Etikettarkiv: webben

Internetforskning vid Åbo Akademi

Kim HolmbergFör ett par veckor sedan hade internetforskarna vid Åbo Akademi sitt första möte. Detta var den första gången som man fick se hur mångsidig och intressant internetforskning det pågår vid Åbo Akademi. Det är synd att vi inte tidigare vetat något om varandra, men det skall vi nu korrigera.

Cirka 20 forskare deltog i mötet och lika många tog kontakt och beklagade sig över att de inte kunde delta den här gången. Jag tror att alla fakultetsområden var representerade på mötet och nästan lika många ämnen var representerade som det var forskare på plats. Mötet inleddes med korta presentationer i pecha kucha stil där alla presenterade sig själv och sin forskning. Internet forskningen vid Åbo Akademi är verkligen mångsidigt, med forskning om mobil användning av webben till politikers bloggar och från psykologiska aspekter hos webbanvändarna till hur informationen sprider sig på webben.

Internetforskarna är ofta ganska ensamma med sin forskning. De närmaste kollegerna behöver inte finnas vid det egna ämnet eller det egna universitetet utan de kan finnas var som helst på jorden. Till exempel, de forskare som jobbar med samma metoder och frågor som jag gör (dvs webometriska metoder för att kvantitativt analysera webben och webbens fenomen) finns i Storbritannien, Spanien och Sydkorea. Jag tror att många andra internetforskare vid Åbo Akademi är i samma situation och därför är det viktigt att träffas och lär känna varandra. Vi kan lära oss massor från varandra och hjälpa varandra. Kanske kan detta leda t.o.m. till sampublikationer i framtiden och ökad produktivitet (en möjlighet som bör betonas i dessa tider då allting mäts i antalet publikationer). Jag ser många spännande möjligheter med det samarbete som inleddes under detta första mötet och det ska bli spännande att se vart detta för oss.

Det vi forskar i varierar, men metoderna kan vara de samma eller de kan vara användbara för olika ändamål. Det är också därför som vi i framtiden kommer att organisera bl.a. metodseminarier och andra möjligheter för utbyte av tankar. Till att börja med har vi startat en epostlista för att underlätta kommunikationen i gruppen. Om du anser att du också är en internetforskare vid Åbo Akademi, kom med på urlen: https://mailman.abo.fi/mailman/listinfo/internetresearch.