Etikettarkiv: businessuniversitet

Bli konsult!

Olav EklundStrukturförändringar på alla plan i samhället leder oftast, på skikt, till något positivt. Men ibland kan förändringarna ske lite för snabbt. Så snabbt att alla inblandade inte riktigt förstår nyttan i förändringarna, trots att det finns en vilja att förstå. Kan så vara att undervisningsministeriet har någon idé med att ersätta bildningsuniversitet med businessuniversitet, men nyttan är svår att begripa, särskilt för oss vars uppgift är att skapa ny kunskap och förmedla den vidare till kommande generationer. Så länge saken är dunkel får de som driver på reformerna stå ut med en smula ironi.

Nu är det igen dags att rapportera till KOTA-basen vilka prestationer enheterna har presterat år 2011. Till skillnad från tidigare har vi nu glädjen att ha fått en väldigt komplicerad instruktion hur vi skall rapportera våra prestationer till avelskalendern.  När allt kommer omkring är det endast tre saker som räknas när det gäller publikationer 1) internationella referentgranskade uppsatser i väldigt aktade vetenskapliga tidskrifter 2) internationella uppsatser i mindre aktade vetenskapliga tidskrifter 3) kapitel i böcker eller böcker som håller en hyfsad vetenskaplig nivå. Resten får man inga poäng för.

Vidare skall man rapportera om du varit länge utomlands på forskarbesök, eller om du har haft en kollega länge härhemma, hur många professors/docent ansökningar man granskat, hur många forskningsansökningar man granskat och hur många peer-review granskningar man gjort.

Visst skall man redovisa vad man håller på med, våra finansiärer (skattebetalarna)  måste få veta vad vi gör (att rapportera via massmedia får man inga poäng för).  Våra skriftliga arbeten rapporteras noggrant var de är publicerade, men andra prestationerna skall rapporteras endast med antalet prestationer man gjort.

Det är ju ganska jobbigt det här med att vara duktig. Särskilt för oss vid ÅA som har så pyttesmå enheter jämfört med stora universitet i världen. Det är ju så, att trots våra begränsade personella och ekonomiska resurser skall vi prestera lika mycket som tredubbelt så stora enheter.

Nu skall universiteten vara mer businessorienterade än bildningsorienterade (bildning är mycket svårmätt med ekonomiska parametrar, så det kan vi inte ha som ideal). Då skall vi följaktligen jobba som framgångsrika businessmän. Principen skall vara: Minimera input och maximera output.

I min senaste blogg redogjorde jag för paradoxen med forskningsfinansiering. En businessinriktad individ söker pengar var de finns att få. Inom universiteten får man bonus endast utgående från införskaffade forskningsmedel som är ”hårt konkurrensutsatta”, dvs idealet är att maximera input och minimera output. Jag förstår inte denna paradox och ingen har ännu kunnat förklara den för mig.

Som vi vet från businessvärlden, så går ofta aktierna upp då företag sanerar och sparkar en stor del av personalen. Det skall nog inte ta länge innan universitetsväsendet utsätts för dessa saneringar. Principen är ju enkel – höj värdet på aktierna (=anseendet), sparka folk!

Nåväl, vi på verkstadsgolvet (som jobbar med forskning och utbildning) ser inga problem med detta. Vi skall bli duktiga businessinriktade akademiker, låt oss bli effektivare redan till nästa årsrapportering enligt businesstänkande utan att ljuga (nån gräns får det väl vara). Jag kommer här med några tips.

  • Sök upp tidskrifter med lägsta möjliga impakt-faktor för dina manuskript. I slutändan kan det bli en internationell peer-review artikel. På detta sätt kan du kanske fördubbla dina uppsatser per år. Glöm inte att meddela detta förfarande för alla dina doktorander.
  • Om du inte har möjlighet att skriva peer-review uppsatser, besök flera möten under året som behandlar samma tema och ger ut mötes-proceedings. Då kan du få poäng för samma text flera gånger bara genom att ändra rubriken lite grann.
  • Om du ämnar hålla en city-semester i år. Tag kontakt med det lokala universitetet för att komma upp och snacka och ge ett föredrag – det kan leda till poäng.
  • Tag emot alla granskningsuppdrag du blir ombedd att göra. Sätt inte onödig tid på granskningen, huvudsak att du hinner med många. Då du gör granskningen snabbt med endast positiva kommentarer som inte leder till korrigeringar gör även en tjänst åt kollegorna som vill ha en uppsats publicerad eller de som söker en tjänst.

Det här tipsen gäller endast en del av universitetsverksamheten. När det gäller effektiveringen av examinationen finns det massor att göra för att sänka input och höja output.

Om nån blir orolig för att mista sin tjänst då univeriteten saneras, var inte orolig. Gör som universitetsutbildade som blivit petade från företag – bli konsult! Universiteten kommer nämligen att bli så effektiva att deras ekonomi stärks. För att kunna upprätthålla aktiviteterna med en minimal personal är universiteten tvungna att anställa konsulter som reser runt och sitter av konferenser och skriver halvassiga uppsatser – inte så tokigt jobb.