Etikettarkiv: genusvetenskap

Genusvetenskap och ”genusvetenskap”

Salla TuoriUnder hösten har vi fått läsa allt möjligt om vår disciplin: att det vi gör är ideologisk propaganda, att våra perspektiv är ensidiga, och att de dessutom fått för mycket inverkan inom Åbo Akademi, och snarast dess arbete för jämställdhet. Och dessa bara lokalt. På ett sätt berättar debatterna om att vi arbetar i kärnan av aktuella, samhälleliga frågor, svåra frågor. Att genusvetenskap väcker motstånd, och stora känslor, berättar om dagens samhälle och de politiska rörelserna som formar vår värld. Att navigera där kräver klarsynthet, analys och mod.

Många tycks ha en uppfattning om vad genusvetenskap är och vad vi gör. Samtidigt finns det förstås en helt annan genusvetenskap: den vi forskar inom, och som vi undervisar i. Där finns till exempel inte ett gemensamt perspektiv om jämställdhet, inte ens enighet om ifall just jämställdhet som begrepp är det mest centrala. Samma vecka med seminariet om ”Jämställdhet ur mansperspektiv” ordnades den nationella genusforskningskonferensen med temat Trans i rörelse. På konferensens webbsida (https://blogit.utu.fi/supupaivat2018/sv/2018/04/09/trans-i-rorelse/) beskrivs temat och syftet med konferensen bland annat så här:

”På Genusforskningsdagarna reflekterar vi kring vad en mångfacetterad syn på kön, sexualitet, ras och klass betyder i feministisk forskning. Vad händer då kategorierna ”man” och ”kvinna” inte räcker till, eller då ickebinärt kön, transgender och andra former av identitetsuttryck lyfts till forskningens centrum? Hur har gränser i relation till sexualitet, ras, etnicitet och klass behandlats och överskridits i historien, samhället och kulturen? Hur kunde feministisk forskning och aktion driva marginaliserade gruppers korsande, eller t.o.m. motstridiga rättigheter?”

Konferensen var genusvetenskap i sin bästa skepnad: intellektuellt utmanande, inspirerande till nya perspektiv och högst relevant. Nästa års nationella konferens i genusvetenskap ordnas i Helsingfors i oktober med temat våld – våld i relationer, normernas våld, statlig våld, osv. Som ordförande för Sällskapet för genusforskning, önskar jag dig varmt välkommen till konferensen för att lyssna på och engagera med genusvetenskapliga perspektiv på våld.

Det här var årets sista arbetsuppgift, och nu tänker jag gå lugnt och långsamt mot det nya året. Jag hoppas att vi även får något av det med oss till det nya året och nya debatter.

God jul!