termer och begrepp i varje riktning och på flera språk.

Nyttan av exercisen är inte bara den att man med tiden skapar en extremt nyttig bank där man kan kolla och hitta sina termer när man skriver vetenskapligt. Journalisterna och vem som helst kan också kolla där vad en term används för.

En viktig sak är dessutom att man på det här sättet håller vetenskapsgrenarna fungerande när forskarna faktiskt kan vara överens om termerna och har något gemensamt att hänvisa till. Otydliga, diffusa och vaga termer betyder oklara, diffusa och vaga begrepp och dålig vetenskap.

Även om man inte starkt tror på det att språket skapar världen och världssyn, bidrar språket helt klart till det sätt man ser världen och strukturerna i den.  Har man inte ett ord på något är det lättare att inte se det alls.

Vem som helst kan bidra till Termbanken genom att diskutera de val som görs. Doktoranderna skulle dra en stor nytta av att vara med och skriva definitioner i termbanken. Termbanken uppmuntrar dem att delta speciellt genom handledarna.

I Sverige finns en motsvarande termbank, Rikstermbanken. Det är intressant att de två termbankerna utvecklas på helt olika sätt. I Sverige finns det en institution som är ansvarig för inmatning av termer, när det i Finland är talkoanda som gäller: forskarna bygger upp termbanken. Läs mera i Henrik Nilssons, Antti Kanners och Tiina Onikki-Rantajääskös artikel om Sveriges och Finlands termbanker.

Lämna ett svar